Jak bude vypadat dohodnutí práce na dálku?

22.08.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jak se bude sjednávat home office? A bude nutné dodržovat stanovenou pracovní dobu? Půjde dohodu o práci z domu nějak vypovědět? To se dozvíte v našem článku.

Dlouho projednávaná novela zákoníku práce jasně vymezuje práci na dálku, z domu, anebo také home office. Pojďme se proto společně podívat, jak to bude v praxi vypadat, pokud budete se zaměstnavatelem dohadovat práci na dálku, a na co všechno byste se měli připravit.

Kdy půjde sjednat práci na dálku?

Zaměstnanec může se zaměstnavatelem dohodnout práci na dálku téměř vždy, jestliže to povaha dané práce umožňuje a pokud má zaměstnanec vhodné podmínky pro takové konání práce. Se žádostí o home office tedy může přijít v podstatě jakýkoliv zaměstnanec, avšak zaměstnavatel bude povinen vyhovět pouze

  • těhotné zaměstnankyni,
  • zaměstnankyni nebo zaměstnanci pečujícímu o dítě do 9 let věku a
  • pracovníkům, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, nebo IV.

Pokud by byl těmto zaměstnancům home office zamítnut, musí to zaměstnavatel patřičně a písemně odůvodnit. Bránit by mu v tom měly jen vážné provozní důvody.

Čtěte také: Jak to bude s finančními náhradami při home office?

Jak se sjedná home office?

Nově nebude stačit jen ústní domluva nebo oznámení zaměstnavateli. Práci na dálku bude možné sjednat jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Půjde to tak u klasické pracovní smlouvy bez ohledu na délku úvazku, ale i u dohody o provedení práce anebo dohody o pracovní činnosti.

Dohoda o home office, práci z domu, na dálku

Zdroj: Depositphotos

 

Dohoda o práci z domu bude mít i výpovědní dobu

Dohodu o práci z domu bude možné sjednat do určitého data, nebo bez něj. Dohodu půjde rozvázat ke sjednanému dni, nebo výpovědí z jakéhokoliv důvodu (i bez uvedení). Vždy ovšem jen písemně. Učinit tak mohou obě smluvní strany. Je však třeba brát v potaz, že zde bude fungovat výpovědní doba.

Výpovědní doba činí 15 dní a začíná běžet již v den, kdy byla výpověď doručena druhé straně. V praxi však půjde písemně sjednat i odlišnou délku výpovědní doby, s tím však, že její délka musí být stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Po uplynutí výpovědní doby anebo stanoveného data se zaměstnanec bude muset fyzicky dostavit na původní místo výkonu práce a konat své pracovní povinnosti tam, čili na pracovišti.

Čtěte také: 6 věcí, které změní zákoník práce

Půjde nějak zamezit vypovězení home office?

Ano, půjde. Zaměstnanec si může se zaměstnavatelem v písemné dohodě o práci na dálku sjednat, že plynoucí závazek nemůže ani jedna strana vypovědět.

Bude muset zaměstnanec při práci z domu dodržovat stanovenou pracovní dobu?

Pokud se tak zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, může konat práci mimo stanovenou pracovní dobu, resp. v takové pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. V takovém případě však bude platit, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Zaměstnanci však v takovém případě při osobních překážkách v práci nebude příslušet náhrada mzdy nebo platu a nebude se u něj využívat úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

Čtěte také: Chce vás zaměstnavatel odvolat z dovolené? Můžete nereagovat

Bude moci zaměstnavatel nařídit home office?

Zaměstnavatel bude oprávněn vyžadovat po zaměstnanci práci na dálku, jestliže tak stanoví opatření orgánu veřejné moci. Půjde to však nařídit jen písemně na dobu nezbytně nutnou a pouze za předpokladu, že to povaha dané práce umožňuje a zaměstnanec má k něčemu takovému dostatečné podmínky.

Jak to bude s náhradou mzdy nebo dovolenou?

Pokud by mělo dojít k čerpání náhrady mzdy nebo platu kvůli dočasné pracovní neschopnosti anebo čerpání dovolené, uplatní se vždy stanovené rozvržení pracovní doby do směn. To je předem povinen rozvrhnout zaměstnavatel. Stejná úprava pak bude platit i pro osoby pracující prostřednictvím dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU