Nejvyšší daně jsou v Belgii a Itálii, součet sazeb přesahuje 110 procent

27.10.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Daňové rozdíly mezi ekonomicky vyspělými členskými zeměmi OECD jsou značné. Až na výjimky je souhrnná daňová sazba v mimoevropských zemích citelně vyšší než v evropských zemích. Jak si stojí při mezinárodním srovnání Česko?

Nejdůležitějšími daněmi jsou daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a povinné pojistné placené zaměstnancem. Souhrnná daňová kvóta je následně součtem těchto hlavních daní.

Zdroj: Shutterstock

Jak vysoká je souhrnná daňová sazba v Česku?

Způsob výpočtu souhrnného zdanění si provedeme v Česku podle sazeb platných v roce 2023. V Česku činí součet výše uvedených hlavních daňových sazeb 93,7 % (8,9 % + 11,0 % + 33,8 % + 21 % + 19 %). Níže se zaměříme na jednotlivé daňové sazby podrobněji.

  • Efektivní sazba daně z příjmů fyzických osob

Odvody na dani z příjmů se nejčastěji mezi zeměmi OECD porovnávají u průměrné mzdy při zohlednění základní daňové slevy nebo nezdanitelné položky, jedná se o tzv. efektivní sazbu daně z příjmů fyzických osob. Za první pololetí roku 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Česku 42 249 Kč. Právě u této mzdy si v tabulce níže vypočteme efektivní daňovou sazbu daně z příjmů při uplatnění pouze slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč.

Položka

Částka

Hrubá mzda

42 249 Kč

Základ daně

42 300 Kč

Daň z příjmů

6345 Kč (42 300 Kč × 15 %)

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Záloha na dani z příjmů

3775 Kč (6345 Kč − 2570 Kč)

Efektivní sazba daně z příjmů

8,9 % (3775 Kč : 42 249 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

  • Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %)

V Česku je zaměstnanci z jeho hrubé mzdy sráženo zaměstnavatelem 4,5 % na zdravotní pojištění a 6,5 % na sociální pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem je tedy 11 %. V některých členských zemích je pouze jedna sazba povinného pojistného.

Tip: Mzdová kalkulačka po rok 2023

  • Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (33,8 %)

Povinné pojistné je v Česku sráženo zaměstnanci, a ještě pojistné za zaměstnance platí zaměstnavatel. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou tedy vyšší než pouze sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem. Na zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 9 % a na sociální pojištění 24,8 %. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance je tedy 33,8 %.

  • DPH (21 %)

I v roce 2023 činí základní sazba daně z přidané hodnoty v Česku 21 %. Stejně i v ostatních členských zemích OECD se ve srovnání hodnotí pouze základní sazba DPH.

  • Daň z příjmů právnických osob (19 %)

Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2023 činí v Česku 19 %. V některých členských zemích OECD se jedná o součet národní a místní daně z příjmů.

 

Srovnání se zeměmi OECD

Při výpočtu souhrnné daňové sazby v Česku jsme pracovali s údaji za rok 2023, u ostatních členských zemí s daty za rok 2022. Rozdíly ve zdanění mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi jsou značné.

  • V patnáctce zemí s nejvyšší souhrnnou daňovou sazbou jsou pouze evropské země, a sice Belgie (113,4 %), Itálie (110,2 %), Francie (110,0 %), Německo (106,9 %), Portugalsko (106,4 %), Rakousko (105,1 %), Švédsko (101,3 %), Španělsko (97,3 %), Finsko (96,2 %), Slovensko (95,0 %), Česko (93,7 %), Estonsko (92,2 %), Řecko (91,4 %), Lotyšsko (91,1 %) a Slovinsko (90,7 %).
  • Naopak v patnáctce zemí s nejnižší souhrnnou daňovou sazbou najdeme pouze čtyři evropské země – Švýcarsko, Irsko, Island a Litvu. Nejnižší souhrnná daňová sazba je v Chile, Švýcarsku, Kolumbii a USA, kde nedosahuje 60 %. Dalšími zeměmi s nízkou souhrnnou daňovou sazbou jsou: Nový Zéland (63,1 %), Korea (63,3 %), Izrael (64,9 %), Kanada (66,0 %), Austrálie (68,3 %), Mexiko (68,7 %), Irsko (74,1 %), Litva (74,9 %), Japonsko (77,4 %), Island (78,5 %) a Kostarika (80,0 %).

Pramen: Sazby jednotlivých daní převzaty z databáze OECD „OECD Tax Database 2023“


Čtěte také: 

Kolik stojí zaměstnavatele v EU hodina práce?

Ve kterých zemích EU nejvíce roste minimální mzda?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU