Zálohy na pojištění pro OSVČ v roce 2024 razantně vzrostou, o kolik?

16.11.2023 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2024 čeká lidi v produktivním věku, kteří nejsou zaměstnanci, řada změn. O kolik vzrostou zálohy pro OSVČ na zdravotní a sociální pojištění? Jaké budou zálohy na zdravotní pro OBZP? A jak to bude s paušální daní?

V roce 2023 vzrostly minimální měsíční zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pouze mírně. Nicméně v rámci konsolidačního balíčku se mění výpočet vyměřovacího základu, což bude mít za následek výrazný růst minimální výše záloh, kterou platí přibližně 60 % OSVČ. Konsolidační balíček uzavírá legislativní proces, musí jej ještě podepsat prezident a vyjít ve sbírce zákonů. V našem článku tedy počítáme s tím, že konsolidační balíček bude schválen ve stávající podobě.

O kolik minimální zálohy vzrostou? O kolik se zvýší paušální daň a odvody pro OBZP?

Zdroj: Depositphotos

O kolik si OSVČ připlatí na minimálních měsíčních zálohách na sociální pojištění v roce 2024?

Minimální zálohy na sociální pojištění činí pro hlavní činnost OSVČ v roce 2023 2944 Kč.

V rámci konsolidačního balíčku se počítá s jejich nárůstem v roce 2024 na 3852 Kč.

Jaký je výpočet minimální měsíční zálohy pro OSVČ?

Základem výpočtu minimální zálohy je průměrná mzda stanovená na základě růstu statistických údajů z předcházejících let.

Pro rok 2024 má vyměřovací základ výši 40 638 Kč a přepočítací koeficient činí 1,0819.

Průměrná mzda pro rok 2024 tedy podle tohoto nařízení bude činit 43 967 Kč.

Konsolidační balíček zvyšuje minimální vyměřovací základ pro stanovení záloh na sociální pojištění z 25 % průměrné mzdy na 30 %.

Minimální měsíční vyměřovací základ činí 30 % průměrné mzdy (30 % z 43 967 Kč), tedy 13 191 Kč.

Minimální zálohu na sociální pojištění stanovíme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru.

Tedy 13 191 Kč × 29,2 %, minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro OSVČ (hlavní činnost) vzroste na 3852 Kč.

Meziroční růst činí 908 Kč měsíčně (10 896 Kč ročně).

Vedlejší činnost OSVČ a minimální výše měsíční zálohy na sociální pojištění

Vedlejší činnost vykonává například ta OSVČ, která podniká při zaměstnání, studiu (do 26 let), v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku.

Důležitá je výše příjmu. Jestliže má OSVČ podnikající na vedlejší výdělečné činnosti výdělek do limitu, nemusí za zdaňovací období odvést žádné sociální pojištění.

Rozhodná částka (limit) je ve výši 2,4násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 to je 96 777 Kč).

Pro rok 2024 pak platí hranice pro neplacení sociálního pojištění ve výši 105 521 Kč z výpočtu 2,4 × 43 967 Kč.

Minimální záloha pro vedlejší činnost OSVČ

Pro vedlejší činnost byla pro rok 2023 stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1137 Kč.

Základ pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost konsolidační balíček zvyšuje z 10 % na 11 % z průměrné mzdy (zaokrouhlené nahoru), pro rok 2024 tedy 4837 Kč.

Z této částky pak stanovíme opět 29,2 % důchodového pojištění a vyjde nám minimální měsíční záloha pro vedlejší činnost v roce 2024 ve výši 1413 Kč.

Tip: Jak na přechod z hlavní činnosti na vedlejší?

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu

Výše maximálního vyměřovacího základu je stanovena na 48násobek průměrné mzdy, nad tuto částku již nemusí OSVČ hradit další důchodové pojištění.

Pro rok 2023 je maximální vyměřovací základ ve výši 1 935 552 Kč, v roce 2024 tato částka vzroste na 2 110 416 Kč.

O kolik si OSVČ připlatí na minimálních měsíčních zálohách na zdravotní pojištění?

Vyměřovací základ pro výpočet měsíční zálohy zdravotního pojištění činí polovinu průměrné měsíční hrubé mzdy (v roce 2024 tedy počítáme z 43 967 Kč).

Vyměřovací základ tedy bude 21 983,5 Kč, po zaokrouhlení má vyměřovací základ hodnotu 21 984 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 × 21 984 Kč.

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ pro rok 2024 po tomto výpočtu činí 2968 Kč, což je o 246 Kč více než v roce 2023.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro vedlejší činnost

Minimální výši záloh na zdravotní pojištění nemusí OSVČ dodržet za měsíce, kdy vykonávaly vedlejší výdělečnou činnost. Během roku tedy nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění.

O kolik vzroste paušální daň pro OSVČ?

Paušální daň je tvořena odvody ve výši minimálního odvodu na zdravotní pojištění, minimálního odvodu na důchodové pojištění navýšeného o 15 % a také daní z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč.

Paušální daň je rozdělena na 3 pásma, která se odvozují od výše ročního příjmu a typu podnikání (a od něj odvozeného výdajového paušálu).

Měsíční částka paušální daně pro první pásmo pro OSVČ v roce 2023 činí 6208 Kč a je tvořena:

  • minimálním odvodem zdravotního pojištění – 2722 Kč
  • minimálním odvodem zdravotního pojištění zvýšeným o 15 % – 3386 Kč
  • daní z příjmů fyzických osob – 100 Kč

V druhém pásmu činí daň 16 000 Kč, ve třetím pásmu činí paušální daň 26 000 Kč.

Od roku 2024 by se měla zvýšit paušální daň v prvním pásmu na 7498 Kč měsíčně a bude tvořena:

  • minimálním odvodem zdravotního pojištění – 2968 Kč
  • minimálním odvodem zdravotního pojištění zvýšeným o 15 % – 4430 Kč
  • daní z příjmů fyzických osob – 100 Kč

Paušální daň ve druhém pásmu vzroste na 16 745 Kč a ve třetím pásmu na 27 139 Kč.

Paušální daně

Zdroj: Ministerstvo financí

Jaká bude výše zdravotního pojištění pro OBZP?

U osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) je minimální mzda vyměřovacím základem pro výpočet odvodů zdravotního pojištění, v roce 2023 činí výše minimální mzdy 17 300 Kč

Sazba zdravotního pojištění pro výpočet záloh zdravotního pojištění pro OBZP je 13,5 %, v roce 2023 je záloha na zdravotní pojištění pro OBZP ve výši 2336 Kč.

Pro rok 2024 zatím nebyla výše minimální mzdy stanovena, MPSV však odborům a zaměstnavatelům předložila 2 návrhy na růst minimální mzdy:

  • 18 900 Kč, kdy by záloha na zdravotní pojištění činila 2552 Kč,
  • 19 400 Kč, kdy by záloha na zdravotní pojištění činila 2619 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění musí OBZP platit každý měsíc, vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Osoby bez zdanitelných příjmů nemají povinnost odvádět sociální pojištění.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DANĚ