Kdo patří mezi osoby bez zdanitelných příjmů a jak vyřešit zdravotní pojištění

03.05.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění. Jak vysoké zdravotní pojištění platí OBZP? Jaké důsledky má zařazení do této kategorie s ohledem na čerpání zdravotní péče?

V registru své zdravotní pojišťovny je veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) každý pojištěnec, který nesplňuje podmínky pro zařazení jako zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec. OBZP si musí samy platit zdravotní pojištění za každý měsíc, kdy trvala registrace po celý kalendářní měsíc.

Zdroj: Depositphotos

Příklady zařazení do kategorie OBZP

V praxi jsou jako osoby bez zdanitelných příjmů nejčastěji vedeni u své zdravotní pojišťovny lidé pouze s pasivními příjmy, občané sankčně vyřazení z evidence na Úřadu práce, lidé v domácnosti nesplňující status státního pojištěnce, zaměstnanci pracující pouze na dohody s odměnou do limitu nezakládající účast na pojištění, studenti starší 26 let (mimo doktorandů) nebo lidé po skončení zaměstnání, kteří se z různých osobních důvodů neevidovali na Úřadu práce.

Částka zdravotního pojištění je jednotná

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů platí na zdravotním pojištění stejně vysokou částku. V roce 2024 ve výši 2552 Kč. Měsíční částka je vždy splatná do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění řádně a včas je důvodem pro předepsání penále. Výše měsíční platby je pro všechny osoby bez zdanitelných příjmů stejně vysoká, bez ohledu na skutečnou příjmovou, majetkovou či rodinnou situaci.

 

Praktický příklad

Pan Milan má měsíční statisícové příjmy z kapitálového majetku a z nájmu. Tyto příjmy podle § 8 a § 9 zákona o daních z příjmů nezakládají účast na pojištění. Pro účely platby zdravotního pojištění je pan Milan osobou bez zdanitelných příjmů a měsíčně platí na zdravotním pojištění 2552 Kč.

Pan Luděk ještě studuje na vysoké škole a přivydělává si na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 10 000 Kč měsíčně. Luďkovi bylo 26 let před třemi měsíci, takže si musí platit zdravotní pojištění jako OBZP ve stejné částce 2552 Kč jako pan Milan, přestože jeho finanční situace je zcela odlišná.

Čtěte také: Kdo má statisícové příjmy, a přitom platí minimální zdravotní pojištění

Nemoc platbu zdravotního pojištění nesnižuje

Osoby bez zdanitelných příjmů odvádí zdravotní pojištění ve stejné měsíční výši i za měsíce, kdy jsou nemocné. Z důvodu nemoci nebo úrazu nedochází k žádné úlevě ohledně placení zdravotního pojištění. Měsíční platbu ve výši 2552 Kč musí OBZP zasílat na účet své příslušné zdravotní pojišťovny i za dobu nemoci. I když však OBZP odvádí na zdravotním pojištění nižší částky než zaměstnanci a OSVČ, mají přístup ke zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění ve stejném rozsahu.

U všech zdravotních pojišťoven platí OBZP stejnou částku

Všichni pojištěnci mají právo jednou za 12 kalendářních měsíců změnit zdravotní pojišťovnu, a to ve dvou termínech (od 1. července, nebo od 1. ledna). Změnit zdravotní pojišťovnu mohou samozřejmě i osoby bez zdanitelných příjmů. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je nutné podat v průběhu předcházejících kalendářního pololetí, nejpozději však tři měsíce před požadovaným dnem změny.

Změnou zdravotní pojišťovny však nemohou OBZP ušetřit na zdravotním pojištění. U všech sedmi zdravotních pojišťoven aktuálně působících na trhu platí OBZP stejnou částku. OBZP, které řádně neplatí zdravotní pojištění, případnou změnou zdravotní pojišťovny před svými závazky neutečou. Zdravotní pojišťovny pečlivě vymáhají své pohledávky i po bývalých pojištěncích.

Tip: Měníte zdravotní pojišťovnu? Řekněte to nejen svému lékaři

Měsíční platbou je vše splněno

Povinností OBZP v roce 2024 je platit řádně a včas měsíční zdravotní pojištění ve výši 2552 Kč. OBZP nevyplňují žádné roční tiskopisy, přehled či seznam příjmů. Měsíční platbou mají své platební povinnosti splněny. To současně znamená, že za období evidence jako osoby bez zdanitelných příjmů nemůže vzniknout přeplatek na zdravotním pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ