Jak vypadá zdanění práce v roce 2024 podle výše mzdy

23.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové zdanění práce odvedené v ČR je vyšší, než si většina zaměstnanců myslí, neboť do celkové daňové kvóty je nutné zahrnout i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Jak se v roce 2024 liší mzdové náklady a čistá mzda u jednotlivých mezd?

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění a daň z příjmů. Navíc zaměstnavatelé platí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Celkové odvody ze mzdy tvoří součet všech těchto daňových plateb. Při porovnání celkové částky daní ze mzdy se mzdovými náklady se vypočítá zdanění práce. U průměrné mzdy dosahuje přes 40 %.

Zdroj: Shutterstock

Daňové sazby v roce 2024

Zaměstnanci odvádějí na sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 23,8 % na sociální pojištění za ně platí zaměstnavatel. Na zdravotní pojištění odvádí zaměstnanci 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % za ně odvádí zaměstnavatel.

Novinkou roku 2024 je odvod nemocenského pojištění zaměstnanci, přičemž sazba nemocenského pojištění je 0,6 %. U žádného pojistného se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou 15 % a 23 %, nižší daňové sazbě podléhá měsíční hrubá mzda do 131 901 Kč. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč.

Tip: Mzdová kalkulačka pro rok 2024

Výpočet zdanění práce podle hrubé mzdy

V následující tabulce máme vypočteny mzdové náklady, čistou mzdu a celkové zdanění práce v závislosti na výši hrubé mzdy. Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka.

  • Mzdovým nákladem je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.
  • Čistá mzda je částka, kterou obdrží zaměstnanec za vykonanou práci od svého zaměstnavatele na bankovní účet, tedy hrubá mzda ponížená o povinné pojistné a daň z příjmů.
  • Daň ze mzdy je součet všech přímých daní, které jsou sraženy z hrubé mzdy zaměstnanci, a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem.
  • Zdanění práce je poměr daní ze mzdy vůči mzdovým nákladům.

Hrubá

mzda

Mzdové

náklady

Čistá

mzda

Daně

ze mzdy

Zdanění

práce

20 000 Kč

26 760 Kč

17 250 Kč

9510 Kč

35,5 %

30 000 Kč

40 140 Kč

24 590 Kč

15 550 Kč

38,7 %

40 000 Kč

53 520 Kč

31 930 Kč

21 590 Kč

40,3 %

50 000 Kč

66 900 Kč

39 270 Kč

27 630 Kč

41,3 %

60 000 Kč

80 280 Kč

46 610 Kč

33 670 Kč

41,9 %

70 000 Kč

93 660 Kč

53 950 Kč

39 710 Kč

42,4 %

80 000 Kč

107 040 Kč

61 290 Kč

45 750 Kč

42,7 %

90 000 Kč

120 420 Kč

68 630 Kč

51 790 Kč

43,0 %

100 000 Kč

133 800 Kč

75 970 Kč

57 830 Kč

43,2 %

130 000 Kč

173 940 Kč

97 990 Kč

75 950 Kč

43,7 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Zdanění práce od 35 do téměř 44 procent

Z výše uvedené tabulky vidíme, že zaměstnanec s hrubou mzdou 40 000 Kč obdrží na bankovní účet 31 930 Kč, ale mzdové náklady zaměstnavatele jsou 53 520 Kč (40 000 Kč × 1,338). Celkové daně ze mzdy v tomto případě činí 21 590 Kč (52 520 Kč − 31 930 Kč). Veškeré daně ze mzdy tak dosahují 40,3 % mzdových nákladů zaměstnavatele.

U vybraných mezd v rozmezí 20 000 Kč až 130 000 Kč se pohybuje zdanění práce od 35,5 % do 43,7 %. Ve většině vyspělých zemí světa je zavedeno více daňových sazeb než v Česku, čímž se zvyšuje rozdíl v míře zdanění práce mezi podprůměrnou a nadprůměrnou mzdou.

Čtěte také: Špatná zpráva pro dobře placené. Daň 23 % na ně dopadne dříve, strop pojistného se zvýšil

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ