Stavíte či rekonstruujete? (Ne)musíte do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

20.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Zahájili jste loni stavbu domu či rekonstruujete nemovitost? Změnili jste charakter pozemku tak, abyste na něm mohli začít letos stavět? Musíte podat daňové přiznání?

Daň z nemovitých věcí je často přehlížená a mladí lidé na ni snadno zapomenou. Nicméně blíží se termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, který připadá tradičně na 31. ledna.

Daň z nemovitých věcí má dvě složky – daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek.

V případě, že si zařizujete bydlení či stavíte domov, podívejte se, jestli náhodou nemáte povinnost podat daňové přiznání.

U některých okresních měst se změnily koeficienty pro podání k dani z nemovitých věcí.

Zdroj: Depositphotos

Začali jste přípravu na stavbu, ale nebylo vám vydáno stavební povolení

Jestliže ještě nemáte stavební povolení, ani jste nijak neměnili skutečnosti ohledně pozemku (například jeho charakter, nepřepisovali jej na manžela/ku atp.), podávat daňové přiznání nemusíte a pouze zaplatíte daň z pozemku (a ze stavby, jestliže se na daném pozemku nachází stavba).

Jiná je ovšem situace, jestliže jste zahájili stavební řízení anebo jste v roce 2022 kupovali, dědili či dostali darem nějakou nemovitost, stejně jako při změně charakteru pozemku či samotné stavbě nemovitosti.

V těchto případech musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Stáhněte si formulář přiznání k dani z nemovitých věcí:

Název formuláře Interaktivní xls
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

Podléhá stavba dani z nemovitých věcí?

Jak jsme psali výše, jestliže vám bylo uděleno stavební povolení v roce 2022 a zahájili jste výstavbu, musíte tuto skutečnost uvést ve vašem daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí.

Dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, podléhá dani nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou.

Po dokončení stavby (kolaudaci) se stane předmětem daně budova.

Rozestavěná stavba se daní pouze ve výměře odpovídající zastavěné ploše, zbylé plochy se zdaňují podle toho, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí (například zahrada, orná půda atp.).

Do daňového přiznání tedy jako druh pozemku uvedete „stavební pozemek“ ve výměře odpovídající celkové zastavěné ploše stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení, a zbytek výměry pozemku se daní dle toho, jak je pozemek evidován v katastru nemovitostí.

Kdy musíte podat daňové přiznání?

Pro jistotu si shrňme případy, kdy musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání do 31. ledna 2023 musíte odevzdat, jestliže jste v roce 2022:

 • započali stavbu,
 • dokončili či užíváte stavbu,
 • přistavěli zdanitelné stavby,
 • učinili nástavbu zdanitelné stavby,
 • učinili obnovu katastrálního operátu a jiné změny, při nichž se mění výměra, druh či účel užití nemovitých věcí,
 • změnili nárok na osvobození od daně,
 • započali užívání stavby nebo nebytové jednotky k podnikání atd.,
 • provedli revizi v katastru nemovitostí,
 • provedli změny související se změnami ve veřejném registru půdy – LPIS (aktualizace krajinných prvků apod.),
 • nabyli nemovitou věc dědictvím, nákupem či darem,
 • pozbyli nemovitou věc prodejem či darem, pokud v daném kraji stále ještě máte jinou nemovitou věc.

Kolaudování v lednu, jak podat daňové přiznání?

Vzhledem k tomu, že při podávání daňového přiznání je důležitý stav k 1. lednu 2023, budete přiznávat stavbu nemovitosti, a ne rodinný dům.

Bohužel to budete muset udělat v následujícím daňovém přiznání, kde již uvedete rodinný dům, jestliže jej zkolaudujete v roce 2023.

Jestliže jste stihli stavbu zkolaudovat již v minulém roce, musíte tuto skutečnost uvést v daňovém přiznání a odvést daň ze staveb a jednotek dle charakteru nově zkolaudované nemovitosti.

Tip: Vypočítejte si daň z nemovitostí v naší kalkulačce

Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat:

 1. Elektronicky – datovou schránkou či skrze e-identitu a portál MOJE DANĚ
 2. Osobně na příslušném územním pracovišti
 3. Poštou

Do kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do úterý 31. května 2023, jestliže nepřesahuje částku 5000 Kč.

Pokud daň z nemovitých věcí přesahuje 5000 Kč, máte možnost uhradit tuto daň ve dvou splátkách.

První splátka musí být uhrazena do 31. května, druhá pak do 30. listopadu.

Nicméně daň z nemovitých věcí můžete splatit i najednou do konce května.

Kde zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí se odvádí příslušnému finančnímu úřadu, pod který spadá nemovitost, za kterou daň hradíte. Nezáleží na místě vašeho bydliště, ale na nemovitosti.

Daň z nemovitých věcí můžete uhradit elektronicky na účet příslušného úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka či identifikační číslo (IČ), pokud se jedná o právnickou osobu. 

Konstantní symbol pak vyplníte:

 • Při bezhotovostní platbě – 1148
 • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
 • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Tip: Čísla bankovních účtů finančních úřadů

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ