Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Právní ochrana zaměstnance

Pojištěná osoba uvedená v pojistné smlouvě, která má uzavřeno pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech, má právo na právní ochranu výhradně při událostech, které jí vzniknou jako zaměstnanci v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů.

Pojištění je tím důležitější, čím:

 • rizikovější profesi pojištěná osoba vykonává (pokrývač, elektrikář, horník, zedník, kominík, apod. - hrozí pracovní úrazy a komplikace s jejich odškodněním),
 • zodpovědnější profesi pojištěná osoba vykonává (lékař, jeřábník, policista, řidič, obsluha chemického provozu, apod. - hrozí nařčení z nedbalostního trestného činu nebo přestupku),
 • agresivnější je zaměstnavatel (hrozí spory ohledně dodržování Zákoníku práce).

Pojištění se vztahuje na prosazování právních zájmů souvisejících s jejími činnostmi vykonávanými v rámci pracovněprávních vztahů, jimiž se rozumí i služební poměr.

Kdy lze právní ochranu využít?

 • Příklad č.1: Pojištěná osoba v zaměstnání utrpěla pracovní úraz. Zaměstnavatel však odmítá zaměstnance odškodnit tak, jak pro případ pracovních úrazů nařizují právní předpisy.
 • Příklad č. 2: Lékař se sjednaným pojištěním právní ochrany v pracovněprávních sporech při operaci odstranil pacientovi zdravou ledvinu. Byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti.
 • Příklad č. 3: Pojištěná osoba, která měla pracovní úraz, například osoba uvedená v prvním příkladu, požádala o pojistné plnění také ze svého úrazového pojištění. Pojišťovna, u které bylo toto úrazové pojištění sjednáno, nárok svého klienta potvrdila, avšak s vyplacením pojistného plnění (tj. částky, která odpovídala poškození zdraví) dělala různé komplikace a jeho vyplacení oddalovala.
 • Příklad č. 4: Se zaměstnancem jeho zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr (pojem z § 53 Zákoníku práce), avšak z důvodu, který neodpovídal ustanovením uvedeným  v Zákoníku práce.

V čem pojištění pomůže?

 • Pojištění právní ochrany zajistí posouzení situace zaměstnance a zajistí uplatnění veškerých oprávněných nároků zraněného zaměstnance vůči zaměstnavateli. Pojištěné osobě pomůže vždy, jestliže při výkonu zaměstnání utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo jinou majetkovou škodu.
 • Pojištěné osoby mají právo na obhajobu v přestupkovém nebo trestním řízení, jež proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupkového nebo trestního zákona. Pouze však v případě, že se jedná o nedbalostní trestní čin nebo přestupek..
 • Hájení zájmů pojištěné osoby ve sporech vzniklých na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními pojistiteli je v tomto produktu také předmětem právní ochrany.
 • Pojištěná osoba má právo na právní ochranu v případě všech sporů vzniklých v důsledku porušení pracovněprávních vztahů s jejím zaměstnavatelem.

Pojištění se vztahuje na všechny události, jež nastaly v evropských státech, středozemních ostrovních státech a státech sousedících se Středozemním mořem za podmínky, že tyto události podléhají pravomoci soudů České republiky. V praxi to znamená, že pojištění právní ochrany je efektivní a určené osobám, které mají zaměstnanecký poměr uzavřený s firmou se sídlem na území ČR.

Něco navíc

Pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech má jednu speciální vlastnost. Zaměstnavatel o tomto pojištění nemusí vědět (na rozdíl od členství v odborové organizaci, které bývá všeobecně známé) a právní služby je možné použít skutečně až tehdy, když se to stane nezbytně nutným. Pojištění právní ochrany proto často využívají i vrcholoví zaměstnanci - manažeři firem.

Mám zájem o pojištění právní ochrany.

Související články

Kdy se vyplatí "pojistka na blbost"?

07.08.  |  Martin Ježek

Kdo nic nedělá, nic nezkazí, říká se. A naopak, kdo nějakou činnost vyvíjí, ten škodu na majetku, penězích či…

Na co si Češi uzavírají životní pojištění?

02.08.  |  Lucie Mečířová

Máte uzavřeno životní pojištění? Že ne? A nepatříte náhodu mezi ty, kteří by o něm měli začít uvažovat?…

Pozor na chyby při pojištění majetku

24.07.  |  Martin Ježek

Kdo vlastní nějakou nemovitost, jistě má sjednáno pojištění. A stejné je to i s pojištěním domácnosti.…

Více článků