Kdy vám práce na mateřské a rodičovské může snížit důchod?

19.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud si přivyděláváte na mateřské nebo rodičovské dovolené, tento přivýdělek vám může snížit důchod. Málokdo to však ví a hodně lidí netuší, že s tím lze něco dělat. Proč tomu tak je a jak se tomu vyhnout?

Lidé, kteří po čas mateřské a rodičovské dovolené převážně pečovali o děti, mají posléze i nižší důchod než ti, co byli po celou dobu ekonomicky aktivní. Mezi hlavní důvody můžeme zařadit kromě nižší úrovně příjmů a důchodového věku i jeden, o kterém se příliš nemluví. Je jím přivýdělek v době mateřské a rodičovské dovolené. Proč?

Počítá se mateřská a rodičovská dovolená do důchodu?

Ano, doba, během které žena nebo muž pečují o dítě do 4 let věku na mateřské nebo rodičovské dovolené, se do důchodu počítá. Z hlediska zákona se jedná o tzv. náhradní dobu pojištění, což je období, během kterého se sice neodvádí žádné pojistné na důchodové pojištění, nicméně se plně, tedy ze 100 %, počítá do důchodu.

TIP: Důchodová kalkulačka

Výdělek na mateřské, rodičovské a snížení důchodu

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy se jedná i o vyloučenou dobu pojištění?

O vyloučenou dobu pojištění zároveň se jedná tehdy, pokud osoba, která pečuje o dítě do 4 let věku, nemá žádné příjmy, které by se zahrnovaly do vyměřovacího základu, který je důležitý pro výpočet důchodu. Tato doba se tedy pro výpočet důchodu vyloučí.

Podle Jiřího Šafaříka ze společnosti Freedom Financial Services je tomu tak proto, aby nulové příjmy během období péče o dítě nezhoršily osobní vyměřovací základ. Důležité je tedy vědět, že vyloučená doba důchod nesnižuje.

Čtěte také: Různé podmínky dělají u důchodu z průměrné mzdy rozdíl téměř 10 tisíc korun

Příjmy na mateřské a snížení výše důchodu

Jiná situace nastává, pokud má daný člověk během mateřské a rodičovské příjmy, které se do vyměřovacího základu počítají.

„Dřívější právní úprava kategoricky upřednostňovala v případě souběhu vyloučené doby a doby s příjmy právě dobu s vyměřovacím základem bez ohledu na jeho výši. To samozřejmě mělo v případě nízkých vyměřovacích základů negativní vliv na výši důchodu,“ uvádí Jiří Šafařík.

Novější právní úprava, která platí od roku 2010, už tyto možné negativní dopady na výši důchodů eliminuje. V praxi mohou nastat dvě situace.

„Jde-li o období před 1. lednem 1996, pokud se kryje doba s vyšším příjmem s vyloučenou dobou, přihlíží se k tomuto příjmu a daná vyloučená doba se nezahrne do celkového počtu vyloučených dob. Naopak v případě nižších příjmů se k těmto příjmům nepřihlíží a daná vyloučená doba se do celkového součtu vyloučených dob zahrne,“ popisuje Jiří Šafařík.

Po 31. prosinci 1995 se však postupuje odlišně. „Doba péče o dítě, která se kryje s dobou s příjmy neboli vyměřovacími základy, není vyloučenou dobou. ČSSZ tedy zahrne do výpočtu výše důchodu vždy vyměřovací základy, pokud žena nebo muž pečující o dítě aktivně nepožádá o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám,“ dodává Jiří Šafařík.

Čtěte také: Sedm důvodů, proč vyjde nízký důchod i při nadprůměrných příjmech

Kdy a jak začít řešit, aby se upřednostnila vyloučená doba?

Podle Jiřího Šafaříka je nutné si přímo vyžádat výslovné uvedení vyloučení dob péče do protokolu. O nezahrnutí nízkých příjmů během mateřské a rodičovské dovolené je možné požádat při sepisování žádosti o důchod nebo do 30 dnů po doručení rozhodnutí o důchodu. V jiném případě se při výpočtu důchodu upřednostní vždy příjmy.

Jaké příjmy na mateřské a rodičovské vám důchod nesníží?

Vyměřovacího základu pro výpočet výše důchodu se nijak nedotknou příjmy, ze kterých neplyne povinnost odvádět důchodové pojištění, které je součástí pojištění sociálního. V praxi se tedy aktuálně v roce 2023 jedná o příjmy plynoucí z dohody o provedení práce do 10 000 Kč hrubého měsíčně a dohody o pracovní činnosti do 3999 Kč hrubého měsíčně.

Zahrnout sem můžeme i podnikání prostřednictvím činnosti vedlejší, bude-li roční příjem do limitu. Tím je pro rok 2023 částka 96 777 Kč. U příjmu nad tento limit se již sociální pojištění odvést musí. Sociální pojištění se také neodvádí z pasivních příjmů, například z pronájmu nemovitosti nebo obchodování s cennými papíry.

Čtěte také: Příklady, proč za více odpracovaných let ne vždy náleží vyšší důchod

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY