Do kdy nejpozději vám musí pronajímatel vrátit kauci při skončení nájmu?

20.09.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Stěhujete se z jednoho nájemního bytu do jiného? Kolik času má pronajímatel na to, aby vám vrátil vámi zaplacenou kauci? Musí ji vrátit hned při ukončení pronájmu?

Kauci platí nájemce při podpisu nájemní smlouvy. Slouží převážně pro případ úhrady nákladů na vzniklé škody, které způsobí nájemce během užívání bytu

Počítá se s tím, že během užívání bytu dojde k běžnému opotřebení vybavení. Za toto běžné opotřebení nemá povinnost nájemce platit, a stejně tak nemohou být náklady na běžné opotřebení strženy z kauce. Blíže tuto problematiku rozebíráme v našem předchozím článku.

Rovněž může být kauce využita k pokrytí nákladů na nájem, který nájemce neuhradil, tedy dluhu na nájemném. Pronajímatel z ní může také strhnout výši nedoplatků za energie.

Jestliže se pronajímatel s nájemcem dohodnou, může kauce sloužit také k úhradě posledního nájmu. Pokud k tomuto kroku pronajímatel přistoupí, měl by si být jistý, že nájemci nevzniknou nedoplatky na energiích či škody na vybavení bytu.

Nárokovat si kauci není povinností pronajímatele. Záleží, co zahrnuje nájemní smlouva. Ovšem dnes se nájemci téměř nesetkají s případem, kdy by kauci neplatili. Tohoto práva požadovat kauci při začátku pronájmu využívá většina pronajímatelů.

Zdroj: Depositphotos

Kolik od vás pronajímatel může na kauci maximálně vyžadovat?

Maximální výši kauce upravuje občanský zákoník. Z něj vyplývá, že výše jistoty nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Jestliže je tedy nájemné (bez cen za energie) ve výši 19 000 Kč měsíčně, může být maximální výše kauce 19 000 × 3 = 57 000 Kč. Ještě před novelizací občanského zákoníku, konkrétně do 28. 2. 2017, mohl pronajímatel požadovat až šestinásobek. Při takovém pravidlu by si však v současné době mohl nájem dovolit málokdo, pokud by pronajímatel skutečně na kauci šestinásobek nájmu požadoval.

 

Do kdy nejpozději od skončení nájmu musí pronajímatel vyplatit kauci?

Pronajímatel má povinnost vyplatit kauci hned při skončení nájmu. Smluvní strany si však mohou v nájemní smlouvě stanovit pozdější termín. Nejpozději tak musí pronajímatel odevzdat kauci do data dohodnutého v nájemní smlouvě.

Jestliže by pronajímatel kauci nájemci nevrátil, dopouští se bezdůvodného obohacení dle § 2991. Nájemce má právo vyžadovat po pronajímateli úroky z prodlení

V takovém případě se doporučuje doručit pronajímateli předžalobní výzvu. Pokud by ani předžalobní výzva nezabrala, může nájemce podat žalobu k soudu. 

Tip: Můžete mít trvalý pobyt v nájmu?

Nájemce má však nárok požadovat úroky z kauce 

Nájemce může vyžadovat úroky z kauce, a to od doby jejího zaplacení až do doby jejího vrácení, jak uvádí občanský zákoník v § 2254 odstavci druhém. „Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.“ Výše úroků by měla být ujednána v nájemní smlouvě, pokud tomu tak není, náleží nájemníkovi úroky alespoň v zákonné výši. Problémem je, že občanský zákoník žádnou výši pro tento případ neujednává.

Více se problematice úroků z kauce věnujeme v tomto článku. I přesto, že nájemce na úroky nárok má, většina nájemníků je nevyžaduje. Často o tomto nároku ani nevědí, nebo nechtějí řešit „pár stovek“ na úrocích. Při dlouhodobém nájmu se však úroky mohou vyšplhat do tisíců, které se již vyplatí požadovat.

Sepsání předávacího protokolu při skončení nájmu

K sepsání předávacího protokolu by mělo dojít vždy po skončení nájmu. Předávací protokol se sepisuje za účelem zhodnocení stavu bytu v den skončení nájmu. Jestliže pronajímatel zjistí některé vady, musí sám prokázat (např. fotografiemi), že vznikly za využívání bytu posledním nájemníkem. Jak jsme již zmiňovali na začátku článku, běžné opotřebení se do předávacího protokolu nezapisuje a pronajímatel nemůže po nájemci chtít tuto „škodu“ uhradit.

Vypočítejte si výši příspěvku na bydlení: Kalkulačka příspěvku na bydlení 2023


Čtěte také:

Některým OSVČ se od října 2023 sníží příspěvek na bydlení. Patříte mezi ně?

Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ