Kdy a za jakých okolností končí platnost občanského průkazu?

17.07.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nejste si jistí, kdy vám končí platnost občanského průkazu? Deset let není standard u všech občanů ČR. Podívejte se, kdy končí platnost dokladu právě vám.

Občanský průkaz je v České republice hlavním dokladem totožnosti, který slouží k identifikaci osob. Vlastnit ho musí každý občan starší 15 let, který nepozbyl svéprávnosti. Přesto je možné OP vydat i občanovi, který je ještě mladší.

Co se změnilo u občanských průkazů?

Od 2. srpna 2021 se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU vydávají již pouze občanské průkazy se strojově čitelnými biometrickými údaji. Těmi jsou zobrazení obličeje a otisky prstů, které jsou uložené v nosiči dat. Otisky však platí pouze pro osoby starší 12 let.

Občanské průkazy vydávané od srpna 2021 se liší od předchozích tím, že v levém horním rohu na přední straně obsahují kód země, který je tvořen dvěma písmeny vydávajícího státu. Kód je navíc vytištěn inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. Symbol biometrických údajů pak naleznete na zadní straně občanky.

Čtěte také: Co je třeba pro vyřízení prvního občanského průkazu

Kde zjistím, do kdy mi platí občanka?

Dobu platnosti jakéhokoliv občanského průkazu najdete přímo na něm na jeho přední straně. Kromě data platnosti navíc obsahuje i datum vydání.

Kdy mi končí platnost občanského průkazu

Zdroj: Shutterstock

 

Jakou má platnost občanský průkaz?

Délka platnosti občanského průkazu závisí především na věku jeho majitele. Pokud je držitelem občanky jakákoliv osoba, která dosáhla 12 let věku, avšak nešlo u ní kvůli dočasné fyzické indispozici získat otisky prstů rukou, průkaz bude platný pouze na dobu 1 roku.

U občana, kterému byl doklad vydán, avšak ještě nedosáhl věku 15 let, se délka platnosti prodlužuje, a to na 5 let. Standardní délka platnosti 10 let platí pro všechny osoby, které dosáhly 15 let věku, do dovršení 70 let věku. U osob, které jsou starší 70 let, se pak platnost opět prodlužuje, a to rovnou na 35 let.

Čtěte také: Cestovní doklady na dovolenou ve 12 otázkách a odpovědích

Kdy dále přestává být občanský průkaz platný?

Platnost za všech okolností vždy končí uplynutím doby uvedené v občance. Dále se občanka stává již neplatnou a nepoužitelnou, pokud nahlásíte její ztrátu, odcizení, zničení anebo nebezpečí zneužití údajů v ní uvedených. Dále je tomu tak i v případě, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky anebo pozbytí státního občanství ČR.

Dále platnost končí i v situacích, kdy dojde k úmrtí držitele občanky anebo jestliže je prohlášen za mrtvého na základě nabytí právní moci rozhodnutí.

A samozřejmě, že platnost je také ukončena tehdy, převezme-li si majitel nový občanský průkaz anebo jestliže je nalezená občanka odevzdána.

Dále pověřený úřad rozhodne z moci úřední o skončení platnosti, pokud s tím souhlasí držitel a jestliže došlo k poškození anebo doklad obsahuje nesprávné údaje, neoprávněné změny anebo došlo k výrazné změně podoby držitele.

Čtěte také: 6 otázek a odpovědí: co dělat, když jsem ztratil občanský průkaz

Změny údajů uvedených v občance

Platnost občanského průkazu končí uplynutím 45 dnů ode dne

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • změny pohlaví,
  • změny jména na základě nabytí právní moci rozhodnutí,
  • změny rodného čísla na základě nabytí právní moci rozhodnutí, jestliže je v OP uvedeno.

Pokud je v občance uveden rodinný stav anebo údaj o registrovaném partnerství, platnost také končí 45 dní ode dne

  • uzavření manželství nebo registrovaného partnerství,
  • úmrtí manžela/manželky, partnera/partnerky
  • anebo nabytím právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, zrušení registrovaného partnerství
  • a prohlášeném druhého z manželů anebo partnerů za mrtvého.

Čtěte také: Kdy si může jít dítě samo pro první občanku?

Zdroj: Magistrát města Brna

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU