Porovnání důchodů a pojistného u nízkých a vysokých mezd

26.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu v Česku je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy než pro lidi s vyššími příjmy. Podívejme se v praktických příkladech, kdo zaplatí na pojistném méně, než jakou čerpá souhrnnou částku důchodu v penzi.

Zaměstnanci odvádí na sociální pojištění 6,5 % a zaměstnavatelé dalších 24,8 %. Souhrnná sazba sociálního pojištění je tedy 31,3 % z hrubé mzdy zaměstnance. V roce 2023 se sociální pojištění odvádí do dosažení maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 935 552 Kč, z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí – ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel.

 

Výhodný výpočet důchodu při nižších příjmech

Při výpočtu starobního důchodu platí, že základní výměru starobního důchodu mají všichni starobní důchodci stejně vysokou (v roce 2023 ve výši 4040 Kč) a v druhé redukční hranici se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) při výpočtu starobního důchodu započítává z 26 %. V první redukční hranici do 17 743 Kč se započítává ze 100 %. Lidé s nižšími příjmy jsou tedy ve výpočtové formuli důchodu zvýhodněni a mají vyšší náhradový poměr.

Tip: Platí napořád a další nepravdy o invalidním důchodu

Praktické výpočty

V přiložené tabulce níže si vypočteme starobní důchod u různých průměrných mezd dle výpočtové formule důchodu roku 2023 při získání doby pojištění v rozsahu 45 let. Při výpočtu starobního důchodu nevzniká nárok na výchovné. Částky v tabulce jsou uvedeny v korunách.

Dle statistické ročenky ČSSZ za rok 2021 je starobní důchod v průměru pobírán 24 let. V tabulce si tedy vypočteme souhrnnou částku obdrženého důchodu v současné hodnotě a rovněž v současné hodnotě vypočteme odvody na sociální pojištění v produktivním věku, pokud budeme počítat čistou dobu zaměstnání v rozsahu 38 let.

Na celkovou částku odvodu na sociální pojištění nemají vliv náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu nebo zmíněná evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu).

Hrubá mzda

Měsíční odvody
na pojistném

Odvody na pojistném
za 38 let

Měsíční důchod

Souhrnný důchod
za 24 let

Poměr důchodu
vůči pojistnému

15 000 Kč

4695 Kč

2 140 920 Kč

14 165 Kč

4 079 520 Kč

191 %

20 000 Kč

6260 Kč

2 854 560 Kč

16 413 Kč

4 726 944 Kč

166 %

25 000 Kč

7825 Kč

3 568 200 Kč

17 291 Kč

4 979 808 Kč

140 %

30 000 Kč

9390 Kč

4 281 840 Kč

18 168 Kč

5 232 384 Kč

122 %

35 000 Kč

10 955 Kč

4 995 480 Kč

19 046 Kč

5 485 248 Kč

110 %

40 000 Kč

12 520 Kč

5 709 120 Kč

19 923 Kč

5 737 824 Kč

101 %

45 000 Kč

14 085 Kč

6 422 760 Kč

20 801 Kč

5 990 688 Kč

93 %

50 000 Kč

15 650 Kč

7 136 400 Kč

21 678 Kč

6 243 264 Kč

87 %

60 000 Kč

18 780 Kč

8 563 680 Kč

23 433 Kč

6 748 704 Kč

79 %

70 000 Kč

21 910 Kč

9 990 960 Kč

25 188 Kč

7 254 144 Kč

73 %

90 000 Kč

28 170 Kč

12 845 520 Kč

28 698 Kč

8 265 024 Kč

64 %

110 000 Kč

34 430 Kč

15 700 080 Kč

32 208 Kč

9 275 904 Kč

59 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Čtěte také: Kdo bude mít nárok na přiznání výchovného v roce 2024?

Závěrem

Z tabulky názorně vidíme, že občanovi s průměrnou mzdou 40 000 Kč je v letošním roce při získání doby pojištění v rozsahu 45 let přiznán měsíční starobní důchod 19 923 Kč. Za 24 let pobírání důchodu obdrží v současné hodnotě důchod ve výši 5 737 824 Kč, přičemž v současné hodnotě zaplatil za 38 odpracovaných let na pojistném 5 709 120 Kč. Souhrnný důchod se téměř rovná zaplacenému sociálnímu pojištění v produktivním věku.

Lidé s podprůměrnými příjmy zaplatí na sociální pojištění méně, než kolik při průměrné době pobírání důchodu obdrží, a naopak občané s vysokými příjmy obdrží souhrnný důchod výrazně nižší, než kolik zaplatili na sociální pojištění v produktivním věku.

Při vyšší skutečně odpracované době než 38 let se celkový poměr v posledním sloupci snižuje a při nižší skutečně odpracované době naopak zvyšuje. Pokud je starobní důchod pobírán kratší dobu než průměrných 24 let, opět se poměr v posledním sloupci snižuje a při delší době naopak zvyšuje.

Tip: Důchodová kalkulačka pro rok 2024

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 55 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY