Jak bude vypadat váš důchod, když jste celý život pracovali za minimální mzdu

13.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Minimální mzda se v Česku během let 1991 až 2023 měnila, navíc její kupní síla nebyla v jednotlivých letech stejně vysoká. Jaký důchod lze očekávat při práci po celý produktivní život pouze za minimální mzdu? Kdy byla minimální mzda v reálné hodnotě nejvyšší? Podívejme se na praktické výpočty.

V roce 2023 se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě), ze které se následně vypočítává starobní důchod, počítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2022.

Minimální mzda v Česku byla zavedena od roku 1991. Níže v článku si vypočítáme starobní důchod v roce 2023 při práci v letech 1991 až 2022 za minimální mzdu, roky 1986 až 1990 považujeme při výpočtu osobního vyměřovacího základu za vyloučenou dobu pojištění.

Zdroj: Depositphotos

Minimální mzda v ČR v letech 1991 až 2023

Před samotným výpočtem osobního vyměřovacího základu si uvedeme vývoj minimální mzdy v Česku v letech 1991 až 2023. Nejdéle se minimální mzda nezvyšovala v období od ledna 2007 do srpna 2013, kdy činila v nominální hodnotě stále 8000 Kč, což znamenalo, že její reálná hodnota se kvůli inflaci rok od roku snižovala.

Změna minimální mzdy (rok a měsíc)

Měsíční minimální mzda

Změna minimální mzdy (rok a měsíc)

Měsíční minimální mzda

1991.02

2000 Kč

2006.01

7570 Kč

1992.01

2200 Kč

2006.07

7955 Kč

1996.01

2500 Kč

2007.01

8000 Kč

1998.01

2650 Kč

2013.08

8500 Kč

1999.01

3250 Kč

2015.01

9200 Kč

1999.07

3600 Kč

2016.01

9900 Kč

2000.01

4000 Kč

2017.01

11 000 Kč

2000.07

4500 Kč

2018.01

12 200 Kč

2001.01

5000 Kč

2019.01

13 350 Kč

2002.01

5700 Kč

2020.01

14 600 Kč

2003.01

6200 Kč

2021.01

15 200 Kč

2004.01

6700 Kč

2022.01

16 200 Kč

2005.01

7185 Kč

2023.01

17 300 Kč

 

Jednotlivé roční vyměřovací základy

Osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě) se při výpočtu starobního důchodu počítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, přičemž jednotlivé roční vyměřovací základy se přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Vzhledem k tomu, že hodnota průměrné mzdy se během let zvyšovala nepravidelně a v různém procentním vyjádření, reálná hodnota minimální mzdy během let 1991 až 2022 značně kolísala. Z další tabulky, kde máme vypočten osobní vyměřovací základ v roce 2023, názorně vidíme, že nejvyšší reálnou hodnotu měla minimální mzda v letech 1991, 1992, 2006, 2020, 2021 a 2022. Nejnižší reálnou hodnotu měla minimální mzda v letech 1995, 1996, 1997 a 1998. 

Rok

Roční vyměřovací základ

Koeficient

Přepočtený roční

vyměřovací základ

1991

24 000 Kč

10,6339

255 214 Kč

1992

26 400 Kč

8,6829

229 229 Kč

1993

26 400 Kč

6,9320

183 005 Kč

1994

26 400 Kč

5,8474

154 372 Kč

1995

26 400 Kč

4,9344

130 269 Kč

1996

30 000 Kč

4,1674

125 022 Kč

1997

30 000 Kč

3,7700

113 100 Kč

1998

31 800 Kč

3,4485

109 663 Kč

1999

41 100 Kč

3,1864

130 962 Kč

2000

51 000 Kč

2,9891

152 445 Kč

2001

60 000 Kč

2,7543

165 258 Kč

2002

68 400 Kč

2,5666

175 556 Kč

2003

74 400 Kč

2,4047

178 910 Kč

2004

80 400 Kč

2,2550

181 302 Kč

2005

86 220 Kč

2,1438

184 839 Kč

2006

93 150 Kč

2,0112

187 344 Kč

2007

96 000 Kč

1,8732

179 828 Kč

2008

96 000 Kč

1,7321

166 282 Kč

2009

96 000 Kč

1,6738

160 685 Kč

2010

96 000 Kč

1,6441

157 834 Kč

2011

96 000 Kč

1,6070

154 272 Kč

2012

96 000 Kč

1,5567

149 444 Kč

2013

98 500 Kč

1,5567

153 335 Kč

2014

102 000 Kč

1,5299

156 050 Kč

2015

110 400 Kč

1,4849

163 933 Kč

2016

118 800 Kč

1,4274

169 576 Kč

2017

132 000 Kč

1,3372

176 511 Kč

2018

146 400 Kč

1,2403

181 580 Kč

2019

160 200 Kč

1,1599

185 816 Kč

2020

175 200 Kč

1,1164

195 594 Kč

2021

182 400 Kč

1,0530

192 068 Kč

2022

194 400 Kč

1,0000

194 400 Kč

součet

x

x

5 393 698 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Součet všech rozhodných příjmů za roky 1991 až 2022 činí v současné hodnotě 5 393 698 Kč, což při přepočtu na jeden měsíc je 14 037 Kč. Roky 1986 až 1990 považujeme za vyloučené dny pojištění.

Tip: Důchodová kalkulačka 2023 po valorizacích 

Celkový osobní vyměřovací základ je nižší než aktuální minimální mzda

V případě práce po celý život za minimální mzdu je osobní vyměřovací základ v roce 2023 nižší o 3263 Kč, než je aktuální minimální mzda. Důvodem je skutečnost, že ve většině let byla reálná hodnota minimální mzdy citelně nižší, než je tomu v současnosti.

Rozhoduje doba pojištění

V poslední tabulce máme vypočten řádný starobní důchod při osobním vyměřovacím základu 14 037 Kč podle výpočtové formule roku 2023, a to bez zohlednění výchovného na děti. Ve výpočtu je tedy i mimořádná červnová valorizace. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2023 musí být získána minimální doba pojištění v rozsahu alespoň 35 let.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

14 037 Kč

35

11 980 Kč

14 037 Kč

37

12 411 Kč

14 037 Kč

39

12 841 Kč

14 037 Kč

41

13 272 Kč

14 037 Kč

43

13 703 Kč

14 037 Kč

45

14 133 Kč

14 037 Kč

47

14 565 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora


 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 126 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY