Kdy musí zaměstnanci ze svého příjmu uhradit doplatek do minima zdravotního pojištění?

15.03.2023 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Někteří zaměstnanci, kteří si v daném měsíci nevydělají alespoň výši minimální mzdy, musejí doplatit povinné zdravotní pojištění do minima. Kdy může taková situace nastat?

Platba zdravotního pojištění je pro každého občana ČR povinná. Za zaměstnance tuto částku odvádí z jejich mzdy jejich zaměstnavatel. OSVČ si hradí zdravotní pojištění samy formou měsíčních záloh. Za některé lidi platí zdravotní pojištění stát.

Zdroj: Depositphotos

Kdy k doplatkům na zdravotním pojištění nejčastěji dochází?

S doplatky se nejčastěji setkávají zaměstnanci pracující na částečné úvazky, kde výše měsíčního příjmu často nedosahuje úrovně minimální mzdy. Zvýšená administrativa doplatků na pojištění odrazuje zaměstnavatele od zaměstnávání lidí na částečné úvazky, které by uvítaly převážně ženy pečující o malé děti.

K doplatku na zdravotním pojištění může dojít i tehdy, když zaměstnanec čerpá neplacené zdravotní volno a během měsíce si vydělá méně, než je výše minimální mzdy. Další situací může být výdělek na DPP a DPČ, kdy si zaměstnanec vydělá nad zákonné limity.

K tomu, aby zaměstnanec nemusel na zdravotní pojištění doplácet, musí jeho příjem dosahovat alespoň minimální mzdy, která aktuálně činí 17 300 Kč. V opačném případě si sám zaměstnanec bude muset doplatit zdravotní pojištění. Minimální výše zdravotního pojištění je ve výši 2336 Kč. Zaměstnanec hradí na zdravotním pojištění 4,5 % z příjmu (strhne zaměstnavatel) a 9 % hradí zaměstnavatel na svoje náklady.

Částku doplatku na zdravotním pojištění srazí zaměstnavatel z hrubé mzdy svého zaměstnance.

Doplatek na pojištění kvůli překážkám na straně zaměstnavatele

Může se stát, že zaměstnanec nevydělal potřebnou výši mzdy kvůli překážkám na straně zaměstnavatele. V tomto případě nehradí doplatek na zdravotním pojištění zaměstnanec, ale zaměstnavatel.

Neznamená to ale, že zaměstnavatel neposkytuje za vzniklé překážky mzdu. Zaměstnanci vyplácí procentuální část ze mzdy. Například při technických obtížích, kvůli kterým nemůže zaměstnanec vykonávat svoji práci, náleží zaměstnanci 80 % průměrného výdělku.

Souběh dvou a více zaměstnání

V případě více úvazků, ze kterých plyne povinnost odvést zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, se všechny tyto příjmy pro účely výpočtu doplatku na zdravotním pojištění sčítají. Zaměstnanec si pak zvolí zaměstnavatele, u kterého doplatek odvede. Druhého požádá o potvrzení o výši příjmu, které donese tomu zaměstnavateli, jehož prostřednictvím bude doplatek zaplacen.

Zaměstnanec odvede prostřednictvím svého zaměstnavatele 13,5 % z rozdílu minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) a svého skutečného příjmu.

Příklad:

Zaměstnanec vydělal při částečném úvazku 15 000 Kč. Kolik bude muset odvést na doplatku na zdravotní pojištění?

Doplatek zaměstnance (strhne zaměstnavatel ze mzdy): 17 300 − 15 000 = 2300.

13,5 % z 2300 = 311 Kč.

Z reálné výše výdělku strhne zaměstnavatel zaměstnanci 4,5 %.

4,5 % z 15 000 = 675 Kč. Zaměstnanci tak bude strženo 675 + 311 = 986 Kč.

Minimální výše odvodu zdravotního pojištění je 2336 Kč.

Zaměstnavatel tak doplatí na svoje náklady sumu, která zbývá do této částky, tedy 2336 − 986 = 1350 Kč.

U kterých osob se do minima zdravotního pojištění nedoplácí?

Ne u každého zaměstnance se musí doplácet zdravotní pojištění do minima. U několika skupin osob, které vymezuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, se zdravotní pojištění vypočítavá ze skutečného výdělku. Podmínkou je to, že tento stav platí po celý kalendářní měsíc. Jde o:

  • osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • osoby v důchodovém věku, kterým nevznikl nárok na důchod,
  • osoby celodenně pečující o dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let,
  • osoby, které jsou rovněž OSVČ a odvádí zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši,
  • osoby, za které platí zdravotní pojištění stát,
  • osoby, které jsou příjemci odměny pěstouna.

Zdroj: Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění


Čtěte také: Pro koho je zdravotní pojištění nejvyšším odvodem z příjmu?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ