Čerpat opakovaně podporu v nezaměstnanosti již nebude tak snadné

06.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ministerstvo financí předložilo návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, který má snížit zadluženost státu. Součástí návrhu je také zpřísnění podmínek pro opakované čerpání podpory v nezaměstnanosti. Ke zmírnění pravidel dojde však u těch žadatelů, kteří mají současně nárok na odstupné od zaměstnavatele.

Pro získání podpory v nezaměstnanosti je nutné splnit zákonem stanovené podmínky. Získá ji ten, kdo v posledních dvou letech před podáním žádosti splnil účast na důchodovém pojištění v minimální délce 12 kalendářních měsíců, a to například i z dohod o provedení práce či pracovní činnosti, ze kterých se při překročení zákonného limitu odvádí sociální pojištění.

Zdroj: Shutterstock

Čerpat opakovaně podporu v nezaměstnanosti již nebude tak snadné

Z praxe Úřadu práce podle důvodové zprávy návrhu zákona vyplývá, že osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti se vracejí po odpracování určité doby opětovně čerpat podporu v nezaměstnanosti. Novelou zákona chce vláda tuto praktiku zmírnit.

Jestliže člověk pobírající podporu v nezaměstnanosti nevyčerpá během posledních 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání celou podpůrčí dobu podpory v nezaměstnanosti, musí podle aktuálního zákona odpracovat v dalším zaměstnání 3 měsíce, aby mohl opětovně čerpat podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Vláda navrhuje tyto 3 měsíce prodloužit na minimálních 6 měsíců. Jestliže by dotyčný člověk nesplnil limit 6 měsíců, mohl by čerpat podporu pouze po zbývající část podpůrčí doby.

V situaci, kdy člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, musí v následujícím zaměstnání odpracovat minimálně 6 měsíců, aby mohl opět čerpat podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Novela zákona navrhuje tuto dobu prodloužit na 9 měsíců. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, nemůže znovu uchazeč o zaměstnání pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Do těchto povinných měsíčních dob se ovšem nezapočítává účast na důchodovém pojištění, kterou osoba získala výdělečnou činností, během níž byla zároveň evidovaná na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti bude náležet ihned i těm, co mají nárok na odstupné

Podpora v nezaměstnanosti se v současné době podle zákona odsouvá, jestliže žadateli vznikl nárok z předchozího zaměstnání na odstupné, odbytné nebo odchodné.

To znamená, že podporu v nezaměstnanosti žadatel čerpá až poté, co vyčerpá nárok na odstupné.

Odstupné zaměstnanci náleží tehdy, pokud ke skončení zaměstnání nedošlo jeho přičiněním, tedy když výpověď podal zaměstnavatel z těchto důvodů v zákoníku práce:

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným. 

O tom, na základě čeho se stanovuje výše odstupného, píšeme více zde.

Pokud má nezaměstnaný podle pravidel pro odstupné nárok například na dvouměsíční odstupné, náleží mu podpora v nezaměstnanosti až od 3. měsíce. To se má s účinností novely zákona změnit. Nově by tak uchazeč o zaměstnání pobíral hned od prvního měsíce podporu v nezaměstnanosti i odstupné.

Zároveň novela zákona zrušuje právo žadatele na kompenzaci od Úřadu práce v případě, že mu zaměstnavatel toto odstupné, odbytné nebo odchodné nevyplatil.

Účinnost novely zákona je navrhována od 1. ledna 2024.

Tip: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2023

Obecně o podpoře v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí Úřad práce jako náhradu výdělku občanům, kteří přišli o zaměstnání. Pro to, aby občan mohl čerpat podporu v nezaměstnanosti, musí podat na Úřadu práce žádost o zprostředkování zaměstnání a zároveň žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Aktuálně se podpora v nezaměstnanosti vyplácí po dobu:

  • 5 měsíců – do 50 let věku žadatele
  • 8 měsíců – od 50 do 55 let věku žadatele
  • 11 měsíců – nad 55 let věku žadatele

Výše poskytované podpory v nezaměstnanosti je rovna:

  • 65 % čisté mzdy po dobu prvních dvou měsíců podpory
  • 50 % čisté mzdy po dobu dalších dvou měsíců podpory
  • 45 % čisté mzdy do skončení podpůrčí doby

Záleží také na tom, jak pracovní poměr skončil. Jestliže dal výpověď zaměstnanec bez vážnějších důvodů nebo pracovní vztah zanikl dohodou se zaměstnavatelem, náleží zaměstnanci po celou dobu podpůrčí doby pouze 45 % čisté mzdy.


Čtěte také:

Jak se daní odstupné?

Kdy musí zaměstnanec vrátit odstupné?

DPH na léky a pitnou vodu vzroste, klesne naopak na potraviny a pohřební služby

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY