Podpora v nezaměstnanosti není samozřejmostí

24.03.2009 | , Finance.cz
SOCIÁLNÍ PODPORA


Od ledna letošního roku je základní délka podpory v nezaměstnanosti pro občana mladšího 50 let 5 měsíců, což je o měsíc méně než v roce 2008.

Podpora v nezaměstnanosti je zavedena ve většině vyspělých zemích světa. Za jakých podmínek a v jaké výši? V některých zemích však podpora není… Je potřeba splnit potřebnou dobu pojištění a registrovat se na úřadu práce. Jestliže není podmínka splněna, nemá občan na podporu v nezaměstnanosti nárok a jsou mu vypláceny pouze sociální dávky (a ani ty nejsou ve světě automatické – záleží např. na majetkové situaci občana). O sociálních dávkách se více dozvíte v článku Sociální dávky v Evropě pod lupou. V Austrálii a na Novém Zélandu není podpora v nezaměstnanosti vůbec stanovena – jsou pobírána jiná plnění. Sociální dávky jsou nesrovnatelně nižší než podpora v nezaměstnanosti a v mimoevropských zemích stačí na velmi skromné přežití.


Fixní částka nebo dle příjmu?


V některých členských zemí OECD je podpora v nezaměstnanosti stejná pro všechny občany, bez ohledu na to, jaké příjmy dosahovali před tím než se stali nezaměstnaní. Fixní podpora v nezaměstnanosti je stanovena procentem z průměrného příjmu v národním hospodářství v daném roce. Fixní podpora v nezaměstnanosti je např. na Islandu, v Irsku, Polsku, Velké Británii.


Splnit podmínky není vždy snadné!


Především v evropských zemích je výše podpory v nezaměstnanosti poměrně vysoká, ale musí být splněna především doba pojištění (zjednodušeně doba zaměstnání, ale patří sem např. doba péče o dítě…). V Nizozemí dostane podporu v nezaměstnanosti pouze ten, kdo v předchozích 39 měsících 26 týdnů pracoval, stejně přísné podmínky jsou i v dalších zemích. Podmínky se totiž zpřísňují a cílem je, aby podporu v nezaměstnanosti pobírali ti občané, kteří jsou nezaměstnaní mimořádně a ne občané, kteří se práci vyhýbají.


Nezaměstnanost v OECD


Na konci ledna činila v členských zemích OECD míra nezaměstnanosti 6,9 %, což je o 1,3 % více než na konci ledna 2008. Oproti prosinci se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,1 %. Rostoucí nezaměstnaností jsme se zabývali v článku Nezaměstnanost ve světě roste, kde se zastaví? Podporu v nezaměstnanosti tak pobírá více lidí, což státní rozpočet finančně zatěžuje. Nejvíce se nezaměstnanost od prosince do ledna zvýšila v Kanadě o 0,6 % (z 6,6 % na 7,2 %) a ve Španělsku o 0,5 % (z 14,3 % na 14,8 %). Na konci ledna byla nejvyšší nezaměstnanost právě ve Španělsku a Turecko (10,6 %). Nejnižší nezaměstnanost je dlouhodobě v Nizozemí, kde je míra nezaměstnanosti 2,8 % stejná od září 2008. Nižší nezaměstnanost na konci ledna než v Česku (5,0 % - dle metodiky OECD), byla v Nizozemí, Dánsku, Rakousko, Austrálii, Japonsku, Koreji a Mexiku.


Jak je to s podporou v nezaměstnanosti v Česku?


Od ledna 2009 došlo k výrazným změnám pro výplatu podpory v nezaměstnanosti. Nejdůležitější změnou je snížení doby o jeden měsíc u všech věkových kategoriích. Podpora v nezaměstnanosti činí:

  • 5 měsíců (pro občany mladší 50 let)
  • 8 měsíců (pro občany starší 50 let a mladší 55 let)
  • 11 měsíců (pro občany starší 55 let)

Stejný způsob platí ve většině členských zemích Evropské unie a starší občané mají při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti delší dobu. Základní podmínkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti však jež, že občan musel v posledních 3 letech před nárokem na výplatu podpory v nezaměstnanosti získat dobu důchodového pojištění v délce 12 měsíců. A jak je podpora v nezaměstnanosti vysoká?

  • 65 % z průměrného čistého měsíčního výdělku po dobru prvních dvou měsíců
  • 50 % z průměrného čistého měsíčného výdělku po dobu dalších dvou měsíců
  • 45 % z průměrného čistého měsíčního výdělku po dalších měsíců

O tomto se dočtete i v článku Mateřská, nemocenská a podpora v nezaměstnanosti v roce 2009.

Ve většině zemí je délka nároku pobírání podpory v nezaměstnanosti odstupňována dle věku, v přiložené tabulce je uvedena délka podpory, kterou může při splnění zákonných podmínek pobírat 40letý, svobodný, bezdětný občan s 22 lety pojištění. Jedinou zemí, kde není limit pro pobírání podpory v nezaměstnanosti je Belgie.


Nejvyšší podporu můžou pobírat ve Francii


V Česku je maximální výše podpory v nezaměstnanosti zákonem v letošním roce 13 307 Kč, což je 56,5 % z průměrné mzdy za rok 2008, která byla 23 542 Kč. Vůbec nejvyšší podporu v nezaměstnanosti můžou pobírat občané s velmi nadstandardními příjmy ve Francii (až 224 % průměrné mzdy), Nizozemí (až 113 %), Švýcarsku (až 104 %) a Portugalsku (až 101 %). Naopak nejnižší podpora v nezaměstnanosti je v zemích, kde je stanovena fixní částkou. Nízká je však i v Turecku, kde podpora v nezaměstnanosti je 50 % z průměrného příjmu občana, ale maximální výše podpory je při přepočtu 27 % z průměrné mzdy. U občanů s vyššími příjmy, tak zdaleka neplatí, že v době nezaměstnanosti mají příjem ve výši poloviny příjmu ze zaměstnání (či výdělečné činnosti).

Podpora v nezaměstnanosti v členských zemích OECD (u 40letého občana s 22 lety pojištění)

Země Kdo má na podporu nárok Maximální délka podpory (v měsících) Výše podpory (v % z průměrného příjmu) Maximální podpora (v % z průměrné mzdy)
Rakousko 12 měsíců v posledních dvou letech 9 55 % 40
Belgie 468 dní v posledních 27 měsících bez limitu 50 % - 60 % 34
Kanada 665 hodin během posledního roku 9 55 % 54
Dánsko 12 měsíců v posledních třech letech 48 90 % 53
Finsko 43 týdnů v posledních 28 měsících 23 fixní 18 % + 45 % --
Francie 6 měsíců v posledních 22 měsících 23 57 %- 75 % 224
Německo 12 měsíců v posledních třech letech 12 60 % 90
Řecko 125 dní v posledních 14 měsících 12 40 % - 50 % 19
Maďarsko 200 dní v posledních 4 letech 9 65 % 29
Island 10 týdnů v posledním roce 60 fixní 37 % --
Irsko 39 týdnů během posledního roku 15 fixní 27 % --
Itálie 52 týdnů během posledních dvou let 7 40 % - 50 % 52
Japonsko 6 měsíců během posledního roku 10 50 %- 80 % 53
Korea 6 měsíců během posledních 18 měsíců 7 50 % 44
Lucembursko 26 týdnů během posledního roku 12 80 % 94
Nizozemí 26 týdnů během posledních 39 týdnů 24 70 % 113
Polsko 365 dní během posledních 18 měsíců 18 fixní 26 % --
Portugalsko 270 dní během posledního roku 24 65 % 101
Slovensko tři roky během posledních čtyř let 6 50 % 94
Španělsko 360 dní během posledních šesti let 24 60 % - 70% 48
Švédsko 6 měsíců během posledního roku 14 80 % 57
Švýcarsko 12 měsíců v posledních dvou letech 18 70 % 104
Turecko 600 dní během posledních tří let 10 50 % 27
Velká Británie dva roky během posledních tří let 6 fixní 10 % --
USA 20 týdnů během posledního roku 6 53 % 61

Poznámka: fixní podpora v % se vypočítává v z průměrné mzdy v národním hospodářství v daném roce
Pramen: OECD, Benefit and Wages, Unemployment benefitsPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: SOCIÁLNÍ PODPORA