Paušální daň a vedlejší výdělečná činnost 2023

20.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikáte prostřednictvím činnosti vedlejší a jste plátcem paušální daně? Nebo naopak o vstupu do paušálního režimu uvažujete? Pojďme se podívat, jaké novinky pro podnikatele nás v této oblasti příští rok čekají.

Paušální režim je upraven v zákoně České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přesněji pak v § 2a. Jedná se přitom poměrně stále ještě o novinku, která v českém daňovém systému funguje teprve 2 roky. Přesto si ji mnozí nemůžou vynachválit, a to zejména proto, že s jednotnou měsíční platbou odpadá povinnost podat daňové přiznání finančnímu úřadu a přehledy zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Jak je to ale s paušálním zdaněním, pokud podnikáte prostřednictvím činnosti vedlejší?

Dozvíte se:

Může být u vedlejší činnosti odváděna paušální daň?

I když mnozí žili dlouho v domnění, že osoba podnikající prostřednictvím činnosti vedlejší nemůže být vedena v paušálním režimu, opak je pravdou.

Do paušálního režimu se může přihlásit každá OSVČ, která

  • není plátcem daně z přidané hodnoty,
  • nemá ani povinnost k registraci k DPH vyjma povinnosti identifikované osoby,
  • není komplementářem komanditní společnosti ani společníkem veřejné obchodní společnosti,
  • není v insolvenci.

Další podmínkou pak je, že za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, neměla příjmy přesahující 1 000 000 Kč za rok 2022, v roce 2023 pak 2 000 000 Kč ze samostatné výdělečné činnosti.

Pro osoby v paušálním režimu pak navíc platí, že nesmějí mít k prvnímu dni zdaňovacího období příjmy ze závislé činnosti. Vyjma případů, kdy je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně.

Zaměstnanci, kteří podepsali růžové prohlášení, a je jím tedy ze mzdy nebo platu odváděna zálohová daň, a kteří také podnikají na činnosti vedlejší, se k paušální dani přihlásit nemohou. Mohou se však přihlásit ti, kteří podnikají při studiu, invalidním i starobním důchodu, na mateřské nebo rodičovské dovolené a všichni ostatní, kterým není z příjmu odváděna záloha na daň.

Čtěte také: Mohou mít osoby v paušálním režimu další příjem?

Paušální daň a vedlejší činnost 2023

Zdroj: Depositphotos

 

Kolik bude v roce 2023 paušální daň?

Základní paušální daň vzroste z letošních 5994 Kč na 6208 Kč. V jednotné platbě je zahrnut odvod na zdravotní pojištění ve výši 2722 Kč, na sociální ve výši 3386 Kč a daň z příjmů fyzických ve výši 100 Kč. Jedná se však pouze o platbu v prvním pásmu, čili s ročním příjmem do 1 000 000 Kč.

Ve druhém pásmu budou poplatníci v režimu paušální daně platit 16 000 Kč, a ve třetím pásmu dokonce 26 000 Kč měsíčně.

Vedle ročního příjmu OSVČ záleží také na typu podnikání a s ním spojený výdajový paušál.

Pro větší přehlednost dodáváme tabulku Ministerstva financí, která určuje pásma pro OSVČ

Paušální daně

Zdroj: Ministerstvo financí

Čtěte také: Jaká jsou pásma a podmínky paušální daně v roce 2023?

Kdy se u činnosti vedlejší (ne)vyplatí paušální režim?

U činnosti vedlejší si je třeba vstup do paušálního režimu předem rozmyslet. V mnoha případech totiž výhoda vyhnout se byrokracii a dále neřešit zdanění ani sociální a zdravotní pojištění totiž ani zdaleka nepřevažuje nad nevýhodami.

Přece jen paušální daň platíte jako jednotnou platbu, kterou následně ani u jedné instituce (až na zákonné výjimky) již nijak nevyúčtujete. Na příjem tedy nelze uplatnit odečitatelné položky ani slevy a daňové zvýhodnění.

První rok podnikání prostřednictvím činnosti vedlejší navíc na sociálním a zdravotním neodvedete měsíčně nic, vše jednorázově doplatíte až po podání přehledu. Zdravotní pojištění se navíc platí vždy ze skutečně dosaženého zisku, neexistuje zde tedy žádný zákonný limit pro platbu, který by se musel dodržet. Sociální pojištění pak za daný rok navíc nemusí být uhrazeno vůbec, jestliže je příjem do limitu. Ten za rok 2022 činí 93 387 Kč a pro rok 2023 se zvýší na 96 777 Kč. Paušální daň je tedy podstatně nevýhodná už jen v případě, že se vejdete do tohoto limitu.

Pokud tento rozhodný příjem splňujete, sociální za daný rok tedy nemusíte platit a zároveň vám na něj pro rok další ani nebudou předepsány zálohy. Všeobecně se pak dá říct, že platí, že paušální daň pro vás bude nevýhodná, pokud na pojistném na zdravotní a sociální při rozpočítání odvedete méně, než jsou právě části paušální daně, které pojištění zahrnují. Dalším vodítkem pak pro vás může být i to, že díky daňovým slevám neplatíte po podání daňového přiznání žádnou daň z příjmů, anebo naopak čerpáte daňový bonus. Pro OSVČ na vedlejší činnosti, které platí důchodové pojištění a nejsou v paušálním režimu, je pak minimální záloha pro odvod pojistného v roce 2023 stanovena na 1178 Kč.

Do kdy se přihlásit k paušální dani?

Pokud máte zájem vstoupit pro příští rok do režimu paušálního zdanění, přihlásit se můžete do 10. ledna 2023. Odhlásit se z režimu naopak můžete od 1. ledna 2023. Odhlásit se v průběhu roku 2023 pak nepůjde. Budete muset opět počkat na konec zdaňovacího období, čili na 1. ledna 2024.

Čtěte také: Jak se odhlásit z režimu paušální daně anebo se do něj přihlásitPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ