Agenturní zaměstnanci mají získat záruku mzdy od Úřadu práce, snad už v roce 2024

14.11.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Poslanci na začátku září schválili ve třetím čtení návrh zákona, který zavede změny v agenturním zaměstnávání. A to jak pro samotné pracovní agentury, tak pro jejich zaměstnance. Nyní návrh zákona projedná Senát.

Novela zákona o zaměstnanosti má zčásti upravit současnou praxi agenturního zaměstnávání. Zaměstnanci budou více chráněni v případě úpadku agentury práce. Ušlou mzdu si budou moci nárokovat u Úřadu práce, jako je tomu u běžných pracovních poměrů. Co dalšího se chystá?

Zdroj: Depositphotos

Za ušlou mzdu začne ručit Úřad práce

V současné době mají agentury povinnost sjednat si pojištění pro případ svého úpadku. Toto pojištění slouží pro případy, kdy agentury nejsou kvůli svému bankrotu schopné vyplatit zaměstnanci mzdu a mzda je následně plněna z tohoto pojištění.

Podle důvodové zprávy návrhu zákona však tato ochrana agenturních zaměstnanců není dostatečná ve srovnání s ochranou zaměstnanců, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu přímo se zaměstnavatelem, pro kterého pracují.

Plnění z povinného pojištění mohou zaměstnanci agentury čerpat až poté, co je vyhlášen úpadek u agentury práce. U klasických zaměstnanců ještě do konce června letošního roku postačilo zahájení insolvenčního řízení nebo prohlášení moratoria před začátkem insolvenčního řízení.

Od 1. července 2023 je však zaměstnavatel platebně neschopným uznán až den po rozhodnutí soudu a od tohoto data mohou zaměstnanci nárokovat ušlou mzdu. Více jsme toto téma rozebírali v tomto článku: Co se mění v pomoci státu zaměstnancům krachujících podniků, které jim neplatí za jejich práci?

Pro agenturní zaměstnance tak budou platit tato nová pravidla jako u klasických zaměstnanců a budou moci nárokovat mzdu až po vyhlášení úpadku soudem, jako tomu je v současnosti při plnění mzdy z povinného pojištění.

 

Zaměstnancům je náhrada mzdy vyplácena prostřednictvím Úřadu práce. Tato mzda zároveň podléhá odvodům stejně jako mzda od zaměstnavatele. Kdežto z pojištění se žádné odvody neodečítají, tudíž si musí agenturní zaměstnanec zajistit platbu povinného zdravotního a případného sociálního pojištění sám.

„Samotná úprava pojištění není vyhovující, jelikož výše pojistného plnění je odvislá od počtu dočasně přidělovaných zaměstnanců v pracovním poměru, přičemž úprava nepočítá s tím, že lze dočasně přidělit k uživateli i zaměstnance zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti,“ uvádí důvodová zpráva návrhu zákona.

Cílem novely tak je zrušit povinné pojištění agentur práce a zajistit agenturním zaměstnancům stejné nároky, jako je tomu u klasických zaměstnanců, což by mělo zajistit rovnocenné podmínky na pracovním trhu.

Zvýšení kauce pro agentury práce na 1 milion korun

K tomu, aby mohla agentura práce vzniknout, není podmínkou pouze odpovídající vzdělání a léta praxe, ale rovněž složení kauce Úřadu práce ČR ve výši půl milionu korun. Tato povinnost se v praxi osvědčila, avšak již není dostatečná vzhledem k úhradě všech závazků vůči státu. Zároveň složení kauce ukazuje agenturu práce jako finančně způsobilou. Proto se navrhuje, aby kauce byla zvýšena z půl milionu na 1 milion korun

Jedním z pozměňovacích návrhů poslankyně Jany Pastuchové bylo snížit tuto částku pouze na 750 000 Kč, avšak Poslanecká sněmovna tento návrh nepřijala.

Tip: Doba oddlužení se pravděpodobně zkrátí z pěti let na tři

Agentury práce mají zprostředkovávat pouze dočasná zaměstnání

Agentura práce nemůže pracovníka přiřadit k výkonu práce u jednoho klienta na dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců. Avšak tato pravidla neplatí pro případ, kdy o pokračování pracovního vztahu požádá agenturu práce sám zaměstnanec, nebo jde o výkon práce za zaměstnankyni, která je na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Samotné „požádání” agenturního zaměstnance o prodloužení práce pro stejného klienta nemusí mít ani písemnou formu.

V současné situaci dochází k případům, že zaměstnanci žádají agenturu o prodloužení práce opakovaně, což je v rozporu s tím, že agentury mají přidělovat práci jen na dočasnou dobu.

Jednou možností, jak zabránit v prodlužování pracovních smluv, je stanovení pevné maximální doby práce pro jednoho klienta s tím, že se budou sčítat také kratší doby přidělení. Toto maximální období stanovuje novela zákona na 3 roky s tím, že pokud klient agentury chce i nadále onoho zaměstnance agentury, má přímo s ním navázat pracovněprávní vztah.

Nyní návrh zákona putuje do Senátu. S účinností zákona se počítá od 1. ledna 2024.


Čtěte také:

Jaká bude výše minimální mzdy v roce 2024? Na dohodu mezi odboráři a zaměstnavateli zbývá necelý měsíc

Konsolidační balíček schválili senátoři. Které změny ovlivní vaše peněženky?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ