Nepodali jste daňové přiznání včas? Od kolikátého dne budete platit pokutu a úrok z prodlení?

03.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Posledním možným termínem pro podání daňového přiznání k příjmům za rok 2022 elektronickou formou byl 2. květen 2023. Co vám hrozí, když jste do tohoto termínu daňové přiznání neposlali a neuhradili daň?

Podali jste daňové přiznání až po termínu? Kolik dnů prodlení vám finanční úřad bude tolerovat, aniž by vám udělil finanční postih ve formě pokuty a úroku z prodlení za nezaplacenou daň?

Zdroj: Shutterstock

Jak dlouhá je toleranční lhůta pro opozdilce s nepodaným daňovým přiznáním?

Finanční úřad toleruje od posledního možného termínu pro danou formu podání ještě dalších 5 pracovních dní, aniž by plátce daně nějak pokutoval. Od 6. pracovního dne zpoždění již začne finanční úřad vyměřovat výši pokuty.

Pokud tedy poplatník neodešle daňové přiznání elektronicky 2. května 2023, může jej zaslat bez pokuty až do 10. května 2023 (nezapočítávají se svátky a víkendy).

Výše pokuty za pozdní podání daňového přiznání

Od 11. května 2023 již může finanční úřad vyměřit pokutu podle daňového řádu ve výši 0,05 % z vypočtené daně za každý den prodlení. Celková výše pokuty ale nesmí přesáhnout 5 % z vypočtené daně.

V případě, že poplatníkovi vyšla daňová ztráta (náklady vyšší než výnosy), vypočítá finanční úřad pokutu jako 0,01 % vypočtené ztráty. Pokuta nesmí přesáhnout 5 % vypočtené ztráty.

Finanční úřad nemůže po poplatníkovi požadovat vyšší částku než 300 000 Kč. Vzniklou pokutu, jejíž výše bude nižší než 1000 Kč, nebude finanční úřad po poplatníkovi vymáhat.

Poplatník má na zaplacení pokuty maximálně 30 dnů od jejího doručení finančním úřadem.

Výše sankce za podané přiznání jinou formou

Jestliže by poplatník nepodal daňové přiznání v elektronické formě, ačkoliv měl takovou povinnost, a neopraví formu podání ani po výzvě od finančního úřadu, může mu finanční úřad udělit pokutu do výše 1000 Kč. Stejně tak může poplatník dostat pokutu za podání daňového přiznání ve špatném formátu. Nejčastější chybou je zaslání daňového přiznání v PDF formátu. Jediným možným formátem je přitom XML.

Pokutu ve výši 1000 Kč může finanční úřad také navýšit na 50 000 Kč, pokud neodstranění vady podání výrazně zatěžuje správu daní.

Tip: Jaké jsou nejčastější chyby, které finančák najde v daňovém přiznání?

Nezaplatili jste daň včas? Počítejte s úroky z prodlení

Kromě pokuty za pozdní podání může finanční úřad rovněž udělit finanční postih za nesplnění povinnosti uhradit včas vypočtenou daň z příjmů.

Jestliže poplatník podává přiznání elektronickou formou, musí zaplatit daň nejpozději v den, kdy končí lhůta pro podání právě této formy. Pro letošní rok je nejpozdějším datem splatnosti elektronického podání 2. květen 2023.

Úrok z prodlení nezaplacené daně vzniká od 4. dne po dni, kdy měl poplatník povinnost daň zaplatit. Poplatník má tak ještě 3 toleranční dny pro splacení daně, o 2 dny méně, než je toleranční doba pro pozdní podání daňového přiznání. Pozor – u úhrady daně se ale nepočítá s pracovními dny, nýbrž s kalendářními, započítávají se tak i víkendy a svátky.

Pokud tedy poplatník podává daňové přiznání elektronicky, musí zaplatit daň nejpozději do 6. května 2023, aby se vyhnul úrokům z prodlení.

Výše úroku se stanoví podle výše repo sazby určené Českou národní bankou pro 1. den kalendářního pololetí navýšené o 8 procentních bodů (aktuálně 15 %).

Finanční úřad stejně jako u pokuty nebude vymáhat úrok, který je nižší než 1000 Kč.

Poslední možnost – podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce

V případě, že poplatník zapomene včas zaslat daňové přiznání, může se vyhnout sankcím tím, že podá daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce, a to nejpozději do 3. července 2023. K tomu, aby za něj daňový poradce mohl přiznání podat, bude potřebovat oprávnění prostřednictvím sepsané plné moci. Ta se pak posílá na finanční úřad společně s daňovým přiznáním.

Poplatník daně má také možnost požádat finanční úřad o posečkání daně nebo úhradu daně na splátky. Finanční úřad nevyhoví žádosti o posečkání vždy. Poplatník žádající o posečkání musí pro kladné vyřízení žádosti splnit některý z akceptovatelných důvodů.


Čtěte také:

O jaké položky si můžete snížit základ daně z příjmů za rok 2022?

Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ