Jak správně vypočítat zdravotní pojištění OSVČ při delší nemoci

18.10.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Jak se však vypočítává zdravotní pojištění při delší nemoci živnostníka nebo podnikatele během roku? Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2023 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost 2722 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Roční zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění za rok 2023 se vypočítá z vyměřovacího základu, přičemž od ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní o odevzdání přehledu.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, vypočítá se zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti během roku 2023 činí minimální vyměřovací základ 20 162 Kč.

Čtěte také: Zdravotní pojištění z pohledu OSVČ v deseti bodech

Praktický příklad

Podnikatelka Helena bude mít za rok 2023 hrubý zisk 743 800 Kč, hlavní činnost bude vykonávat po celý rok 2023. Skutečný vyměřovací základ 371 900 Kč (743 800 Kč × 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ 241 944 Kč (20 162 Kč × 12 měsíců).

Roční zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a činí 50 207 Kč (371 900 Kč × 13,5 %). Od ročního zdravotního pojištění se odečtou celkově zaplacené zálohy v částce 46 680 Kč a nedoplatek 3527 Kč uhradí paní Helena současně s podáním přehledu za rok 2023. Nová měsíční záloha bude 4184 Kč (50 207 Kč : 12 měsíců).

 

Delší nemoc během roku 2023

V případě, že je OSVČ vykonávající hlavní činnost během roku 2023 nemocná po celý kalendářní měsíc, za daný měsíc či dané měsíce nemusí při výpočtu ročního zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ, pokud pobírá nemocenskou od místně příslušné OSSZ. Tuto skutečnost je nutné příslušné zdravotní pojišťovně oznámit. Nárok na nemocenskou mají pouze OSVČ, které si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Krátkodobá týdenní nemoc nemá na výpočet zdravotního pojištění žádný vliv.

Praktický příklad

Živnostník Pavel bude mít za rok 2023 hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) ve výši 400 000 Kč. Pan Pavel byl v květnu a v červnu nemocen, a přitom měl nárok na nemocenskou, neboť si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Při výpočtu zdravotního pojištění za rok 2023 bude tedy minimálním vyměřovacím základem pana Pavla částka 201 620 Kč (20 162 Kč × 10 měsíců), a nikoliv částka 241 944 Kč (20 162 Kč × 12 měsíců), jako by tomu bylo v případě, že by pan Pavel nemocný nebyl. Skutečný vyměřovací základ 200 000 Kč (400 000 Kč × 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ, proto se roční zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Jak je to u vedlejší činnosti?

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (např. při zaměstnání, při studiu nebo v důchodu) se zdravotní pojištění platí vždy ze skutečně dosaženého hrubého zisku. Rozhodující je tedy dosažený hrubý zisk, a nikoliv počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Nemoc během roku tak výpočet ročního zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neovlivní.

Tip: Kalkulačka nemocenské OSVČ pro rok 2023

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ