O kolik v roce 2024 klesne paušální náhrada nákladů při práci z domu

06.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. října letošního roku mohou zaměstnanci, kteří pracují tzv. „na dálku“, čerpat paušální náhradu od zaměstnavatele, která pokryje náklady související s prací z domu. Jakou výši sazby stanovilo MPSV na rok 2024? 

Od účinnosti novely zákoníku práce (tedy od 1. října 2023) musí být práce na dálku stvrzena písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dohodu o práci na dálku lze ukončit dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ke stanovenému dni, nebo ukončit výpovědí z kteréhokoliv důvodu, nebo také bez důvodu s 15denní výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

Zdroj: Depositphotos

Dvojí způsob kompenzace nákladů vzniklých při práci na dálku

Náklady na práci na dálku mohou být kompenzovány dvěma způsoby. První možností úhrady nákladů je, že zaměstnanec prokáže skutečné náklady vzniklé s výkonem práce na dálku.

Druhou možností je náhrada nákladů tzv. paušální částkou. První možnost je pro zaměstnance velice nepraktickou, jelikož těžko dokáže oddělit náklady na práci od nákladů na osobní spotřebu. I z toho důvodu umožnil zákoník práce druhou variantu kompenzace nákladů, a to zmiňovanou paušální částkou. Tato částka je stanovena vyhláškou od MPSV

„Paušální částka se stanoví podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu,“ uvádí zákoník práce.

Paušální částku stanovuje MPSV prostřednictvím vyhlášky, a to:

  • k 1. lednu kalendářního roku nebo
  • v mimořádném termínu, pokud dojde ke zvýšení nebo snížení údaje zveřejněného ČSÚ o nejméně 20 % v porovnání s poslední úpravou paušální částky.

Náhrada nákladů není povinností zaměstnavatelů

Není však povinností zaměstnavatele, aby zaměstnanci vzniklé náklady proplácel. Zákoník práce totiž umožňuje zaměstnavateli předem sjednat písemnou dohodu se zaměstnancem, že mu náhrada nákladů nebo jejich část nepřísluší.

 

Jaká je výše paušální částky od 1. října 2023?

Od 1. října 2023, kdy nabyla účinnosti zákonná úprava o práci na dálku, je výše paušální částky stanovena na 4,60 Kč, která náleží zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku. 

Paušální částka se zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

Zaměstnancům soukromého sektoru může být poskytována vyšší náhrada, než je ta, kterou určila vyhláška MPSV. Zaměstnancům veřejného sektoru (podle § 109 zákoníku práce, odst. 3) je paušální částka poskytovaná právě v této výši.

Tip: Práce na dohody s právy téměř jako na hlavní pracovní poměr. Na co budete mít nárok od 1. října?

Výše paušální částky pro rok 2024

MPSV zveřejnilo na konci listopadu letošního roku návrh vyhlášky, kterou se upravuje výše paušální částky pro rok 2024.

Výše částky se odvíjí od průměrné spotřeby plynu, elektřiny, pevných paliv, dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody, odvozu odpadních vod a odvozu komunálního odpadu.

„Celková částka vychází z údajů o spotřebě jedné dospělé osoby v průměrné domácnosti v ČR za 1 hodinu,“ uvádí návrh vyhlášky.

Částka pro rok 2024 stanovená na základě dat ČSÚ za říjen 2023 byla na základě vývoje cen výše zmíněných komodit stanovena na 4,45 Kč. Po zaokrouhlení vychází částka na 4,50 Kč.

Paušální částka za hodinu se tak snižuje pro další rok o 10 haléřů.

Mají nárok na paušální náhradu i tzv. dohodáři?

Zákoník práce umožňuje čerpat paušální náhradu také zaměstnancům na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Pro tento nárok je však důležité, aby zaměstnavatel uzavřel písemnou dohodu se zaměstnancem na DPP/DPČ o poskytování paušální částky jako náhrady nákladů vzniklých s výkonem práce na dálku.

Návrh vyhlášky o nové výši paušální částky nabývá účinnosti od 1. ledna 2024.


Čtěte také: 

Kdy nejpozději musí zaměstnanec dostat mzdu? Může ji chtít v hotovosti?

Regulované ceny elektřiny a plynu už jsou známy. A nepotěší vás

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ