Jste spoluvlastníkem nemovitosti? Jak ji správně pojistit?

25.01.2011 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Pojištění nemovitosti je běžná věc. Problém může ale nastat v případě, že se o ni dělí více spoluvlastníků. Co dělat když vlastníte např. Ideální polovinu domu? Na úvod prozraďme, že pojistit si pouze půlku domu často nelze.

Téma článku vychází z konkrétního dotazu z naší Poradny na Finance.cz. Stručně řečeno naše čtenářka vlastní dům - ideální polovinu. Ráda by si pojistila celou nemovitost, protože polovina pojistit nelze. Spoluvlastník prý nemovitost již pojištěnou má. Jak postupovat v této situaci?

Kvůli neshodám mezi spoluvlastníky chce často nemovitost (resp. její část) pojistit jen jeden z nich. Takovému požadavku však v praxi někdy nelze vyhovět.

Více v článku Jste spoluvlastníkem nemovitosti? Jak ji správně pojistit? na prodej.finance.cz.

"Nemovitost v žádném případě nelze dělit ani tehdy, jedná-li se o vlastníky „ideální“ poloviny domu. Nemůžeme konstatovat, že jeden vlastník je vlastníkem pravé části domu a druhý vlastníkem levé části (případně jednoho patra a druhého patra), ale podíl vlastnictví pouze vyjadřuje míru, jakou se podílejí, resp. mají podílet, na právech a povinnostech, vyplývajících ze spoluvlastnictví domu jako celku", uvedla Olga Kobilková z České pojišťovny

V praxi to znamená, že by měli užívat dům tak, aby z toho měli oba užitek a rovněž se podílet na provozních nákladech, opravách, pojištění atd. Pokud jsou výše jejich podílů různé, měl by tomu odpovídat i rozsah užívání a rozsah hrazení nákladů na provoz“, dodává Olga Kobilková.


Nemovitost může pojistit i jediný ze spoluvlastníků


Jak se tedy postupuje v případě, že sjednáváme pojištění např. domu, o který se dělí více spoluvlastníků? Pojištění v takovém případě uzavře jeden ze spoluvlastníků, který je pak v roli pojistníka i pojištěného. Ostatní spoluvlastníci mohou, ale nemusí být ve smlouvě uvedeni v roli dalších pojištěných osob. 

Rozdělení platby pojistného záleží plně na spoluvlastnících. Pokud dojde k pojistné události, součástí likvidačního procesu je vždy ověření vlastnictví podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí. Pojistné plnění je pak poskytnuto všem spoluvlastníkům v poměru jejich podílů (případně jednomu z nich na základě plné moci všech ostatních).


Proč nepojišťovat jen ideální polovinu domu?


Odpověď je jednoduchá. I když bychom na první pohled mohli dům bez problémů rozdělit - tedy z provozního hlediska, vždy budou obě poloviny něco sdílet. Řada konstrukčních prvků je totiž bezesporu společná. Nemovitost nelze rozdělit, protože vždy jsou společné a neoddělitelné např. hlavní nosné konstrukce, svislé i vodorovné včetně základů, schodiště, střechy, domovní instalace, které slouží pro celý dům atd.

Na následujícím příkladu uvádí Olga Kobilková z České pojišťovny, jakému postupu se vyvarovat v případě, že chcete pojistit nemovitost, jejímž jste spoluvlastníkem: „Spoluvlastník pojistil rodinný dům, který má hodnotu 4 000 000 Kč, na pojistnou částku 2 000 000 Kč v domnění, že pojistil svoji polovinu, aniž by to s pojišťovnou konzultoval. Protože však „ideální polovinu“ pojistit nelze, mohla by v případě pojistné události pojišťovna mít za to, že je pojištěna celá nemovitost a že sjednaná pojistná částka neodpovídá hodnotě budovy. Bylo by tedy uplatněno podpojištění v poměru sjednané pojistné částky k pojistné hodnotě."

Pokud se tedy vrátíme k otázce z Poradny pojištění na Fnance.cz, pak lze tazatelce doporučit, aby se s druhým spoluvlastníkem dohodla na navýšení pojistné částky, pokud je dům pojištěn pouze na polovinu jeho hodnoty. Případně, aby byla ve smlouvě uvedena jako další pojištěná osoba.Poznámka: Ideální část budovy pojistit lze. Paní Kobilková uváděla fakta platná z pohledu České pojišťovny, která takové pojištění z praktických důvodů nenabízí. Pojistník je často totiž zklamán, že dostane vyplacené plnění jen ve výši odpovídající jeho podílu. Bohuslav Keltner z Hasičské vzájemné pojišťovny k tomu dodává: "Při likvidaci škody se počítá celková škoda na domě a pojištěnému nebo pojištěným se vyplácí v poměru pojištěného podílu. Podíly mohou být pojištěny i u různých pojišťoven. Není to ale příliš pohodlné při likvidaci."

-->


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.