Jaká je výše příspěvku na péči?

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

V roce 2011 došlo v rámci úsporných opatření vlády k výraznému snížení příspěvku na péči v 1. stupni závislosti. Ze 2000 Kč se měsíční dávka snižuje na 800 Kč / 880 Kč (od 1.8.2016). U mladistvých do 18 let zůstává ve výši 3 000 korun / 3300 Kč (od 1.8.2016).

Výše příspěvku na péči je stanovena ve čtyřech stupních odpovídajících stupni závislosti osoby a dále jsou rozdílně stanoveny výše příspěvku pro děti do 18ti let a pro dospělé. Novela č. 189/2016 Sb. zákona o sociálních službách od 1. sprna 2016 zvýšila po dlouhých letech přísvěk na péči a to o 10 % ve všech stupních závislosti. K další změně dochází díky novele č. 47/2019 Sb, která zvyšuje výši příspěvku na péči ve čtvrtém a třetím stupni závislosti.

Postupné zvýšení příspěvku na péči

Od 1. dubna 2019 - dochází ke zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni (úplná závislost):

 • na 19 200 Kč měsíčně
 • příspěvek na péči zůstává na výši 13 200 Kč měsíčně v případech, kdy pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytovéné ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), dětský domov, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Od 1. července 2019 - dochází ke zvýšení příspěvku na péči ve třetím stupni (težká závislost):

 • na 13 900 Kč měsíčně (osoby do 18 let) / na 12 800 Kč měsíčně (osoby nad 18 let)
 • příspěvek na péči zůstává na výši 9 900 Kč měsíčně (osoby do 18 let) / na 8 800 Kč měsíčně (osoby nad 18 let) v případech, kdy pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytovéné ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), dětský domov, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Od 1. ledna 2022 - dochází ke zrušení nižšího příspěvku ve třetím a čtvrtém stupni z důvodu poskytování pobytových služeb. Příspěvek je  poskytován v plné výši i v těchto případech.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 • 3 300 Kč (do 31.7.2016 částka 3 000 Kč), jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 • 6 600 Kč (do 31.7.2016 částka 6 000 Kč), jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 • 13 900 Kč (do 31.7.2016 částka 9 000 Kč), jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč (do 31.7.2016 částka 12 000 Kč), jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 • 880 Kč (do 31.7.2016 částka 800 Kč), jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 • 4 400 Kč (do 31.7.2016 částka 4 000 Kč), jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 • 12 800 Kč (do 31.7.2016 částka 8 000 Kč), jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč (do 31.7.2016 částka 12 000 Kč), jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Vyšší částka příspěvku na péči pro děti je dána zejména tím, že děti nemají obvykle svůj vlastní příjem (mzda, plat, důchod či jiné příjmy) a současně má motivovat rodiny k tomu, aby děti zůstávaly v domácí péči.

Zvýšení příspěvku na péči

Od ledna 2012 došlo ke zrušení souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči do 7 let věku dítěte.  Nejen z tohoto důvodu zákon umožňuje nově zvýšit příspěvek na péči dítěte do 18 let věku o 2 000 Kč měsíčně, jestliže rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných.

Od prosince 2012 opět dochází ke změně. Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči je umožněn u dětí do 4 let. Pro starší děti od 4 do 7 let, které mají nárok na příspěvek na péči ve III. a IV. stupni se automaticky tento příspěvek zvýší o 2000 Kč měsíčně, bez ohledu na příjem rodiny. Příspěvek na péči lze zvýšit o 2000 Kč pouze jednou, tj. buď z důvodu nízkého příjmu, nebo u dětí od 4 do 7 let ve III. a IV. stupni závislosti. Od května 2019 v souvislosti se zvýšením příspěvku na péči ve IV. stupni  dochází ke změně, kdy ke zvýšení příspěveku od 4 do 7 let věku dochází automaticky (tedy ne z důvodu nízkého příjmu) pouze v případě přiznání příspěvku na péči III. stupně.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 17 krát


Související články: