Jedenáct důležitých daňových čísel za rok 2023

08.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové přiznání za rok 2023 vyplňují nejenom osoby samostatně výdělečně činné, ale i někteří zaměstnanci, penzisté nebo studenti. Podívejme se na daňové povinnosti za rok 2023 optikou vybraných hlavních daňových čísel.

Daňoví poplatníci pouze se zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti vyplňují zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, ostatní daňoví poplatníci vyplňují klasické čtyřstránkové daňové přiznání. Která daňová čísla mají hlavní vliv na splnění daňových povinností a výši daně z příjmu za rok 2023?

Zdroj: Pixabay

50 000 Kč

Daňové přiznání za rok 2023 je povinen podat každý, kdo má zdanitelné příjmy (mimo daňově osvobozené příjmy a příjmy podléhající srážkové dani) vyšší než 50 000 Kč a daňové záležitosti za něj nemohl vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.

20 000 Kč

Zaměstnanci mající za rok 2023 zdanitelné příjmy mimo zaměstnání vyšší než 20 000 Kč musejí sami vyplnit a podat daňové přiznání, zaměstnavatel za ně nemůže provést roční zúčtování daně. Rozhodnými příjmy jsou nejenom příjmy z podnikání, ale i z nájmu nebo z ostatních daňových příjmů.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

15 % a 23 %

Pro rok 2023 platí dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Do daňového základu ve výši 1 935 552 Kč se odvádí 15% sazba daně z příjmů a vyšší 23% sazbě daně podléhá až daňový základ nad tuto částku. Sazby daně z příjmů jsou stejné pro všechny zdanitelné příjmy, tedy podle § 6 zákona o daních z příjmů (ze závislé činnosti), podle § 7 (ze samostatné výdělečné činnosti), podle § 8 (kapitálové příjmy), podle § 9 (z nájmu) i podle § 10 (ostatní zdanitelné příjmy).

30 840 Kč

Do daňového přiznání za rok 2023 uvedou všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka v částce 30 840 Kč. Sleva na poplatníka je vždy stejně vysoká, bez ohledu na počet měsíců výdělečné činnosti, výši daňového základu, strukturu zdanitelných příjmů nebo sociální status daňového poplatníka.

24 000 Kč

Mezi nejčastěji uplatňované daňové odpočty, které snižují daňový základ, patří vlastní vklady na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření a vlastní vklady na životní pojištění.

Za rok 2023 je možné snížit daňový základ až o 24 000 Kč u penzijních produktů a až o 24 000 Kč u životního pojištění. V souhrnu lze u těchto finančních produktů snížit daňový základ až o 48 000 Kč. 

U penzijních produktů se hodnotí vlastní měsíční vklady nad 1000 Kč měsíčně. Daňový odpočet ve výši 24 000 Kč přináší zpravidla daňovou úsporu 3600 Kč (24 000 Kč × 15 %).

Tip: Daňové přiznání 2024: Tohle si letos můžete odečíst od základu daně

17 300 Kč

Naposledy lze za rok 2023 snížit vypočtenou daň z příjmů o školkovné na děti. Částka školkovného činí maximálně 17 300 Kč na každé dítě, záleží na sumě potvrzené školkou. Za rok 2024 již školkovné daň z příjmů fyzických osob snižovat nebude.

24 840 Kč

V případě, že má druhý z manželů vlastní rozhodný příjem za rok 2023 do 68 000 Kč, může daňový poplatník v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Na držitele průkazu ZTP/P se uplatní daňová sleva ve dvojnásobné výši.

 

15 204 Kč, 22 320 Kč a 27 840 Kč

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. V případě, že jeden z rodičů je zaměstnanec, je výhodnější, když daňové zvýhodnění na děti uplatňuje právě on, neboť se zvyšuje čistý rodinný disponibilní příjem již během roku.

Pokud nemůže druhý z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti při výpočtu čisté měsíční mzdy, uplatní ho daňový poplatník až za celý kalendářních rok 2023 v daňovém přiznání.

Na první dítě činí daňové zvýhodnění za celý kalendářní rok 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí a další dítě 27 840 Kč. Na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů. V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmů, vzniká dokonce nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů.

4020 Kč

Studenti podávající daňové přiznání za rok 2023 mají nárok na slevu na studenta. V případě splnění statusu studenta po celý loňský rok činí daňová sleva 4020 Kč. V daňovém přiznání za rok 2024 již nepůjde daňovou slevu na studenta uplatnit, došlo k jejímu zrušení.

Čtěte také: Odchod do předčasného důchodu v roce 2023 a vratka daně

150 000 Kč nebo 300 000 Kč

Při splnění zákonných podmínek snižují zaplacené úroky z hypotéky daňový základ. Maximální částka daňového odpočtu u hypotéky činí buď 150 000 Kč, nebo 300 000 Kč. V případě, že došlo k řešení vlastní bytové situace až od roku 2021, je možné uplatnit daňový odpočet maximálně v částce 150 000 Kč.

2520 Kč, 5040 Kč

Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok na roční daňovou slevu ve výši 2520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně potom na roční daňovou slevu na invaliditu ve výši 5040 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ