MPSV proplácí rekvalifikace a kurzy přes úřady práce, přihlásit se může kdokoli

16.05.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Máte zájem se vzdělávat v digitálních dovednostech, ale nemáte dostatek financí k tomu, abyste si zaplatili vzdělávací kurz? Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vám může kurzy i rekvalifikace ze své nabídky uhradit kompletně, nebo alespoň zčásti.

MPSV chce rozšiřovat digitální kompetence občanů ČR. Na webu Úřadu práce ČR spustilo „e-shop“, kde si mohou zaměstnanci, maminky na rodičovské, uchazeči o práci nebo třeba podnikatelé vybrat nejvhodnější vzdělávací kurz. Mezi kurzy jsou k nalezení i rekvalifikace.

Zdroj: Shutterstock

Jaký je účel nového e-shopu se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi?

Cílem nového projektu je zvýšit šance lidí při uplatnění na trhu práce. Kurzy a rekvalifikace, které jsou v e-shopu k nalezení, se zaměřují převážně na vzdělávání v oboru informačních technologií. Právě tyto dovednosti jsou pro uplatnění na pracovním trhu klíčové a v budoucnu se stanou součástí téměř každé pracovní pozice.

„Potřebujeme v oblasti dalšího vzdělávání udělat zásadní změnu. Proto jsme spustili e-shop rekvalifikací a vzdělávacích kurzů. Do roku 2025 plánujeme vyčerpat v rámci Národního plánu obnovy až 6,5 miliardy korun na další vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí a kompetencí v Průmyslu 4.0,“ komentoval novou platformu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Přečtěte si: Kolik si budete moci přivydělat v roce 2024, pokud jste v evidenci Úřadu práce?

Podmínky, které musí zájemce o kurz a rekvalifikaci splnit

Úřad práce má právo posoudit, zda danou rekvalifikaci či vzdělávací kurz zájemci uhradí. K tomu, aby mohl vydat kladné stanovisko, musí zájemce o kurz splnit několik podmínek.

Hlavní podmínkou je, že žadatel musí být v evidenci zájemců o zaměstnání nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jaký je mezi těmito termíny rozdíl?

Zájemce o zaměstnání = osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemci se mohou stát jak zaměstnanci, podnikatelé, tak třeba studenti nebo maminky na rodičovské dovolené.

Uchazeč o zaměstnání = osoby, které aktivně hledají práci a jsou aktuálně nezaměstnané. Případně také mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát například podnikatel a ani student prezenčního studia. 

Další podmínkou je úhrada nákladů zájemcem, které jsou určené na ověření vstupních požadavků pro danou rekvalifikaci nebo kurz (poplatek za ověřené kopie, posouzení zdravotního stavu apod.). Přihlášku na rekvalifikaci/kurz musí zájemce odeslat nejpozději do 30 dnů před začátkem konání vybraného kurzu z toho důvodu, aby měla pobočka Úřadu práce dostatek času na schválení žádosti.

Úřad práce může na rekvalifikaci/kurz poskytnout částku v maximální výši 50 000 Kč během tří po sobě jdoucích let. Znamená to, že zájemce může zažádat o tolik rekvalifikací/kurzů za tuto dobu, kolik se jich vejde do této sumy. Rozdíl mezi tímto limitem a skutečnou částkou si pak doplácí zájemce ze svého. U vzdělávacích kurzů ÚP zaplatí maximálně 82 % z celkové ceny kurzu, je-li do 50 000 Kč. Zbytek si zájemce doplácí ze své kapsy. U vzdělávacích kurzů je nutná spoluúčast zájemce na úhradě kurzu ve výši 18 %.

Pro výplatu příspěvku na vzdělávací kurz musí zájemce splnit minimálně 80 vyučovacích hodin. Jestliže tyto hodiny nesplní, může mu ÚP poskytnout nižší příspěvek na úhradu kurzu. Podmínkou pro proplacení je úspěšné absolvování rekvalifikace/kurzu.

Odmítnete zprostředkované zaměstnání? Rekvalifikaci si budete muset zaplatit sami

Pozor je třeba dát si u poslední podmínky, která se vztahuje na proplacení rekvalifikace. Ta totiž uvádí, že v případě, že úspěšný absolvent rekvalifikace odmítne nastoupit do zaměstnání, které mu zprostředkoval Úřad práce, bude si muset celou rekvalifikaci sám uhradit. Tato podmínka se ovšem netýká vzdělávacích kurzů.

Jak se do rekvalifikací a kurzů přihlásit?

Nejjednodušší způsob, jak se do kurzů přihlásit, je přes datovou schránku. K přihlášení lze využít i některou z forem identity občana.

Po přihlášení se pak zobrazí formulář, kde zájemce vyplní své základní identifikační údaje, vzdělání, dovednosti, jazykové znalosti, profesi a motivaci ke kurzu. Do žádosti lze rovnou nahrát přílohy (ověřené kopie dosaženého vzdělání apod.). Po vyplnění těchto všech údajů již stačí formulář odeslat a čekat na posouzení žádosti Úřadem práce.


Čtěte také:

Kdy můžete odmítnout zaměstnání, které vám vybral Úřad práce?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: Spotřebitel