Jak je to nově s náhradou mzdy nebo platu u akcí s dětmi a mládeží

02.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby, které pracují s dětmi v rámci akcí, mají při splnění podmínek nárok na placené volno ze zaměstnání. Nově se ale mění způsob stanovení náhrady mzdy nebo platu v rámci ročního limitu. Jak to tedy od roku 2024 je?

Od října roku 2023 se ve sbírce nachází zákon č. 321/2023 Sb., který mění některá ustanovení zákoníku práce, a to s účinností od 1. ledna 2024. Novela pojednává o placeném pracovním volnu, které souvisí s akcí pro děti a mládež. Dále také řeší i podmínky, za kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu.

Jakým zaměstnancům bude náležet pracovní volno?

Zaměstnanci bude náležet pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež. Mezi ně můžeme zařadit osoby, které budou dělat zástupce pro věci hospodářské a zdravotní. Týká se to však samozřejmě i oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů a středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež. Patří sem pak i obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže.

Za jakých podmínek je možné dostat volno kvůli akci s dětmi?

Do konce roku 2023 platilo a i nadále bude platit, že takové volno bude náležet jen tomu zaměstnanci, který minimálně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží.

Podmínka však nemusí být splněna, jestliže má jít o tábory nebo sportovní soustředění pro zdravotně postižené děti a mládež.

Nově je navíc v zákoně také ukotvena definice dětí a mládeže. A to tak, že se musí jednat o fyzické osoby do 26 let věku.

Splnění podmínek pro nárok na pracovní volno a dále také nárok na náhradu mzdy nebo platu bude muset navíc zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. Pokud by takto neučinil, pozbývá právo na náhradu mzdy nebo platu. Je tomu tak navíc i proto, aby mohl zaměstnavatel nárok na náhradu patřičně prokázat a doložit příslušné OSSZ.

Čtěte také: Jak je to s osobními prohlídkami zaměstnanců, soukromými hovory a dětmi na pracovišti

Volno a náhrada mzdy nebo platu při akcích s dětmi a mládeží 2024

Zdroj: Depositphotos

 

Jak dlouhé můžete získat pracovní volno?

Volno od zaměstnavatele můžete získat nejdéle na 3 týdny v kalendářním roce, vždy však ale v nezbytně nutném rozsahu, a dále tomu také nesmí bránit vážné provozní důvody zaměstnavatele.

Čtěte také: Kdy máte nárok na náhradní volno?

Jak je to s ročním limitem pro poskytování náhrady mzdy nebo platu?

Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnanci za pracovní volno kvůli akci s dětmi nebo mládeží náležet za počet hodin. Poskytována bude od započetí prvního čerpání pracovního volna v kalendářním roce.

Pokud by mělo dojít ke změně délky stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku, počet hodin do ročního limitu se vyjádří stejným poměrem k nové délce pracovní doby.

Do konce roku 2023 přitom pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu kvůli akci s dětmi nebo mládeží příslušelo pouze v rozsahu jednoho týdne.

Jak vysokou náhradu mzdy nebo platu zaměstnanec dostane?

Zaměstnanci bude příslušet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hodinového výdělku.

Důležité je však dodat, že tato náhrada mzdy nebo platu může činit nejvýše jednu stočtyřiasedmdesátinu průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem. To se bude zjišťovat za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém se pracovní volno poskytuje.

Výši podílu průměrné mzdy pak vždy vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů. Částka se přitom zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru.

Čtěte také: Jak je to s výplatou, když nastanou překážky v práci na straně zaměstnavatele?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ