Špatná zpráva pro dobře placené. Daň 23 % na ně dopadne dříve, strop pojistného se zvýšil

08.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


U vyšší sazby daně z příjmů fyzických osob letos dochází k výrazným změnám. Zaplatí ji totiž více lidí. Kdo to bude a co se změnilo?

Od roku 2021 máme dvě sazby daně z příjmů fyzických osob. Ta základní je 15% a platí pro všechny fyzické osoby, které mají zdanitelné příjmy. Tou druhou je vyšší sazba, která činí 23 % a platí pro osoby s vyššími zdanitelnými příjmy nad limit.

Pro koho platí 23% sazba daně?

23% sazba daně z příjmů fyzických osob má nahrazovat solidární přirážku, která fungovala do konce roku 2020. Její podstatou bylo, že se jednalo o tzv. daň bohatých, protože ji platily osoby s vysokými příjmy a činila dalších 7 %.

V praxi vše fungovalo tak, že se příjem nad stanovenou roční nebo měsíční hranici zdaňoval ještě kromě klasických 15 % dalšími zmíněnými 7 %. U příjmů nad hranici se tedy peníze danily dohromady 22 %.

23% sazba daně stojí prakticky na totožném principu. Určitý příjem nad limit se nebude danit 15 %, ale rovnou 23 %, čili 8 % navíc oproti základní sazbě.

Čtěte také: Co se od roku 2024 mění u daní z příjmů?

Jaký příjem podléhá 23% sazbě daně?

U příjmů za rok 2023 hranice pro vyšší daň činila 48násobek průměrné mzdy. 23% sazba daně tedy platila u měsíčních příjmů nad limit 161 296 Kč a u ročních nad částku 1 935 552 Kč. Zaměstnanci zvýšenou sazbu odvedli z platu a následně vše ještě vypořádají v ročním zúčtování daně, pokud zaměstnavateli podají do 15. února žádost společně se všemi potřebnými doklady. OSVČ daň vypočítají a odvedou prostřednictvím daňového přiznání.

Pro příjmy za rok 2024 se však již nebude vycházet ze 48násobku průměrné mzdy stanovené nařízením vlády pro daňové účely, nýbrž ze 36násobku. Vyhlášená průměrná mzda v roce 2024 činí 43 967 Kč. Zaměstnancům se tedy v roce 2024 odvede 23% daň u měsíčních příjmů nad 131 901 Kč. U ročních příjmů pak půjde o 1 582 812 Kč.

TIP: Mzdová kalkulačka 2024: rychlý výpočet čisté mzdy

23% sazba daně a vyšší zdanění v roce 2024

Zdroj: Pixabay

 

Jaké příjmy se započítávají do limitu?

Nad limit se budou zvýšenou sazbou danit nejen příjmy ze závislé a samostatné činnosti, ale i pasivní příjmy, kam můžeme zařadit např. příjem z pronájmu anebo kapitálového majetku. Patří sem pak i peníze z prodeje nemovitostí, pokud dani z příjmů podléhají. Pasivní příjmy a finance získané prodejem nemovitosti, které od daně nejsou osvobozeny, se tímto způsobem daní teprve od roku 2021. Solidární přirážka se na ně předtím nevztahovala.

Čtěte také: Jak se změní daň z nadstandardně vysokých příjmů v roce 2024

Co když má zaměstnanec příjmy nad limit jen po část roku?

Snadno se může stát, že zaměstnanec bude mít příjem nad limit třeba jen během jednoho měsíce ve zdaňovacím obdobím, a to např. v důsledku mimořádných prémií ke mzdě. V takovém případě se zvýšená sazba daně odvede z částky nad limit pouze z onoho jednoho měsíce. Pokud se pak v ročním zúčtování daně prokáže, že součet všech mezd zaměstnance za kalendářní rok 2024 nepřesáhl hranici 1 582 812 Kč, částka, která mu byla v rámci 23% sazby daně sražena, se mu vrátí.

Jak je to s maximálním vyměřovacím základem sociálního pojištění v roce 2024

Hranice pro odvod 23% sazby daně úzce souvisela s maximálním vyměřovacím základem pro pojistné na sociální zabezpečení, protože se v obou případech doposud jednalo o 48násobek průměrné mzdy.

Důležité je vědět, že nově se nejedná o totožné částky, neboť maximálního vyměřovacího základu zůstává 48násobek průměrné mzdy. Ten letos činí 2 110 416 Kč. Jedná se o částku příjmu, nad kterou už nebude sociální pojistné platit zaměstnanec ani zaměstnavatel. U zdravotního pojištění žádný strop stanoven není.

Čtěte také: 

Jaké v roce 2024 zaplatíte maximální sociální pojištění při vysokých příjmech

OSVČ v roce 2024 zaplatí o 13 848 Kč více na minimálních zálohách na zdravotní a sociální pojištění

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 34 krát