Osm důvodů, proč bude nižší nabídka práce na DPP

25.01.2024 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


U dohod o provedení práce došlo od října 2023 k řadě změn, další vstoupí v účinnost od ledna, či července roku 2024. Zejména pro menší zaměstnavatele je nabízení práce na dohodu o provedení práce výrazně méně atraktivní, než tomu bylo v minulosti. Podívejme se na hlavní důvody.

Dohoda o provedení práce musí být vždy sjednána písemně a měla by primárně sloužit pouze pro brigády, neboť zaměstnavatelé mají plnění svých úkolů zajišťovat především zaměstnanci v pracovním poměru. Rozsah práce vykonávané na základě dohody o provedení práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. S čím musí zaměstnavatelé nově počítat při nabízení práce na dohodu o provedení práce?  

Zdroj: Depositphotos

Nárok na placenou dovolenou

Od roku 2024 mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nárok na placenou dovolenou, což zaměstnavatelům zvýší mzdové náklady na skutečně odpracovanou hodinu na základě dohody o provedení práce.

Podrobnější úprava dohody o provedení práce

zákoníku práce jsou od října letošního roku rozšířeny povinnosti zaměstnavatele ohledně informační povinnosti, konkrétně potom v § 77a) jsou taxativně vyjmenovány informace, které musí zaměstnanec vědět nejpozději do 7 dní od započetí výkonu práce, např. bližší označení sjednané práce a místa výkonu práce, výměru dovolené a způsob jejího určování, splatnost a termín výplaty odměny z DPP, kolektivní smlouvy.

Tip: Jaké změny čekají pracovníky na dohody v roce 2024

Rozvržení pracovní doby

Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce musí zaměstnavatel předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit jej s tímto rozvrhem nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je pracovní doba rozvržena.

Vyšší administrativa

Všechny dohody o provedení práce budou muset zaměstnavatelé nově oznamovat do registru ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení), a to v klasické osmidenní oznamovací lhůtě po nástupu do zaměstnání.

 

Vyšší zdanění při práci na více DPP současně

Od července 2024 se nebude z dohody o provedení práce odvádět sociální a zdravotní pojištění při práci pro dva zaměstnavatele současně pouze v případě, že součet hrubých mezd bude do 40 % průměrné mzdy. Při práci na více dohod současně tedy zdanění práce citelně vzroste, neboť aktuálně se sociální a zdravotní pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, přičemž limit se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. Při překročení limitu se bude pojistné odvádět (zaměstnavatelé i zaměstnanec) ze všech dohod o provedení práce, případně i zpětně.

Dražší hodina práce

I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce mají nově nárok na příplatky za práci o víkendu, ve svátek či v noci a volno z důvodu zákonných překážek v práci, jako je např. návštěva lékaře. Tyto legislativní změny rovněž zaměstnavatelům zvýší mzdové náklady u brigád.

Změna dohody o provedení práce na hlavní pracovní poměr

V případě, že zaměstnanec odpracuje u zaměstnavatele v předchozích 12 měsících nejméně 180 dní na základě dohody o provedení práce, může zaměstnavatele požádat o zaměstnání v pracovním poměru, přičemž zaměstnavatel je povinen ve lhůtě jednoho měsíce zaměstnanci odpovědět. Případné zamítnutí žádosti musí zaměstnavatel odůvodnit.

Čtěte také: Dovolená u dohodářů poskytovaná od roku 2024 zkomplikuje jejich opakované uzavírání

Nárok zaměstnance na důvod výpovědi

Zaměstnavatelé mají povinnost vyjádřit se ve lhůtě jednoho měsíce k žádosti zaměstnance, proč obdržel zaměstnanec výpověď. Nárok na sdělení důvodu má zaměstnanec v případě, že obdržel od zaměstnavatele výpověď bez uvedení důvodu, přičemž se zaměstnanec domnívá, že je to pro důvody uvedené v § 77 odst. 7 zákoníku práce (např. zákonným způsobem se domáhal práva na rozvržení pracovní doby či práva na odborný rozvoj).

Tip: Které změny u dohod už platí a které se chystají od ledna a července 2024?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU