Sedm zásadních nepravd, které kolují o předdůchodu

18.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Z důvodu zhoršení podmínek pro předčasné důchody stoupla atraktivita předdůchodu. Nárok na předdůchod mají pouze občané s dostatečně vysokými vlastními úsporami na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Podívejme se na vybraných sedm nepravd ohledně předdůchodu.

Zdroj: Depositphotos

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození, přičemž se musí předdůchod pobírat nejméně dva roky a měsíční částka předdůchodu musí být alespoň 30 % průměrné mzdy. Bez dostatečných vlastních úspor na smlouvě o doplňkovém spoření nelze využít legislativní výhody předdůchodu.

S jakými omyly ohledně předdůchodu je možné se v praxi setkat?

 

Důchod je stejně vysoký jako při práci až do důchodového věku

Při práci až do dosažení řádného důchodového věku je měsíční starobní důchod vyšší než při využití předdůchodu a následném odchodu do řádného starobního důchodu. Samotné období čerpání předdůchodu se totiž nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je však vysoké krácení za předčasnost, proto je měsíční částka starobního důchodu při využití předdůchodu značně vyšší než při odchodu do předčasného důchodu.

Vypočítejte si svůj důchodový věk v naší kalkulačce

 

Lze pracovat pouze na pracovní dohody

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V předdůchodu jsou však čerpány vlastní naspořené peníze, a proto mohou mít předdůchodci libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Pobírat současně předdůchod a vlastní aktivní příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti je tedy možné.

Čtěte také: Jaké změny čekají pracovníky na dohody v roce 2024

Předdůchodci nemají nárok na slevu na poplatníka

Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která za celý kalendářní rok 2024 činí 30 840 Kč, mají všichni daňoví poplatníci. Tedy i pracující nebo podnikající předdůchodci. Zaměstnanci čerpají slevu na poplatníka měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy nebo měsíční čisté odměny v částce 2570 Kč.

Nízký příjem v předdůchodu snižuje starobní důchod

Předdůchodci, kteří si ke svému předdůchodu pouze přivydělávají na některou z pracovních dohod nebo zkrácený úvazek a jejich aktuální příjem ze zaměstnání je značně nižší, než měli během předchozího produktivního života, nemusí mít obavy, že tento nízký příjem bude mít negativní vliv na výši starobního důchodu. Období čerpání předdůchodu lze hodnotit na základě vlastního rozhodnutí jako vyloučenou dobu pojištění i při nízkých příjmech. Nulové nebo nízké příjmy během čerpání předdůchodu tedy „nerozmělní“ osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě), ze které se vypočítává starobní důchod.

 

Předdůchodce nemůže odejít do předčasného důchodu

Řádný starobní důchod nebo předčasný důchod vyplácí stát. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Čerpání předdůchodu tedy nevylučuje možnost odchodu do předčasného důchodu.

Nenáleží podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají i občané čerpající předdůchod, pokud splňují potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Předdůchod tedy nevylučuje možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Pozůstalostní důchody z předdůchodu jsou nízké

V praxi panují obavy, že z důvodu čerpání předdůchodu, který je zpravidla citelně nižší než následný řádný starobní důchod, budou nižší i pozůstalostní důchody. Není tomu tak. Všechny pozůstalostní důchody (vdovské důchody, vdovecké důchody a sirotčí důchody) se vypočítávají ze starobního důchodu nebo invalidního důchodu, který pobíral zemřelý (zemřelá), nebo ze starobního nebo invalidního důchodu, na který by měl zemřelý (zemřelá) nárok. Pozůstalostní důchody se tedy nevypočítávají z předdůchodu a čerpání předdůchodu nemá na výpočet pozůstalostních důchodů žádný vliv.

Čtěte také: Kdy je vdovský důchod vyšší než 20 tisíc korun?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY