Stát podpořil zkrácené úvazky. Kdy zaměstnavatelé uplatní slevu 5 % na sociálním pojištění?

07.02.2023 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Od 1. 2. 2023 si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na sociálním pojištění za vybrané skupiny zaměstnanců podle schválené novely zákona. O které skupiny zaměstnanců se jedná?

Využitím slev na pojištění u některých skupin zaměstnanců chce stát podpořit zaměstnanost těchto lidí a zároveň zaměstnavatele, aby rozšířili nabídku zkrácených úvazků.

„Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou, proto podpoříme flexibilnější pracovní úvazky rodičům, nabídneme větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké,“ stojí v důvodové zprávě schválené novely zákona č. 589/1992 Sb.

I přesto, že má Česko celkem vysokou míru zaměstnanosti (podle ČSÚ v listopadu 2022 činila u mužů 81,5 % a u žen 68,5 %), stále existují skupiny obyvatel, kde je procento zaměstnanosti nižší. Jedná se často o ženy s malými dětmi, osoby se zdravotním postižením, starší, nebo naopak mladé lidi. A právě na tyto skupiny se Ministerstvo práce a sociálních věcí zaměřilo v novele zákona.

Zdroj: Shutterstock

Skupiny osob, na které může zaměstnavatel uplatnit od 1. 2. 2023 slevu na pojistném

Nově si budou moci zaměstnavatelé snížit odvody pojistného na sociální zabezpečení o 5 %. V takovém případě musejí sjednat s danou osobou zkrácený úvazek v rozsahu 8 až 30 hodin týdně.

Výjimku mají zaměstnanci do 21 let, u kterých zaměstnavatelé mohou tuto pětiprocentní slevu využít při jakémkoliv rozsahu pracovní doby, tedy i při klasickém hlavním úvazku. Stát tak chce podpořit uplatnění absolventů, kteří mají často kvůli nulové praxi nižší šanci najít si stabilní zaměstnání ve svém oboru.

Slevu 5 % na pojistném mohou zaměstnavatelé uplatnit na tyto skupiny zaměstnanců:

  • osoby starší 55 let,
  • rodiče dětí do 10 let věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let,
  • osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby,
  • osoby studující na střední škole nebo vysoké škole,
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce,
  • osoby na rekvalifikaci.

Jestliže bude mít zaměstnanec více zkrácených pracovních úvazků, může slevu na pojistném uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, který ohlásí svůj záměr uplatnit slevu na ČSSZ jako první.

Pokud zaměstnanec pracuje souběžně na více zkrácených úvazků pro jednoho zaměstnavatele, je rozhodnutí na zaměstnavateli, na který zkrácený úvazek slevu na pojistné uplatní. Do vyměřovacího základu vstupuje pouze ten zkrácený úvazek, na který je sleva na pojistném uplatňována.

Tip: Vypočítejte si svou čistou mzdu

Jaké podmínky musí zaměstnanec splnit, aby si na něj zaměstnavatel mohl slevu uplatnit?

Pro uplatnění slevy je podmínkou, aby maximální vyměřovací základ nebyl vyšší než 1,5násobek aktuální průměrné mzdy v ČR.

V současnosti je průměrná mzda v ČR ve výši 40 324 Kč. Takže zaměstnavatel, jehož zaměstnanec si za měsíc vydělá více než 60 486 Kč (40 324 × 1,5), nebude moci slevu na pojistné využít.

Limitována je i hodinová sazba. Jestliže úhrn vyměřovacích základů u jednoho zaměstnavatele překročí 1,15 % průměrné mzdy (463,726 Kč), nebude moci zaměstnavatel slevu využít.

Odpracovaná doba ze všech úvazků u jednoho zaměstnavatele nesmí překročit hranici 138 hodin za měsíc.

Zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka sociální pojištění ve výši 24,8 % z jeho hrubého výdělku. Pojďme se podívat, jak 5% sleva ovlivní výsledný odvod na sociálním pojištění.

Příklad: Jirkovi je 56 let a pracuje na zkrácený úvazek u jednoho zaměstnavatele jako správce e-shopu. Jeho týdenní pracovní doba je 20 hodin. Hodinová odměna je stanovena na 200 Kč. Jirka tedy splňuje podmínky pro to, aby si jeho zaměstnavatel mohl uplatnit slevu na pojistném.

Jirkův vyměřovací základ je 16 000 Kč. Z něho se vypočítá náklad na sociální pojištění pro zaměstnavatele, který činí 3968 Kč. Z této vypočtené částky si může zaměstnavatel odečíst onu 5% slevu. Na sociálním pojištění za zaměstnance utratí zaměstnavatel po uplatnění slevy a zaokrouhlení (3968 − 198,4) 3770 Kč.

Tip: V jakých 14 zemích je průměrná mzda vyšší než 100 tisíc korun?

Z hrubé mzdy je pak ještě strháváno sociální pojištění přímo zaměstnanci, na to už se ale daných 5 % nevztahuje.

Jak může zaměstnavatel uplatnit slevu za zaměstnance?

Zaměstnavatel oznamuje záměr začít uplatňovat slevu na sociálním pojištění pomocí formuláře Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Díky evidenci zaměstnanců, na které je uplatňována 5% sleva, si může zaměstnavatel předem v e-Portálu ČSSZ ověřit, zda na daného zaměstnance již tuto slevu nějaký zaměstnavatel využívá.

Nejdříve může zaměstnavatel tento záměr zaslat 1 měsíc před tím, než tuto slevu začne uplatňovat.

Slevu zaměstnavatel může uplatnit jen ve lhůtě pro podání přehledů o výši pojistného (formulář Přehled o výši pojistného). Tato lhůta je od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.

Uplatnění slevy je pro každého zaměstnavatele pouze právem, ne povinností.


Čtěte také:

Minimální mzda v roce 2023 vzrostla na 17 300 Kč, co vše ovlivnila? Jaká je v jiných zemích střední Evropy?

Daňové zvýhodnění na děti za rok 2022 v příkladech

Kolik si můžete přivydělat v roce 2023, pokud jste v evidenci Úřadu práce?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ