Spolupráce může manželům ušetřit na daních až 36 tisíc korun

18.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


V případě, že jeden z manželů pomáhá druhému ve výkonu samostatné výdělečné činností, stane se pro daňové účely spolupracující osobou. Institut spolupracující osoby může přinést zajímavou daňovou úsporu. Podívejme se v praktických příkladech, kolik lze ušetřit na sociálním pojištění a dani z příjmů fyzických osob.

Nejvyšší daňové výhody se při využití spolupráce docílí, pokud je spolupracující osobou manžel (manželka). Takže se v článku budeme zabývat touto variantou.

Institut spolupráce je upraven v § 13 zákona o daních z příjmů a platí, že na manželku (manžela) je možné převést maximálně 50 % podílu příjmů a výdajů a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, nesmí činit za kalendářní rok více než 540 000 Kč nebo 45 000 Kč za každý měsíc spolupráce. Pro účely platby daní je spolupracující osoba rovněž osobou samostatně výdělečně činnou a musí si plnit své daňové povinnosti ohledně daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

Tip: Spočítejte si daně s našimi interaktivními formuláři

Zdroj: Shutterstock

Kdy se dosáhne daňové úspory?

Finanční výhody přináší spolupráce v případě, že se pro spolupracující osobu jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a převedený hrubý zisk je do limitu pro neplacení sociálního pojištění.

Za rok 2023 se totiž sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když byl hrubý zisk 96 777 Kč a méně. Na dani z příjmů fyzických osob dochází k úspoře, pokud spolupracující osoba má nízké vlastní zdanitelné příjmy.

Příklad: Úspora pouze na sociálním pojištění

Podnikatel Michal má hrubý zisk za rok 2023 ve výši 880 000 Kč. Manželka Eva byla po celý rok zaměstnána a byla spolupracující osobou manžela, vykonávala tedy vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

V následující tabulce si vypočteme rodinné zdanění ve dvou variantách, když v první není využita spolupráce a ve druhé manžel na spolupracující manželku převede hrubý zisk 96 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů uplatňuje pan Michal pouze slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, paní Eva využije slevu na poplatníka v plném rozsahu pro příjmy ze zaměstnání.

Položka

Bez spolupráce

Využití spolupráce

Michal

Michal

Eva

Hrubý zisk

880 000 Kč

784 000 Kč

96 000 Kč

Daň z příjmů

132 000 Kč

117 600 Kč

14 400 Kč

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

-

DPFO

101 160 Kč

86 760 Kč

14 400 Kč

Sociální pojištění

128 480 Kč

114 464 Kč

0 Kč

Zdravotní pojištění

59 400 Kč

52 920 Kč

6480 Kč

Daně celkem

289 040 Kč

275 024 Kč

Daňová úspora při spolupráci

14 016 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Při spolupráci zaplatí manželé jako rodina na přímých daních o 14 016 Kč méně, protože paní Eva z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. Kdyby manželé nevyužili institut spolupráce, o tuto částku by zaplatil na sociálním pojištění více pan Michal.

Čtěte také: Podnikání při zaměstnání v roce 2024: kdo ušetří na sociálním pojištění?

Příklad: Úspora na sociálním pojištění i dani z příjmů

Podnikatel Karel měl za rok 2023 rovněž hrubý zisk 880 000 Kč a při spolupráci mu pomáhala manželka Hana. Pan Karel rovněž na manželku převedl hrubý zisk 96 000 Kč. Paní Hana po celý rok ještě studovala na vysoké škole a spolupráce pro ni byla vedlejší samostatnou výdělečnou činností, žádné jiné zdanitelné příjmy neměla. Paní Hana v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč (neměla jiné zdanitelné příjmy), proto neplatí ani daň z příjmů a daňová úspora činí 28 416 Kč.

Položka

Bez spolupráce

Využití spolupráce

Michal

Michal

Eva

Hrubý zisk

880 000 Kč

784 000 Kč

96 000 Kč

Daň z příjmů

132 000 Kč

117 600 Kč

14 400 Kč

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

30 840 Kč

DPFO

101 160 Kč

86 760 Kč

0 Kč

Sociální pojištění

128 480 Kč

114 464 Kč

0 Kč

Zdravotní pojištění

59 400 Kč

52 920 Kč

6480 Kč

Daně celkem

289 040 Kč

260 624 Kč

Daňová úspora při spolupráci

28 416 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kdo dosáhne na nejvyšší úsporu?

Daňová úspora může být přes 36 000 Kč, pokud má jeden z manželů roční hrubý zisk vyšší než 1 935 552 Kč, takže částka hrubého zisku nad tuto hranici podléhá již 23% sazbě daně z příjmů. V případě, že druhý z manželů nemá vlastní zdanitelné příjmy, při převedení hrubého zisku 96 000 Kč činí úspora na dani z příjmů 22 080 Kč (96 000 Kč × 23 %), což s úsporou na sociálním pojištění ve výši 14 016 Kč dohromady činí 36 096 Kč.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ