Co hrozí, když prodáte auto a nezměníte vlastníka v registru

07.03.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Za neuskutečněný nebo nedokončený převod vozidla na nového vlastníka hrozí pokuta. Problémy pak vznikají například i při placení nákladů za odtah a uskladnění vozidla při špatném parkování. Kdo je zaplatí?

Pro účely článku pomineme dopravní přestupky. Podíváme se, jak je to s přestupkem spočívajícím v samotném neprovedení registrace a jaké z toho mohou plynout další potíže.

Fyzická osoba se dopustí přestupku podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích tím, že nepožádá o zápis změny vlastníka silničního vozidla. Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, když se auto prodává.

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to v případě převodu vlastnického práva (prodeje vozidla) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla.

Zdroj: Shutterstock

Výmluvy na druhou stranu kupní smlouvy nepomohou

Za uvedený přestupek spočívající v nesplnění registrační povinnosti může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Přestupek se přitom nepromlčuje, protože jde o trvající přestupek, jak vyložily soudy. A platí přitom, že pokud si dosavadní a nový vlastník neposkytli potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel, může žádost podat jen jedna ze stran – dosavadní, nebo nový vlastník.

Nelze se tak vymlouvat na to, že druhá strana nespolupracuje. Neomlouvá ani to, když jedna strana zmocní tu druhou k podání žádosti, ale ta ji nepodá. Soudy rozhodly, že si zmocnitel má ověřit, zda zmocněnec provedl to, k čemu byl zmocněn.

V tomto směru se v roce 2023 trochu blýská na lepší časy, protože od září budou moci starý i nový vlastník směřovat svou žádost elektronicky k vybranému úřadu

Podle zákona má platit vlastník zapsaný v registru

Neprovedení přeregistrace vozidla se může vymstít i při jeho odtahu nebo když dostane tzv. botičku. Náklady na odtah a následné uskladnění (parkování) vozidla musí zaplatit jeho provozovatel. Zákon říká, že odtah bude v případě potřeby proveden na náklady provozovatele. A provozovatelem je ten, kdo je v registru silničních vozidel zapsán jako vlastník nebo jako jiná osoba provozující vozidlo. Takže by měl, když není provedena přeregistrace při prodeji auta, platit původní vlastník.

Soudy však rozhodly, že „neodpovídá-li zápis provozovatele skutečnému stavu věci a právním poměrům ohledně vozidla, může mít postavení provozovatele i v rejstříku nezapsaná osoba, má-li ve skutečnosti k vozidlu taková práva a oprávnění, jež jí umožňují s ním v dostatečně širokém rozsahu disponovat, užívat ho ke své činnosti a vlastním jménem jej fakticky provozovat“. Takže původní vlastník, který odtah nezavinil, platit nemusí, když zaplatí skutečný vlastník a provozovatel auta.

Tip: Jak zjistím, že bude blokové čištění, a kdy mi (ne)odtáhnou auto

Nejde o pokutu, ale náhradu vynaložených nákladů na odtah

Nárok na náhradu nákladů vynaložených na odtah vozidla není sankcí za přestupek, nejde tedy o pokutu, ale o kompenzaci vynaložených nákladů.

Ten, kdo náklady na odstranění vynaložil – zpravidla město či obec a příslušná odtahová firma – obvykle nemá jinou možnost než zjistit osobu provozovatele vozidla z registru vozidel. Zjistí-li však, že skutečným vlastníkem a faktickým provozovatelem vozidla je osoba odlišná od osoby uvedené v rejstříku, pak mají být náklady na odtah a parkování vymáhány na ní.

A takto se má podle judikatury postupovat ve všech možných situacích, kdy dochází k odtahu vozidla. Např. když motorové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci, a proto je odtaženo z komunikace a umístěno na odstavné ploše. Stejně tak když je odstraněno vozidlo, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti a rozhodne o tom policista, nebo strážník obecní či městské policie.

Podobně je tomu v situaci, kdy vozidlo sice nepředstavuje překážku, ale bylo opatřeno technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla (dostalo botičku). A to proto, že parkuje na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla, stojí na chodníku, kde je to zakázáno, apod. Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit.

Tip: Které dokumenty potřebujete při registraci nového auta?

Odtah při čištění ulic: neomlouvá ani zahraniční dovolená

Za odtažení vozidla, které bránilo čištění ulice, musí zaplatit městům a obcím i majitelé vozidel, kteří jsou, nebo byli na dovolené, a to i v cizině, nebo se z jiných důvodů nezdržovali doma, a nemohli proto vůz přeparkovat. Je pak třeba, jak rozhodl Ústavní soud, uhradit odtah vozidla, nikoliv však už poplatky za následné uskladnění vozidla – parkování po odtahu.


Čtěte také: Řidičské průkazy: jaké možnosti a omezení platí pro jednotlivé skupiny?

 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát