Přehled o příjmech a zálohy na sociálním pojištění za rok 2023

19.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2023 je nutné vyplnit a odevzdat přehled o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení.

Výjimka platí pro OSVČ plnící si své daňové povinnosti formou měsíční paušální daně. Jak vysoké mohou být nové měsíční zálohy po odevzdání přehledu za rok 2023?

Tip: Spočítejte si daně s našimi interaktivními formuláři

Zdroj: Shutterstock

Režim paušální daně

Při dobrovolném vstupu do paušálního režimu platí osoby samostatně výdělečně činné v jedné měsíční platbě všechny povinné přímé daně. I v roce 2024 jsou tři daňová pásma v závislosti na částce rozhodného příjmu a jeho struktuře. Vstup do paušálního režimu je však ve všech případech možný pouze při rozhodném příjmu do 2 000 000 Kč.

  • prvním paušálním pásmu se v roce 2024 platí sociální pojištění ve výši 4430 Kč.
  • Ve druhém paušálním pásmu se v roce 2024 platí sociální pojištění v částce 8191 Kč.
  • Ve třetím paušálním pásmu se v roce 2024 platí sociální pojištění ve výši 12 527 Kč.

Výhodnější výpočet u vedlejší činnosti

V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být při výpočtu ročního sociálního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Sociální pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je za rok 2023 polovina daňového základu. V případě, že je roční hrubý zisk do limitu, se sociální pojištění vůbec neplatí. Limitem pro neplacení sociálního pojištění za rok 2023 je hrubý zisk do 96 777 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.

Tip: Jak vypořádat přeplatek a nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2023

Příklad 1: Žádné zálohy na sociálním pojištění

Zaměstnanec Rudolf si po celý rok 2023 přivydělával vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Roční příjmy za rok 2023 má ve výši 160 000 Kč, výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Roční daňový základ tak má tedy 64 000 Kč. Hrubý zisk má do limitu a za rok 2023 mu nevzniká povinnost platit sociální pojištění. Ani v měsících po odevzdání přehledu za rok 2023 nebude pan Rudolf platit zálohy na sociálním pojištění.

Příklad 2: Zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti

Slečna Karolína zahájí od března letošního roku samostatnou výdělečnou činnost. V prvním roce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se odvádí minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění, přičemž měsíční zálohy jsou splatné do konce měsíce, za který se platí. V roce 2024 činí minimální měsíční záloha na sociálním pojištění 3852 Kč.

 

Příklad 3: Nízký zisk a platba minimální měsíční zálohy

Živnostník Filip má v posledních třech letech nízké zisky z podnikání, a proto platí roční minimální sociální pojištění, a tedy i minimální měsíční zálohy. Sociální pojištění se totiž vypočítá z minimálního vyměřovacího základu, který je vyšší než skutečný vyměřovací základ.

Za rok 2023 má hrubý zisk 230 000 Kč. Vypočtená záloha podle skutečného zisku by činila 2799 Kč, takže pan Filip bude platit minimální měsíční zálohu stanovenou pro rok 2024 ve výši 3852 Kč. Poprvé musela být minimální záloha zaplacena již v lednu.

Příklad 4: Výpočet zálohy ze skutečného vyměřovacího základu

Podnikatelka Lucie má hrubý zisk za rok 2024 ve výši 750 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ. Roční sociální pojištění činí 109 500 Kč (750 000 Kč × 50 % × 29,2 %). Nová měsíční záloha od odevzdání přehledu činí 9125 Kč (109 500 Kč : 12 měsíců).

Tip: Daňové přiznání fyzických osob v kostce

Příklad 5: Platba maximální zálohy  

Podnikatelka Zuzana má každoročně nadstandardní zisky, a proto platí maximální zálohy na sociálním pojištění. Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ, čímž je stanovena i maximální měsíční záloha. Pro rok 2024 činí maximální vyměřovací základ neboli strop pro platbu sociálního pojištění 2 110 416 Kč, čemuž odpovídá maximální měsíční záloha 51 354 Kč (2 110 416 Kč × 29,2 % : 12 měsíců).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ