Posudkový lékař stanovuje invaliditu většinou bez přítomnosti žadatele o důchod

19.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nemoc nebo úraz mohou zapříčinit neschopnost výdělečné činnosti. Stát v takových případech nahrazuje ušlou mzdu invalidním důchodem. Jak celý proces žádosti o invalidní důchod probíhá?

Na základě stupně invalidity, který stanovuje posudkový lékař podle procenta snížené schopnosti práce, je osobám vyplácen invalidní důchod v určité výši.

Ne každý má však na invalidní důchod nárok. Pro jeho získání je potřeba splnit potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění v době, která předcházela stavu, kdy došlo ke snížení schopnosti pracovat.

Stáří žadatele

Doba pojištění

Do 20 let

Kratší než 1 rok

Od 20 do 22 let

Min. 1 rok

Od 22 do 24 let

Min. 2 roky

Od 24 do 26 let

Min. 3 roky

Od 26 do 28 let

Min. 4 roky

Od 28 let

Min. 5 let

 

K dobám pojištění se však nepřihlíží, pokud invalidita vznikla následkem pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo v případě, že jde o invaliditu získanou v mládí. Podrobné podmínky pro nárok na invalidní důchod uvádí zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

Tip: Kalkulačka invalidního důchodu pro rok 2024

V článku se dozvíte:

Zdroj: Shutterstock

Jak zkontrolovat doby získaného pojištění?

Přehled získaného pojištění lze získat na ePortálu ČSSZ. Zde si žadatelé mohou zjistit, zda jim ČSSZ eviduje všechny získané doby pojištění.

Často se stává, že žadatelé nemají zaevidované tzv. náhradní doby pojištění (dobu studia, péči o dítě…). Tyto chybějící doby by měli žadatelé doložit společně se žádostí o invalidní důchod. Návod pro doložení těchto dokumentů naleznete zde.

Žádost o invalidní důchod se podává osobně nebo online

Žádost o přiznání invalidního důchodu podává sám žadatel (příp. rodinný příslušník nebo zmocněná osoba), a to na pobočce OSSZ, kde úředníci s žadatelem žádost sepíší. Lze ji také podat online prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Čas návštěv lze předem zarezervovat na portálu ČSSZ. Po odevzdání žádosti vydává OSSZ potvrzení o sepsání žádosti.

Celý proces žádosti se skládá ze dvou částí, a to z posouzení invalidity a procesu rozhodování o invalidním důchodu. Do doby, než bude žadateli uznán invalidní důchod, je zpravidla zajištěn dávkou nemocenské, to se rovněž týká i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), jestliže se dobrovolně účastní nemocenského pojištění.

Posudkový lékař rozhodne o invaliditě na základě dodaných lékařských zpráv

Zdravotní stav žadatele posuzuje posudkový lékař z Institutu pro posuzování zdravotního stavu. Ten žadatele nejdříve pošle k jeho ošetřujícímu lékaři, kterého žadatel uvedl do žádosti o invalidní důchod, k posouzení zdravotního stavu.

Během 15–20 dnů od podání žádosti může žadatel dokládat další lékařské zprávy. Povinností žadatele je vyplnit rovněž profesní dotazník, kde také kromě profesních záležitostí vyplní vlastní vnímání zdravotního stavu a schopnosti práce.

Na základě dodaných dokumentů posudkový lékař vyhodnotí stav pacienta během 30–75 dnů od uplynutí doby, kterou měl žadatel na doložení zdravotních zpráv. Poté ihned vydá posudek, bez toho, aby si žadatele musel zvát na nějaké vyšetření, tedy většinou ke svému rozhodnutí nepotřebuje přítomnost žadatele. Posudek pak odesílá žadateli o invalidní důchod.

Tip: Doba pojištění a důchod v 7 příkladech

Vyhodnocování získané doby pojištění

Po vydání posudku o invaliditě kontroluje ČSSZ získanou dobu účasti na důchodovém pojištění. Samotné uznání invalidity totiž neznamená automatický nárok na invalidní důchod.

Kontrola doby pojištění zabere cca do 10 dnů. Poté se žádost předává ke konečnému rozhodnutí o nároku na invalidní důchod. Tato finální část trvá od 30 až 60 dnů podle počtu aktuálně zpracovávaných žádostí. Po rozhodnutí zašle ČSSZ žadateli během 7 dnů oznámení o nároku na invalidní důchod. Při kladném rozhodnutí přichází první platba zpravidla 7 dní od doručení oznámení.

Invalidita nemusí být uznaná na trvalou dobu. Z toho důvodu se za určitou dobu provádí kontrolní lékařská prohlídka, kde se znovu zhodnotí zdravotní stav příjemce invalidního důchodu. Na základě vyšetření může dojít ke změně stupně invalidity nebo k jeho úplnému odebrání. Podat žádost o změnu invalidního stupně může sám příjemce důchodu.

Zdroj: ČSSZ 

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY