Porovnání důchodů a pojistného u nízkých a vysokých mezd

26.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


    Výpočet důchodu v Česku je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy než pro lidi s vyššími příjmy. Podívejme se v praktických příkladech, kdo zaplatí na pojistném méně, než jakou čerpá souhrnnou částku důchodu v penzi.   Zaměstnanci odvádí na sociální pojištění 6,5 % a zaměstnavatelé dalších 24,8 %. Souhrnná sazba sociálního pojištění je tedy 31,3 % z hrubé mzdy zaměstnance. V roce 2023 se sociální pojištění odvádí do dosažení maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 935 552 Kč, z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí – ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel.

 

Zdroj: Depositphotos

 

Výhodný výpočet důchodu při nižších příjmech

Při výpočtu starobního důchodu platí, že základní výměru starobního důchodu mají všichni starobní důchodci stejně vysokou (v roce 2023 ve výši 4040 Kč) a v druhé redukční hranici se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) při výpočtu starobního důchodu započítává z 26 %. V první redukční hranici do 17 743 Kč se započítává ze 100 %. Lidé s nižšími příjmy jsou tedy ve výpočtové formuli důchodu zvýhodněni a mají vyšší náhradový poměr.

 

Praktické výpočty

V přiložené tabulce níže si vypočteme starobní důchod u různých průměrných mezd dle výpočtové formule důchodu roku 2023 při získání doby pojištění v rozsahu 45 let. Při výpočtu starobního důchodu nevzniká nárok na výchovné. Částky v tabulce jsou uvedeny v korunách.

 

Dle statistické ročenky ČSSZ za rok 2021 je starobní důchod v průměru pobírán 24 let. V tabulce si tedy vypočteme souhrnnou částku obdrženého důchodu v současné hodnotě a rovněž v současné hodnotě vypočteme odvody na sociální pojištění v produktivním věku, pokud budeme počítat čistou dobu zaměstnání v rozsahu 38 let.

 

Na celkovou částku odvodu na sociální pojištění nemají vliv náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu nebo zmíněná evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu).

 

Hrubá mzda

Měsíční odvody na pojistném

Odvody na pojistném

za 38 let

Měsíční důchod

Souhrnný důchod

za 24 let

Poměr důchodu vůči pojistnému

15 000

4695

2 140 920

14 165

4 079 520

191 %

20 000

6260

2 854 560

16 413

4 726 944

166 %

25 000

7825

3 568 200

17 291

4 979 808

140 %

30 000

9390

4 281 840

18 168

5 232 384

122 %

35 000

10 955

4 995 480

19 046

5 485 248

110 %

40 000

12 520

5 709 120

19 923

5 737 824

101 %

45 000

14 085

6 422 760

20 801

5 990 688

93 %

50 000

15 650

7 136 400

21 678

6 243 264

87 %

60 000

18 780

8 563 680

23 433

6 748 704

79 %

70 000

21 910

9 990 960

25 188

7 254 144

73 %

90 000

28 170

12 845 520

28 698

8 265 024

64 %

110 000

34 430

15 700 080

32 208

9 275 904

59 %

vlastní výpočet autora

 

Závěrem

Z tabulky názorně vidíme, že občanovi s průměrnou mzdou 40 000 Kč je v letošním roce při získání doby pojištění v rozsahu 45 let přiznán měsíční starobní důchod 19 923 Kč. Za 24 let pobírání důchodu obdrží v současné hodnotě důchod ve výši 5 737 824 Kč, přičemž v současné hodnotě zaplatil za 38 odpracovaných let na pojistném 5 709 120 Kč. Souhrnný důchod se téměř rovná zaplacenému sociálnímu pojištění v produktivním věku.

 

Lidé s podprůměrnými příjmy zaplatí na sociální pojištění méně, než kolik při průměrné době pobírání důchodu obdrží, a naopak občané s vysokými příjmy obdrží souhrnný důchod výrazně nižší, než kolik zaplatili na sociální pojištění v produktivním věku.

 

Při vyšší skutečně odpracované době než 38 let se celkový poměr v posledním sloupci snižuje a při nižší skutečně odpracované době naopak zvyšuje. Pokud je starobní důchod pobírán kratší dobu než průměrných 24 let, opět se poměr v posledním sloupci snižuje a při delší době naopak zvyšuje.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 55 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY