Co vám (ne)může zabavit exekutor?

31.03.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


I když jste se dostali do složité situace a hrozí vám exekuce, neznamená to, že přijdete o všechno. Řadu věcí si exekutor odnést nesmí.

Chystá se vám exekutor zabavit peníze nebo vaše věci? Ne všechno vám smí vzít. Podívejte se, co vám podle zákona musí zůstat.

Zdroj: Depositphotos

Když nezvládáte splácet své závazky, je konečným řešením exekuce, kdy soudem pověřený exekutor zabaví část vašeho majetku, aby uhradil vaše dluhy.

Tip: Jaké je nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy či důchodu? Kdy se exekuce zastavuje?

Jak probíhá exekuce

Každá exekuce má svůj přesný řád, podle kterého se při vymáhání pohledávek postupuje. Exekuci je možné provést v tomto pořadí podle zákona:


§ 58 odst. 2 exekučního řádu

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně 

přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, 
přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a), 
prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a 
prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).


Z toho vyplývá následující. Exekutor nikdy nejde jako první zabavovat váš movitý majetek. Vždy postupuje podle výše uvedeného řádu. Nejdříve se zaměří na váš běžný účet, případně na účty, máte-li jich více. Pak se zaměří na účty vašeho manžela či manželky.

Pokud to k uhrazení dluhů nestačí, mohou nastoupit srážky ze mzdy či postižení jiných vašich peněz. Až následně dochází k zabavení a prodeji vašich movitých či nemovitých věcí, případně penzijního spoření.

Tip: Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

Jaké peníze vám nesmí zabavit?

Zůstaňme ještě chvíli u peněz. Pokud vám exekutor obstaví účet a začne uspokojovat pohledávky z vašeho účtu, nemůže vzít všechny peníze bez ohledu na původ. Předně vám musí v případě srážek ze mzdy nechat dvojnásobek životního minima, tedy 9720 Kč.

Nesmí vám ale zabavit ani například pojistné plnění od pojišťovny, které máte použít na opravu nebo vybudování nového domu. Nesmí vám zabavit ani sociální dávky jako:

 • dávky v hmotné nouzi,
 • příspěvek na bydlení,
 • dávky pěstounské péče atd.

Tip: Exekuce: Jak se změnila jejich pravidla v roce 2022?

Informaci o exekuci dopředu nedostanete

Pokud se exekutor chystá zabavit vaše movité věci, tedy provést mobiliární exekuci, nepřijde vám o tom dopředu žádné upozornění. Exekutoři se tím snaží předejít situacím, kdy dlužníci svůj majetek z bydliště odvezou a tváří se, že žádný nemají. Naopak se proto stává, že exekutor vám rozhodnutí o vykonání exekuce přinese osobně a zároveň začne s prováděním exekuce. Tedy začne dávat do soupisu věci, které do exekuce zahrne.

I pokud ale dojde situace tak daleko, že exekutor přikročí k zabavení vašich movitých věcí, neznamená to, že může zabavit cokoli. 

Tip: Jak probíhají mobiliární exekuce

Ani tak ale nemůže exekutor zabavit cokoli

Pokud exekutor přikročí k zabavování věcí, nesmí vám vzít věci, které vy či váš manžel nebo manželka potřebujete nezbytně k uspokojování hmotných potřeb svých a svojí rodiny. Případně ani věci, které používáte k plnění pracovních úkolů.

Například vám tedy nemůže zabavit:

 • oblečení,
 • obuv,
 • obvyklé vybavení domácnosti – nádobí, postel, ložní prádlo, lednici, sporák,
 • knihy, které používáte ke studiu,
 • náboženské knihy,
 • snubní prsten,
 • zdravotnické potřeby,
 • zvířata, která máte jako společníky.

Výjimku by tvořila situace, kdy například vaše vybavení domácnosti nemá obvyklou hodnotu, ale jde o velmi drahé kousky. Například designové ložní prádlo za desítky tisíc korun by exekutor pravděpodobně zabavit mohl. Obyčejné ložní prádlo ze supermarketu spadá do zmíněných výjimek.

A co hotovost?

Hotovost vám exekutor zabavit může, ale ne všechnu. Dvojnásobek životního minima vám musí nechat. To je aktuálně částka 9720 Kč na osobu. Pokud je v domácnosti více osob, životní minimum roste.

Tip: Které dluhy mají při exekuci srážkami ze mzdy přednost tak, že věřitelé dostanou své peníze ze mzdy dlužníka nejdříve?

Co už můžete postrádat?

Řada vybavení domácnosti je považována za obvyklou, ale z pohledu exekuce se bez něj můžete obejít, a tak se může stát, že vám bude zabaveno. Patří tam například televize, sedací souprava, skříně apod. Zkrátka věci, bez kterých se lze obejít. 

Nejde přitom o to, jak často danou věc používáte a jestli se bez ní můžete obejít vy konkrétně. Záleží na tom, zda je možné po vás obecně chtít, abyste se bez dané věci obešli a zároveň mohli uspokojit své základní potřeby.

A co při podnikání?

Ještě trochu specifická situace nastává, když podnikáte. Pak vám totiž exekutor nemůže zabavit věci, které k podnikání potřebujete. Například počítač, notebook, ale i auto a další. 

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel