Důchodové nespravedlnosti. Jak změny systému ovlivnily vaši penzi

24.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy než s vyššími. Navíc se během let důchodová legislativa měnila, takže se v minulosti odcházelo do důchodu dříve a přiznání důchodu bylo snazší. Podívejme se v praktických příkladech, kdy byla či je důchodová legislativa pro některé občany výrazně příznivější.

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění a platná legislativa ke dni přiznání starobního důchodu. Někteří občané s podobným průběhem pojištění však s ohledem na důchodové nároky na tom byli či jsou lépe, jak si ukážeme níže v textu na praktických příkladech.

Zdroj: Depositphotos

Odchod do důchodu později o více než čtyři roky

Paní Blanka se narodila v roce 1953 a vychovala tři děti. Řádný důchodový věk paní Blanky byl 58 let. Paní Jitka se narodila v roce 1963 a vychovala rovněž tři děti, řádný důchodový věk paní Blanky je však 62 let a 2 měsíce. Paní Jitka je mladší jen o deset let než paní Blanka a řádný důchodový věk má vyšší o více než čtyři roky.

Tip: Kalkulačka důchodového věku

Možnost odchodu do předčasného důchodu téměř o 5 let dříve

Pan Milan se narodil v roce 1963 a jeho řádný důchodový věk byl 64 let a 8 měsíců. V červenci 2023 však dosáhl pan Milan 60 let a podle tehdy platné legislativy mohl odejít do předčasného důchodu již v 60 letech. Pan Karel se narodil v roce 1964 a řádný důchodový věk má 64 let a 10 měsíců, ale do předčasného důchodu může odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy v 61 letech a 10 měsících. Zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu tedy citelně ovlivňuje nejdřívější odchod do předčasného důchodu pana Karla.

Čtěte také: Pět případů, kdy je třeba si důkladně rozmyslet předčasný důchod

Jednotná základní výměra důchodu

Paní Zuzana pracovala během produktivního života za nízkou mzdu, často pouze za minimální. Naproti tomu paní Marcela měla velmi vysoké příjmy a odváděla vysoké odvody na sociálním pojištění. Obě paní budou mít v roce 2024 přiznanou stejně vysokou základní výměru důchodu ve výši 4400 Kč. Každý starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu činí v roce 2024 částku 4400 Kč a mají ji všichni penzisté stejně vysokou (až na výjimky při výpočtu poměrného důchodu z důvodu práce v zahraničí). Stejnou základní výměru důchodu tak mají žadatelé o starobní důchod (řádný i předčasný), kteří pracovali za minimální mzdu, i občané, kteří odváděli vysoké odvody na sociálním pojištění ze své nadprůměrné mzdy.

Spočítejte si svůj starobní důchod v naší kalkulačce

 

Snadnější přiznání starobního důchodu

Pan Josef odešel v roce 2009 do řádného starobního důchodu a získal dobu pojištění pouze v rozsahu 25 let. V roce 2009 činila minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu právě 25 let, takže byl panu Josefovi řádný starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věk přiznán. Pan Jaroslav získal dobu pojištění v rozsahu 34 let, a aby mu byl v roce 2024 přiznán řádný starobní důchod, musel si formou dobrovolného důchodového pojištění rok dopojistit, aby získal dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, což je minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu v roce 2024.

Jak požádat o starobní důchod elektronicky

Zdroj: YouTube.com / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nerozlišování průběhu pojištění u výchovného

Paní Marta odchází v letošním roce do řádného starobního důchodu. Vychovala dvě úspěšné děti, které mají nadprůměrné mzdy a platí vysoké daně. Paní Martě bude při výpočtu starobního důchodu zohledněno výchovné na dvě děti ve výši 1000 Kč. Naproti tomu paní Barbora vychovala rovněž dvě děti, ale ty jsou velmi často nezaměstnané a pobírají sociální dávky. Rovněž paní Barbora bude mít při výpočtu starobního důchodu nárok na výchovné ve výši 1000 Kč.

Čtěte také: Výchovné k důchodu bude nižší a pouze pro někoho

Redukce příjmů při výpočtu důchodu

Pan Radovan má průměrnou mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) ve výši 21 000 Kč. Pan Filip má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 84 000 Kč.

Při výpočtu starobního důchodu se však osobní vyměřovací základ redukuje, do první redukční hranice ve výši 19 346 Kč ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 19 346 Kč do 175 868 Kč) pouze z 26 %. Výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) pana Radovana je tedy 19 777 Kč a výpočtový základ pana Filipa, který měl čtyřnásobné příjmy, je vyšší pouze 1,8krát a činí 36 157 Kč. Z důvodu redukce osobního vyměřovacího základu jsou lidé s nižšími příjmy při výpočtu starobního důchodu zvýhodněni.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY