Vláda od roku 2024 zruší bezplatné ubytování pro některé skupiny lidí z Ukrajiny

13.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od roku 2024 zanikne zranitelným osobám, které přišly z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu, nárok na bezplatné nouzové ubytování. MPSV však těmto lidem zvýší příspěvky na bydlení, které mají navýšit výslednou humanitární dávku pro zranitelné osoby.

Humanitární dávka se skládá z příspěvku na životní potřeby a příspěvku k úhradě nákladů spojených s bydlením. Při jejím výpočtu se zohledňuje také příjem rodiny. Do konce června 2023 stát přispíval na bydlení rovnou majitelům nemovitostí formou tzv. příspěvku pro solidární domácnost

Od 1. července 2023 přispívá stát na bydlení přímo cizincům podle výše započitatelných nákladů na bydlení.

Rovněž od 1. července 2023 je příspěvek na životní potřeby poskytován uprchlíkům z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou po dobu 5 měsíců ve výši životního minima.

Jestliže jednotlivec či rodina ani po 5. měsíci čerpání dávky neprokáže důvody nemožnosti zajistit si své vlastní příjmy, sníží se od 6. měsíce výše příspěvku na životní potřeby na úroveň existenčního minima.

Výjimku mají tzv. zranitelné osoby, u kterých se předpokládá, že si vzhledem k jejich životní situaci nemohou zajistit vlastní příjmy. Těmto lidem stát přispívá i nadále zvýšenou výši příspěvku na životní potřeby uvedeného v tabulce.

Zdroj: Shutterstock

Mezi zranitelné osoby patří:

  • děti do 18 let,

  • osoby pečující o dítě do 6 let věku,

  • osoby starší 65 let,

  • osoby pečující o jiného člověka se zdravotním postižením,

  • studenti ve věku 19 až 26 let,

  • těhotné ženy,

  • osoby se zdravotním postižením.

Výše příspěvku na životní potřeby od 6. měsíce

Osoba

Výše příspěvku na životní potřeby

Dospělá osoba

3130 Kč

Dospělá zranitelná osoba

4860 Kč

Dospělá osoba se zdravotním postižením

7290 Kč

Dítě

3490 Kč

Dítě se zdravotním postižením

5235 Kč

Dítě od 6 do 10 let

4188 Kč

Zdroj: MPSV

Výpočet humanitární dávky

Pro výslednou částku humanitární dávky se sečte příspěvek na životní potřeby a započitatelné náklady na bydlení. Od tohoto součtu se pak odečte příjem rodiny. Výsledná částka je pak výše humanitární dávky.

Výši započitatelných nákladů na bydlení uvádíme v tomto článku. Ta se odvíjí od toho, zda je byt zapsán ve státní evidenci bytů, či nikoliv

(Příspěvek na životní potřeby + započitatelné náklady na bydlení) − příjem = celková výše humanitární dávky.

Zranitelné osoby již nebudou mít nárok na bezplatné bydlení

Zranitelné osoby, které uvádíme výše, mohou v současné době využívat bezplatného nouzového bydlení. Avšak vláda chce postupně toto bezplatné ubytování zranitelných osob ukončovat a tímto krokem je motivovat k tomu, aby si hledaly své vlastní bydlení na klasickém trhu s nemovitostmi.

Z toho důvodu chce MPSV od roku 2024 navýšit započitatelné náklady na bydlení pro tyto zranitelné osoby. Výše nákladů bude opět přerozdělena podle toho, zda majitel bytu zapsal byt do evidence bytů MPSV, nebo ne.

Od září roku 2024 by mělo být bezplatné nouzové ubytování poskytováno pouze osobám s nově udělenou dočasnou ochranou. Bez ohledu na to, zda jde o zranitelné osoby.

„Navrhované opatření by mělo cílit na to, aby zranitelní cizinci s dočasnou ochranou mohli opustit nouzové ubytování, které je poskytováno v substandardních formách bydlení (tj. nikoliv byty), a hradit náklady na bydlení v bytech,“ uvádí důvodová zpráva vládního nařízení.

O kolik se zvýší započitatelné náklady na bydlení pro zranitelné osoby?

MPSV navrhuje pro zranitelné osoby zvýšit započitatelné náklady na bydlení ze současných částek o 3000 Kč, jestliže osoba/domácnost bydlí v bytě, který je zapsán v evidenci bytů MPSV

O částku 2400 Kč se započitatelné náklady na bydlení zvýší v případě, že jednotlivec/rodina bydlí v bytě, který není v evidenci. Tyto částky budou poskytovány za každou osobu v domácnosti. Maximálně však do 5 osob.

Náklady za byt v evidenci od roku 2024 (pro zranitelné osoby)
1 osoba 6000 Kč
2 osoby 9000 Kč
3 osoby 12 000 Kč
4 osoby 15 000 Kč
5 a více osob 18 000 Kč

Zdroj: Návrh nařízení vlády

Náklady za byt mimo evidenci od roku 2024 (pro zranitelné osoby)
1 osoba 4800 Kč
2 osoby 7200 Kč
3 osoby 9600 Kč
4 osoby 12 000 Kč
5 a více osob 14 400 Kč

Zdroj: Návrh nařízení vlády

O humanitární dávku lze od 1. července 2023 žádat pouze prostřednictvím online aplikace. K přihlášení je potřeba využít některou z forem Elektronické identity občana.

Nařízení má nabýt účinnosti již od 1. ledna 2024.


Čtěte také:

Jak to bude s prolomením bankovního tajemství u žadatelů o sociální dávky?

Úřad práce „utáhne kohoutky“ některým nezaměstnaným. Jak se od ledna změní podpora v nezaměstnanosti?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY