Příklady, na kterých odvodech zaplatí OSVČ za rok 2023 nejvíce

19.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Sazby daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění se liší, přesto může být každá z těchto tří přímých daní nejvyšší daňovou položkou pro OSVČ. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Sazba sociálního pojištění pro OSVČ je 29,2 % z vyměřovacího základu, sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu a sazby daně z příjmů jsou dvě – 15 % a 23 %, přičemž vyšší sazba daně z příjmů se odvádí za rok 2023 z daňového základu nad 1 935 552 Kč.

Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemají vliv žádné slevy či odpočty, výpočet se však liší u hlavní a vedlejší činnosti. Daň z příjmů snižuje všem OSVČ sleva na poplatníka, která za rok 2023 činí 30 840 Kč, a při splnění zákonných podmínek i další daňové slevy či odpočty v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Nejvyšší daňová platba na zdravotní pojištění

Penzista Václav vykonává po celý rok 2023 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za rok 2023 má ve výši 95 000 Kč. V případě, že je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, neplatí OSVČ sociální pojištění. Pro rok 2023 je limitem hrubý zisk do 96 777 Kč.

Pan Václav má hrubý zisk do limitu, proto sociální pojištění za rok 2023 platit nebude. Na dani z příjmů fyzických osob rovněž nic nezaplatí, neboť i starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka, která sníží vypočtenou daň z příjmů do nuly.

Pan Václav bude platit pouze zdravotní pojištění. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Roční zdravotní pojištění pana Václava činí tedy 6413 Kč (95 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

 

Příklad 2: Nejvyšší daňová platba na sociální pojištění

Podnikatelka Lenka si po celý rok 2023 plní své daňové povinnosti formou měsíční paušální daně

Paní Lenka splňuje zákonné podmínky pro první pásmo, měsíčně tedy po celý rok 2023 platí 6208 Kč, přičemž v této platbě je zahrnuta daň z příjmů 100 Kč, sociální pojištění 3386 Kč a zdravotní pojištění 2722 Kč.

Tip: Kalkulačka výdajových paušálů pro OSVČ

Příklad 3: Nejvyšší daňová platba na sociálním pojištění

Živnostník Lukáš dosáhne za rok 2023 hrubého zisku ve výši 628 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů uplatní slevu na poplatníka a roční daň z příjmů činí 63 360 Kč (628 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 30 840 Kč).

Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základy pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Sociální i zdravotní pojištění za rok 2023 se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, který je polovinou daňového základu, tedy z částky 314 000 Kč (628 000 Kč × 50 %).

Roční sociální pojištění činí 91 688 Kč (314 000 Kč × 29,2 %) a roční zdravotní pojištění činí 42 390 Kč (314 000 Kč × 13,5 %).

Čtěte také: Zálohy na pojištění pro OSVČ v roce 2024 razantně vzrostou, o kolik?

Příklad 4: Nejvyšší daňová platba na dani z příjmů

Podnikatel Marek dosáhne za rok 2023 hrubého zisku ve výši 2 400 000 Kč. Do daňového základu ve výši 1 935 552 Kč se uplatní 15% sazba daně a nad daňovou hranici potom 23% sazba daně z příjmů. Při uplatnění pouze slevy na poplatníka činí roční daň z příjmů 366 316 Kč.

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu 1 200 000 Kč (2 400 000 Kč × 50 %). Roční sociální pojištění je 350 400 Kč (1 200 000 Kč × 29,2 %) a roční zdravotní pojištění 162 000 Kč (1 200 000 Kč × 13,5 %).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ