Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

09.04.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Bydlíte v nájmu, ale trvalé bydliště máte uvedené v jiné obci? Kde v takovém případě odvádíte poplatky za odpad? Může po vás pronajímatel chtít hradit komunální odpad?

Zejména mladí lidé, kteří se stěhují do nájmu, si často nechávají trvalé bydliště u rodičů. Jenže jak je to pak s platbou za komunální odpad? Hradí jej v místě trvalého bydliště i v místě pronájmu – tedy skutečného bydliště?

V této problematice záleží především na tom, jaký systém výběru poplatků uplatňuje daná obec, kde nájemce bydlí na základě uzavřené nájemní smlouvy, a jaký systém uplatňuje obec, kde má trvalý pobyt.

Tip: V jakých českých městech se zdražil svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024?

Od 1. ledna 2022 musí totiž obec využívat pro placení komunálního odpadu jeden ze dvou systémů, a to poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (např.: Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec…), nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (Praha, Plzeň…).

Při výběru poplatků za obecní systém odpadového hospodářství se nezohledňuje, zda poplatník produkuje nějaký odpad, nebo ne, automaticky se počítá s tím, že jej využívá. Naopak v systému poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platí jen ti, kteří skutečně odpad v dané obci produkují.

Zdroj: Shutterstock

Bude osoba, která má v obci s obecním systémem odpadového hospodářství zprostředkovaný nájem, platit poplatek za komunální odpad?

V tomto systému platí za odpad pouze ti, kteří mají v obci trvalé bydliště. Dále také majitelé nemovitostí, ve kterých nemá žádná fyzická osoba trvalé bydliště (nemovitostí můžou být byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci).

Pokud by tedy nájemce měl zároveň kromě skutečného pobytu i trvalý pobyt v místě nájmu, měl by povinnost hradit poplatek právě v této obci. V případě, že má trvalý pobyt v jiné obci, povinnost platit poplatek za odpad v místě nájmu se na něj nevztahuje.

Mohou pronajímatelé chtít po nájemci poplatek za odpad i v případě, že má trvalý pobyt v jiné obci?

Nájemce bydlí v obci s režimem odpadového hospodářství, trvalé bydliště má v jiné obci rovněž s režimem odpadového hospodářství, a přesto po něm chce pronajímatel poplatek za odpad? Je takové jednání v souladu se zákony?

Pokud je v nájemní smlouvě ustanoven poplatek za odpad i přes výše zmíněné skutečnosti, nejedná se přímo o poplatek za odpad za nájemníka, nýbrž o poplatek za odpad za vlastníka nemovitosti. Tento poplatek má povinnost zaplatit vlastník nemovitosti, ale může jej vybrat od nájemce. Musí ale tuto skutečnost uvést do nájemní smlouvy. Vlastník nemovitosti totiž taky musí platit v režimu odpadového hospodářství, a to tehdy, když v nemovitosti nemá žádná fyzická osoba trvalý pobyt.

Jde o podobnou situaci jako s poplatkem do fondu oprav, kterou má ze zákona povinnost hradit majitel nemovitosti, ale často jej vybírá právě od nájemce. 

Aktuální maximální výše poplatku v režimu odpadového hospodářství je 1200 Kč.

Tip: Můžete žádat o příspěvek na bydlení, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Bude osoba, která má zprostředkovaný nájem v obci, jež vybírá poplatky za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, platit za odpad, když trvalé bydliště má v jiné obci?

Jestliže má člověk v obci, která vybírá poplatky za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, skutečné bydliště, bude platit za odpad právě této obci, jelikož v tomto systému platí poplatníci za odpad podle skutečného bydliště, nikoliv toho trvalého.

Aby neplatili i v místě svého trvalého bydliště, musí tuto skutečnost, že platí v jiné obci poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, ohlásit nejpozději do 15 dnů obci, kde mají trvalé bydliště. Pokud v této době poplatníci změnu neohlásí, mohou o osvobození od poplatku přijít, a zaplatí tak za odpad v místě trvalého i skutečného bydliště.

Rozhodující tedy pro poplatníka je, jakou vyhlášku využívá obec pro výběr poplatků za komunální odpad v místě, kde má trvalé i skutečné bydliště.

Na základě těchto systémů by se nemělo stávat, že by nájemce hradil poplatek za odpad dvakrát, ledaže by se zapomněl osvobodit od poplatku v jedné z obcí, jak jsme uvedli výše.

Pokud je částka za odpad uvedena v nájemní smlouvě i přes to, že poplatník již hradí poplatek za odpad v jiné obci, nejde o poplatek za nájemce, nýbrž vlastníka nemovitosti, který má právo se rozhodnout, že jej bude vybírat právě od nájemce.

Pronajímatel s nájemcem se mohou ale v nájemní smlouvě také dohodnout, že poplatek za nájemce za odpad bude odvádět pronajímatel (například když má nájemce v místě nájmu i trvalý pobyt a obec je v systému odpadového hospodářství).


Čtěte také:

Češi se mají odnaučit házet PET láhve a plechovky do kontejnerů. Vybírat je budou sběrná místa

Jaké jsou sankce za neplacení záloh na služby k bytu nebo neuhrazení nedoplatku z vyúčtování?

Na co si dát pozor, když si zabouchnete dveře a voláte zámečníka?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ