Více peněz na stravu získají od ledna 2024 zaměstnanci vyslaní na zahraniční cesty

03.10.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnancům vyslaným na pracovní cesty do zahraniční se v příštím roce zvýší náhrady za stravování. Počítá s tím návrh vyhlášky předložený Ministerstvem financí.

Ke zvyšování zahraničních náhrad dochází pravidelně vždy k 1. lednu kalendářního roku. Zvýšení stravného má zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu zajistit adekvátní náhrady vzniklé v souvislosti s výkonem práce mimo ČR. Zvýšení se má celkově týkat 22 zemí, ty uvádíme v tabulce na konci tohoto článku.

Zdroj: Shutterstock

Pro každou zemi je výše náhrady za stravování stanovována podle statistik zastupitelských úřadů v zahraničí. Nárok na stravovací náhrady upravuje zákoník práce v § 170. „Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně ve výši a za podmínek dále stanovených,“ uvádí zákoník práce v § 170 odstavci prvním.

Na stravovací náhrady mají nárok i zaměstnanci, kteří pracují v tuzemsku, tedy v ČR. Tyto sazby však má za úkol vyhlašovat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kdy se výše cestovních náhrad může změnit častěji než jednou za rok?

Výše stravovacích náhrad nemusí vzrůst pouze začátkem kalendářního roku. Ministerstvo financí může náhrady zvýšit i za situace, kdy se náklady na jídlo a nápoje od poslední změny zvýší nebo sníží minimálně o 20 %.

Jak se stravné vyplácí?

Pro nárok na stravné si zaměstnanec nemusí schovávat účtenky za všechny nakoupené potraviny během pracovní cesty. Stravné je vypláceno zaměstnavatelem ve výši základní sazby, jestliže se nekrátí za podmínek uvedených níže. Zaměstnavatel tedy nebude řešit, zda zaměstnanec během pracovní cesty skutečně nakoupil jídlo a pití ve výši přidělené náhrady. Výše stravného se odvíjí od délky zahraniční cesty a toho, zda sám zaměstnavatel během zahraniční cesty zaměstnanci zajistil část jídla a pití.

Zaměstnanec je po skončení pracovní cesty povinen maximálně do 10 dnů předložit dokumenty (např. cestovní příkaz), které ho opravňují k získání nároku na stravné. Zaměstnavatel by pak měl do 10 dnů od získání podkladů stravné vyplatit. 

Tip: Co musíte udělat, abyste dostali od zaměstnavatele stravné?

Nezapomeňte na cestovní pojištění. Poradíme!

Najděte cestovní pojistění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo na dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním.

Podmínky k získání stravného

Zaměstnanec získá nárok na stravné v plné výši tehdy, pokud jeho pracovní cesta mimo ČR trvá déle než 18 hodin.

Pokud se délka pracovní cesty v dané zemi pohybuje mezi 12 a 18 hodinami, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci stravné ve výši ⅔ základní sazby.

Jestliže pracovní cesta trvala méně než 12 hodin, minimálně však 1 hodinu, má zaměstnanec nárok na ⅓ náhrady.

Pokud však zaměstnavatel stravu částečně zajistí (snídaní, obědem, večeří), dochází ke krácení stravného

Zaměstnanec může požadovat před pracovní cestou zálohu

Ne každý zaměstnanec může mít dostatečně vysokou finanční rezervu, aby si hradil jídlo a nápoje na pracovní cestě ze svých zdrojů. Proto zákoník práce umožňuje zaměstnancům požádat zaměstnavatele o zálohu na stravné.

Zaměstnavatel může výši zálohy vyplatit až do výše vyhláškou uvedené sazby. Záloha nemusí být poskytnutá pouze v hotovosti, zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout cestovní šek nebo zapůjčit firemní bankovní kartu.

„Ve vyhlášce jsou uvedeny pouze cizí měny (eura, americké dolary, britské libry a švýcarské franky), které lze běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty, pokud by zaměstnanec trval na vyplacení měny uvedené ve vyhlášce,“ uvádí návrh vyhlášky k vyplácení záloh.

Zákoník práce zároveň umožňuje zaměstnavateli dohodu se zaměstnancem na tom, že záloha může být poskytnutá v české i jiné měně za situace, že Česká národní banka k této měně vyhlašuje kurz.

Kontrolu nad poskytováním stravovacích náhrad provádí Státní úřad inspekce práce.

O kolik se náhrady zvednou v roce 2024 oproti letošnímu roku?

Původně bylo navrhováno zastupitelskými úřady zvýšení sazeb u 32 zemí. Ministerstva zahraničních věcí a financí se však dohodla na úpravě sazeb pouze u 22 zemí.

Podle návrhu vyhlášky se některé sazby neměnily několik let, a to z důvodu nízké inflace.

„Vzhledem k růstu inflace v posledním období lze očekávat větší tlak na zvyšování sazeb. Návrhy zastupitelských úřadů někdy vycházejí z vývoje cen v místní měně, zohlednění vývoje kurzu místní měny k dolaru, resp. euru může inflaci výrazně korigovat,“ dodává vyhláška k vývoji inflace, která má zásadní vliv na výši stravného.

Země

Měna

Sazby v roce 2023

Navrhované sazby pro rok 2024

Andorra

EUR

45

50

Arménie

EUR

40

45

Černá Hora

EUR

35

40

Egypt

EUR

45

50

Estonsko

EUR

40

45

Ghana

EUR

50

55

Gruzie

EUR

40

45

Hongkong

EUR

45

50

Chorvatsko

EUR

40

45

Irák

EUR

45

50

Island

EUR

60

65

Kypr

EUR

40

45

Lichtenštejnsko

CHF

65

70

Lotyšsko

EUR

40

45

Lucembursko

EUR

50

55

Maďarsko

EUR

40

45

Maroko

EUR

45

50

Norsko

EUR

60

65

Peru

USD

50

52

Severní Makedonie

EUR

35

40

Španělsko

EUR

45

50

Švédsko

EUR

60

65

Zdroj: Ministerstvo financí

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ