Jak vysoké paušální výdaje můžete uplatnit v daních za rok 2023

02.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Nechcete nebo ani nemůžete v podnikání prokázat skutečné výdaje? Pak za určitých podmínek můžete využít alespoň ty paušální. Jak vysoké jsou?

Osoba samostatně výdělečně činná se často může rozhodnout, jaké výdaje si může odečíst od příjmů. Od roku 2005 je totiž možné uplatnit buď daňovou evidenci, vedené účetnictví, anebo paušální výdaje. Právě ony paušální výdaje neboli výdaje procentem jsou jednodušší cestou, protože není nutné dokládat každou účtenku nebo fakturu. Nelze je však využít vždy.

Jak se uplatňují paušální výdaje?

Jedná se o fixní procentuální částku, která se odečte od získaného ročního příjmu. Rozdílem je daňový základ, ze kterého se následně mohou odečíst nezdanitelné položky, čímž se vypočte daň z příjmů fyzických osob, kterou půjde ještě ponížit daňovými slevami. Nikdo navíc nebude prověřovat, zda jste měli v podnikání skutečně tak vysoké výdaje, jaké uplatňujete prostřednictvím paušálu.

Důležité je však vědět, že paušální výdaje mohou poplatníci uplatnit pouze u příjmů do výše 2 000 000 Kč.

Čtěte také: Jak určit správnou výši paušálu?

Jaké máme výdajové paušály?

Výdajové paušály se určují procentem a vypadají takto:

  • 80 % z příjmů mohou využít osoby podnikající v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství. Patří sem také řemeslné živnostenské podnikání.
  • 60 % z příjmů z živnostenského podnikání mohou uplatnit poplatníci, kteří mají vázanou, koncesovanou, volnou a neřemeslnou živnost. Zařadit sem můžeme např. oblast marketingu a médií, maloobchod a velkoobchod, ale i ubytovací služby (nepatří sem nájem), fotografické služby apod. U volných živností pak není nutné prokazovat odbornou ani jinou způsobilost k výkonu podnikání.
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti odečítají poplatníci, kteří podnikají na základě jiného než živnostenského zákona. Zahrnout sem lze např. daňové poradce, lékaře, notáře, právníky, architekty, insolvenční správce, ale i tlumočníky, nezávislá povolání anebo osoby podnikající na základě autorského zákona.
  • 30 % z příjmů z pronájmu a pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Tento výdajový paušál budou využívat i pronajímatelé bytů. Patří sem však i pravidelný pronájem movitých věcí.

TIP: Kalkulačka výdajových paušálů

Paušální výdaje procentem z příjmů: jaké použít, kdy se vyplatí

Zdroj: Depositphotos

 

Do jaké výše příjmů lze uplatnit výdaje procentem?

Musíme však zmínit, že překročení výše příjmu ještě neznamená, že nelze výdaje procentem využít a že je nutné uplatnit daňovou evidenci. Příjmy si můžete snížit o paušální výdaj, ale jen do příslušných částek v tabulce. Pokud budete chtít zbylý příjem ponížit o výdaje, budete na něj muset prokázat daňovou evidenci.

Výdajový paušál

Roční výdaje do částky

80 %

1 600 000 Kč

60 %

1 200 000 Kč

40 %

800 000 Kč

30 %

600 000 Kč

Kdy můžete při použití paušálních výdajů ušetřit na dani?

Pro porovnání toho, zda se vám víc vyplatí použít reálné výdaje z daňové evidence, nebo ty paušální, je nejlepší vést po celé zdaňovací období evidenci a schovávat si všechny faktury a účtenky a po skončení roku vše porovnat. Všeobecně však můžeme říct, že paušální výdaje bude výhodné uplatnit v případě, že jsou vaše reálné výdaje na udržení podnikání nižší než částka umožněná paušálem, nebo dokonce nulové.

Oproti tomu skutečné výdaje budou vždy výhodné v momentě, kdy budou vyšší než ty paušální. Může se ovšem stát, že podnikatel raději uplatní výdaje procentem, přestože jsou nižší než jeho skutečné výdaje, protože mu to nestojí za náročnou administrativu. Pro uplatnění výdajových paušálů totiž při podávání daňového přiznání finančnímu úřadu nedokládáte nic. Pouze ve formuláři k dani z příjmů fyzických osob (příloha 1) uvedete, jak vysoký paušál použijete a o jaký druh převažující činnosti se jedná. Doplnit pak můžete ještě druhy dalších případných činností. I u těch bude nutné uvést sazbu výdajů procentem z příjmů.

Čtěte více: Jak vyplní daňové přiznání OSVČ, která uplatňuje výdajový paušál?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát