Absolvent základní školy nezůstává vždy státním pojištěncem. Kdy se za děti musí platit zdravotní pojištění?

11.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Nedostalo se vaše dítě hned po základní na střední školu? Nebo se rozhodlo, že dál prostě studovat nepůjde? Jak je to v takovém případě s platbou povinného zdravotního pojištění?

Obecně panuje názor, že nezaopatřené studující děti do 26 let věku, a dokonce až do 28 let lidé studující prvně doktorský program nemusejí řešit zdravotní pojištění. Je to ale skutečně pravda?

Zdravotní pojištění je v České republice ve své podstatě povinná daň, díky které mají občané nárok na bezplatnou zdravotní péči. Ne každý si ho však musí platit z vlastní kapsy. Většinou to jsou hlavně děti a mladí studenti. O tom, za jakých okolností je daná osoba státním pojištěncem, rozhoduje zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Žák základní školy je vždy zdravotně pojištěn

Mezi státní pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, patří nezaopatřené děti do 26 let věku, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem a nevykonávají výdělečnou činnost. Z toho jasně vyplývá, že žák docházející na základní školu je vždy státní pojištěnec.

Pokud hned po letních prázdninách absolvent základní školy pokračuje v navazujícím studiu a začne docházet na střední školu, stále u něj bude plátcem zdravotního pojištění stát. A to i po dobu školních prázdnin v období od 1. července do 31. srpna.

Střední školou se rozumí gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, konzervatoř apod. Důležité je, aby byla SŠ zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Dobré je navíc vědět, že zdravotně pojištěné bude dítě vždy do 26 let věku za předpokladu, že studuje v akreditovaném programu, a dále také osoba do 28 let věku, pokud prezenčně studuje prvně v doktorském akreditovaném programu. Ani ta nemusí zdravotní pojištění řešit. V obou případech je však nutné, aby si student nevydělával. Poté by už totiž nebyl nezaopatřeným dítětem.

Čtěte také: Jak vycházejí prázdniny a svátky ve školním roce 2024/2025?

Zdravotní pojištění po skončení školní docházky, absolventů ZŠ

Zdroj: Depositphotos

 

Pokud dítě nejde na střední školu, musí se řešit zdravotní pojištění

Státním pojištěncem může být (až na výjimky, viz níže) pouze dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nevykonává výdělečnou činnost.

Pokud tedy absolvent základní školy nejde do dalšího učení, přestává za něj stát od 1. září daného roku hradit zdravotní pojištění. A pokud snad dítě nenastoupí někam do práce, ze státního pojištěnce se stává osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). A takové si platí pojistné samy. Zdravotní pojištění u OBZP do konce roku 2024 činí 2552 Kč měsíčně, což tedy rozhodně není málo.

Tip: Kdo nebude muset pracovat, a přesto dosáhne na novou superdávku od státu?

Co může dělat absolvent ZŠ, aby si nemusel platit zdravotní pojištění?

Pokud nenastoupil na střední školu nebo učiliště, v úvahu přichází najít si zaměstnání. V takovém případě za něj bude odvádět pojistné na zdravotní, ale v závislosti na výši výdělku i sociální a nemocenské pojištění zaměstnavatel, a ještě se mu navíc bude strhávat i z hrubé mzdy.

Druhým a dost možná reálnějším řešením je v tomto případě registrovat se na některé pobočce Úřadu práce České republiky a tím se zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. Za registrované uchazeče totiž hradí pojistné na zdravotní pojištění stát. Navíc je v případě evidence na ÚP dítě opět považováno za nezaopatřené, pokud nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Ať už se absolvent ZŠ registruje na Úřadu práce, či nikoliv, mějte na paměti, že má povinnost nahlásit změnu u své zdravotní pojišťovny, a to do 8 dnů ode dne, kdy u něj došlo ke změně. Nástup do zaměstnání hlásit nemusí. To za něj vyřeší zaměstnavatel.

Čtěte také: Stát plete bič na rodiče v domácnosti. Vyhnat do práce je má změna zdravotního pojištění

Některé nemocné děti si nemusí platit zdravotní pojištění

Pojem nezaopatřené dítě vymezuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Kromě výše zmíněných je za takové dítě považováno i to, které

  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání studiem nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 
  • nemůže z hlediska dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat výdělečnou činnost.

Posuzování zdravotního stavu řeší zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Nesmíme však zapomenout zmínit, že za neopatřené dítě není považováno to, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Tip: Když nevezmou vaše dítě do školky, obec vám za to zaplatí, schválila vláda

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ