Jaký budete mít důchod při odchodu do penze v květnu vs. červnu 2023?

08.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mimořádná valorizace důchodů se v červnu promítne i do nově přiznaných důchodů. Jak se bude lišit důchod přiznaný v červnu od toho přiznaného v květnu? Bylo opět výhodnější odejít dříve do předčasného důchodu?

Vysoká inflace dopadla na valorizační mechanismus důchodů, který chrání penze před inflací, ale vzhledem k demografickým údajům je pro státní rozpočet každý růst důchodů velkou zátěží a prohlubuje schodek státního rozpočtu i důchodového systému.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci března 2023 kolem 2,84 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Starobních penzí bylo 2,36 milionu, z toho 29 % bylo předčasných (cca 687 tisíc).

Mimořádná červnová valorizace se dotkne i nově přiznaných důchodů od června 2023

Mimořádná červnová valorizace zvyšuje procentní výměru důchodů o 2,3 % a o pevnou částku ve výši 400 Kč. Procentní výměra státního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Základní výměra důchodu se nemění a je stejná pro všechny příjemce státního důchodu, v roce 2023 činí 4040 Kč.

Mimořádná červnová valorizace je stanovena na základě novely a jedná se o příspěvek k důchodu, který se promítne do důchodů od června 2023 do konce roku 2023.

Zvýhodnění předčasného důchodu jako v loňském roce v roce 2023 již nebude, protože MPSV navrhuje novelu, která ruší vliv mimořádné valorizace na předčasné důchody přiznané pravděpodobně od srpna či září 2023 do konce roku 2023 v dalších letech.

„Pokud bude schválena tzv. úsporná novela zákona o důchodovém pojištění (sněmovní tisk 458), nebude se červnová mimořádná valorizace vztahovat na předčasné starobní důchody přiznané v době od účinnosti úsporné novely do konce roku 2023,“ potvrzuje Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace na MPSV.

Novela zákona o důchodovém pojištění prošla 1. čtením ve sněmovně a mohla by být schválená do konce července, bude záležet na rychlosti schvalovacího procesu a opozičních obstrukcích.

Každý den pojištění hraje roli, zvláště při znevýhodňování předčasného důchodu

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší osobní vyměřovací základ a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Při výpočtu starobního důchodu se přitom doba pojištění započítává v celých ukončených letech, proto může každý den hrát důležitou roli, neboť se tak může získat další celý rok pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu) a péče o dítě v podobě výchovného.

valorizaci důchodu není potřeba žádat a vyplňovat žádné formuláře, ani když máte teprve o důchod požádáno a máte do něj nastupovat v průběhu roku 2023.

Tip: Nevíte, jaký budete mít důchod? Vypočítejte si výši důchodu v naší kalkulačce

Jak vysoké budou důchody přiznané od června 2023?

Vy si můžete přiznaný důchod snadno vypočítat v naší důchodové kalkulačce, kde najdete výsledky při přiznaném důchodu do konce května 2023 a od 1. června 2023, tedy při zohlednění mimořádné valorizace důchodů v červnu 2023.

Jestliže vám byl důchod přiznán do konce května, ale ještě vám nebyl vyměřen, podléhá také valorizaci, což si můžete spočítat v naší kalkulačce valorizace důchodů od června 2023.

Důchodce se stejným počtem odpracovaných let, stejně vysokým vyměřovacím základem a se stejným krácením důchodu o předčasnost by měl pobírat stejný důchod bez ohledu na to, jestli nastoupí do důchodu v květnu, či červnu.

Pro představu se můžete v naší tabulce podívat na výpočet důchodu pro různé osobní vyměřovací základy a různé doby pojištění.

Měsíční částka důchodu přiznaného od června 2023

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

38 let

40 let

42 let

44 let

46 let

18 000 Kč

14 826 Kč

15 372 Kč

15 920 Kč

16 466 Kč

17 012 Kč

20 000 Kč

15 130 Kč

15 691 Kč

16 254 Kč

16 817 Kč

17 379 Kč

22 000 Kč

15 433 Kč

16 011 Kč

16 590 Kč

17 168 Kč

17 747 Kč

24 000 Kč

15 735 Kč

16 330 Kč

16 925 Kč

17 520 Kč

18 114 Kč

26 000 Kč

16 039 Kč

16 649 Kč

17 260 Kč

17 870 Kč

18 481 Kč

28 000 Kč

16 342 Kč

16 968 Kč

17 595 Kč

18 221 Kč

18 847 Kč

30 000 Kč

16 646 Kč

17 287 Kč

17 930 Kč

18 572 Kč

19 215 Kč

Zdroj: Výpočet redakce Finance.cz

Zdroj: Shutterstock

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY