Místo „matka“ a „otec“ pouze označení „rodič“. Děti homosexuálních rodičů dostanou nové rodné listy

01.06.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ministerstvo vnitra připravilo návrh vyhlášky, která mění podobu rodných listů pro děti, které se narodily stejnopohlavním rodičům. Nově by se tak v rodných listech neobjevovaly výrazy „matka“ a „otec“, nýbrž pouze „rodič“ a „rodič“.

Nové rodné listy pro děti rodičů stejného pohlaví by měly být vydávány již od letošního července. Nová právní úprava však nijak neovlivní stávající formuláře rodných listů pro děti rodičů rozdílného pohlaví, současnou verzi s rubrikami „matka“ a „otec“ budou matriky vydávat i nadále. Stát tedy počítá s využíváním dvou variant u rodných listů.

Zdroj: Shutterstock

Rodné listy vydávané od 1. července letošního roku pro děti homosexuálních párů mají obsahovat dvě identické rubriky „rodič“.

Současně s novým typem rodného listu navrhuje vyhláška i úpravu dalších matričních dokumentů (matriční knihy narození, matriční knihy manželství, matriční knihy registrovaného partnerství, protokol o uzavření manželství a protokol vstupu do registrovaného partnerství). 

Konkrétně se bude nový vzor matričních listů vydávat v těchto případech:

  • jeden z rodičů prošel procesem změny pohlaví,

  • rodičovství osob stejného pohlaví bylo uznáno rozsudkem cizozemského soudu na základě právního řádu jiného státu,

  • došlo k originárnímu nabytí rodičovství podle právního řádu jiného státu.

Tip: Jak dlouho trvá vystavení rodného listu dítěte?

Česko stejnopohlavní rodičovství stále nepřipouští

Nově vydávané rodné listy pro děti stejnopohlavních rodičů nijak nemění to, že v Česku je rodičovství takových osob stejného pohlaví zakázané s jedinou výjimkou, kdy jeden z rodičů podstoupí změnu pohlaví.

Upravující vyhláška tedy nijak nemění současnou právní úpravu rodičovství v České republice, pouze reaguje na problémy matričních úřadů v praxi (převážně jde o vznik rodičovství podle pravidel jiného státu).

Návrh vyhlášky vznikl také na základě předešlého soudního rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Soud v tomto případě rozhodoval v situaci, kdy se dva rodiče domáhali toho, aby byli řádně zapsání v rodném listu dítěte jako „otec“ a „otec“ či „rodič“ a „rodič“. Matrika stejnopohlavní rodiče zapsala pouze do poznámek v rodném listu dítěte a pole „otec“ a „matka“ zůstala prázdná. Soud rozhodl ve prospěch rodičů s tím, že mají stejný nárok být řádně uvedeni v rodném listu jako heterosexuální rodiče.

Právní změna má přispět k příznivějšímu nahlížení na homosexuální páry v Česku a zároveň uchovat rovnocenný přístup pro heterosexuální i homosexuální rodiče v matriční správě.

Účinnost vyhlášky Ministerstva vnitra je navrhována na 1. července 2023.

Vzor nového rodného listu pro děti stejnopohlavních rodičů

Rodný list pro děti stejnopohlavních rodičů

Zdroj: Ministerstvo vnitra


Čtěte také:

Co dělat, když jsem ztratil rodný list?

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení dětského pasu nebo občanky?

Je uchazeč o zaměstnání povinen uvádět v životopise fotografii?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: Spotřebitel