Pět důvodů, proč se evidovat u Úřadu práce i kvůli jednomu měsíci

01.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Skončili jste v zaměstnání a do nové práce máte nastupovat až za měsíc či dva? I v takových případech je vhodné se registrovat na Úřadu práce. V roce 2024 je to výrazně výhodnější zejména pro lidi, kteří obdrželi od zaměstnavatele odstupné.

Přestože je pro některé lidí nepříjemné se registrovat na Úřadu práce, protože předpokládají, že do nového zaměstnání nastoupí co nejdříve, z finančního hlediska je rozhodně přínosné v evidenci uchazečů o zaměstnání být i na krátké období. A to hned z několika důvodů, jak si vysvětlíme níže.

Zdroj: Shutterstock

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Při získání minimální doby pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech vzniká při evidenci na Úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících přitom činí standardní výše podpory v nezaměstnanosti 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících potom 50 % a v následujících měsících 45 % rozhodného předchozího příjmu (to vše v případě, že jste předchozí zaměstnání neopustili z vlastní vůle).

V roce 2024 přitom mají nárok na podporu v nezaměstnanosti i občané, kteří obdrželi od zaměstnavatele výpověď pro důvody, na kterých nenesli vinu (např. nadbytečnost), a obdrželi tak odstupné v souladu se zákoníkem práce. Z důvodu obdržení odstupného v roce 2024 nedochází k odsouvání nároku na podporu v nezaměstnanosti. Ihned po skončení předchozího zaměstnání se tak vyplatí evidovat na Úřadu práce i občanům, kteří dostali na účet od bývalého zaměstnavatele odstupné.

Tip: Kdo dostane v roce 2024 vyšší podporu v nezaměstnanosti? O kolik se podpora zvýšila oproti roku 2023?

Vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny

Za občany v evidenci Úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, evidencí na Úřadu práce je tedy vyřešen pojistný vztah a s ohledem na placení zdravotního pojištění je vše v pořádku. Občané v evidenci jsou státními pojištěnci. Nezaměstnaní občané, kteří nejsou v evidenci na Úřadu a ani nesplňují některou z jiných podmínek do zařazení kategorie státních pojištěnců (např. péče o závislou osobu), jsou pro účely placení zdravotního pojištění v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů. V případě zařazení do kategorie OBZP po celý kalendářní měsíc vzniká povinnost si zdravotní pojištění platit jako samoplátce, v roce 2024 v částce 2552 Kč.

 

Hodnocení pro důchodové účely

Získaná doba pojištění výrazně ovlivňuje důchodové nároky. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu. Evidence na Úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se jako náhradní doba pojištění započítává vždy. Registrace na Úřadu práce po skončení zaměstnání je tedy přínosná i s ohledem na budoucí výpočet státního důchodu.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti v roce 2024: Vyšší, ale zato kratší

Žádné daňové starosti

Z důvodu evidence na Úřadu práce nevzniká povinnost podávat daňové přiznání a podporu v nezaměstnanosti následně s ostatními zdanitelnými příjmy uvádět do daňového přiznání. Podpora v nezaměstnanosti je osvobozena od daně z příjmů. Při ztrátě zaměstnání a následné evidenci na Úřadu práce tedy nevzniká povinnost podávat daňové přiznání, pokud k tomu není nějaký jiný zákonný důvod (např. příjmy z nájmu, podnikání při zaměstnání či práce pro dva zaměstnavatele současně).

Při nezaměstnanosti alespoň po dobu jednoho měsíce během roku 2024 však vznikne za celý kalendářní rok nárok na daňovou vratku (jestliže bude během roku zaplacena alespoň nějaká částka daně z příjmů), neboť za měsíce nezaměstnanosti nebude možné uplatnit měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, přičemž v ročním zúčtování daně, popřípadě daňovém přiznání, se uplatní za rok 2024 sleva na poplatníka v částce 30 840 Kč bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců.

Rozhodují jistoty

Dokud není podepsána pracovní smlouva s novým zaměstnavatelem, nemusí k nástupu do nového zaměstnání z různých důvodů dojít. Evidence na Úřadu práce tak přináší finanční a sociální jistotu. Navíc díky evidenci na Úřadu práce lze nečekaně obdržet jinou pracovní nabídku nebo se nakonec zúčastnit zajímavého rekvalifikačního kurzu. Evidenci na Úřadu práce je vhodné chápat nejenom jako jistotu, ale i šanci na nový začátek.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ