Nejčastější omyly spojené s předdůchodem v praktických příkladech

16.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jedním z oblíbených finančních produktů k zabezpečení na důchod je doplňkové penzijní spoření, ze kterého je případně možné čerpat předdůchod. Kdy s tím můžete začít? Jaké výhody přináší? Za jakých podmínek je možné v předdůchodu pracovat?

Nárok na předdůchod mají lidé, kteří si dostatečně spořili na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, respektive o dlouhodobém investičním produktu. Pro možnost čerpání legislativních výhod předdůchodu je nutné spořit na smlouvu alespoň 60 měsíců a měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy.

Předdůchod je možné začít pobírat nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, a navíc musí být vyplácen alespoň po dobu dvou let. Podívejme se na omyly ohledně předdůchodu:

Zdroj: Depositphotos

Omyl první: Musí se odejít až do řádného starobního důchodu

Pan Miroslav odešel před necelými dvěma roky do předdůchodu, protože ztratil zaměstnání a chtěl se vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu, plánoval odejít až do řádného starobního důchodu. Nicméně vzhledem k loňskému vývoji měl obavy, že odchod do předčasného důchodu v roce 2023 bude výhodnější než odchod do řádného důchodu v roce 2024, jako tomu bylo v roce 2022. Občané, kteří odešli do předčasného důchodu v roce 2022, mají vyšší důchod, než by měli, kdyby odešli do řádného důchodu v roce 2023 či 2024.

Pan Miroslav se mylně domnívá, že z důvodu čerpání předdůchodu může odejít až do řádného starobního důchodu. Není to pravda. Předdůchodci mohou odejít do předčasného důchodu. Souběh předdůchodu a předčasného důchodu je možný. Předčasný důchod vyplácí stát, v předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze.

Tip: Pravidla pro předčasný důchod zpřísnila. Penze se nově snižuje víc

Omyl druhý: Pracovat lze pouze na některou z pracovních dohod

Paní Martina začala před rokem čerpat předdůchod a nyní má možnost pracovat na klasickou pracovní smlouvu s hrubou mzdou 43 000 Kč. Paní Martina si myslí, že si může k předdůchodu přivydělat pouze na některou z pracovních dohod. Není tomu tak.

Předdůchodci mohou mít libovolný vlastní příjem. Předdůchodci nejsou ve své výdělečné činnosti nijak limitováni. Výdělečné omezení se vztahuje pouze na předčasné důchodce (jimž vyplácí penzi stát), kteří nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si tedy mohou předčasní důchodci přivydělat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, nebo na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3999 Kč a méně. Paní Martina však může bez obav nabízenou pracovní nabídku přijmout a mít hrubou mzdu 43 000 Kč.

Omyl třetí: Předdůchod snižuje osobní vyměřovací základ

Pan Jaroslav si dlouhodobě spoří v doplňkovém penzijním spoření a nyní uvažuje o předdůchodu. Má však obavy, že mu tento příjem na úrovni 30 % průměrné mzdy vyhlašované MPSV sníží jeho osobní vyměřovací základ, což bude mít negativní vliv na měsíční částku jeho důchodu.

Jedním ze dvou vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Za dobu čerpání předdůchodu však do výpočtu nevstupuje měsíční částka inkasovaná od penzijní společnosti, ale celé období se vyloučí. Doba čerpání předdůchodu se pro výpočet státního starobního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění, což znamená, že z důvodu nulového příjmu podléhajícího sociálnímu pojištění nedojde k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Pan Jaroslav si z důvodu čerpání předdůchodu osobní vyměřovací základ nesníží.

Tip: Deset nepravd o předdůchodu

Omyl čtvrtý: Zdanění předdůchodců je vyšší

Paní Simona plánuje začít čerpat předdůchod a snížit si pracovní úvazek, protože práce na plný úvazek ji už zmáhá. Zaměstnavatel s jejím postupem souhlasí. Paní Simona má však neopodstatněné obavy, že bude platit vyšší daně. Taková praxe však není. I pracující předdůchodci mají nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, stejně jako ostatní daňoví poplatníci.

Omyl pátý: Předdůchodci si sami platí zdravotní pojištění

Pan Pavel má dostatečně vysoké vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření a aktuálně plánuje čerpání předdůchodu a provádí si finanční kalkulaci. Nemá jasno, jak to bude s platbou zdravotního pojištění, když ještě nebude starobním důchodcem a ani nebude zaměstnancem. Obává se, že si bude muset zdravotní pojištění sám platit jako osoba bez zdanitelných příjmů ve výši 2552 Kč měsíčně. Zdravotní pojištění si však pan Pavel sám platit nebude. Předdůchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, stejně jako starobní důchodci. Zdravotní pojištění bude za pana Pavla platit stát.

 

Vypočítejte si výši starobního důchodu

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 55 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY