Kolik dostanete v roce 2012 při nemoci?

11.01.2012 | Petr Gola, Finance.cz
DANĚ


Kolik dostanete letos v případě nemoci na náhradě mzdy, nemocenské či ošetřovném? OPAKOVANÉ VYDÁNÍ

Každou nemoc je potřeba dobře vyležet, i když klesá během nemoci rodinný příjem. Dvojnásobně to platí při nemoci dítěte. Chodit do práce nemocný nebo do školy je zkrátka nerozum. Kolik dostanete v případě nemoci na náhradě mzdy, nemocenské či ošetřovném v příštím roce?

Zaměstnavatelé mají zájem na minimální nemocnosti svých zaměstnanců. Během nemoci zaměstnance musí totiž firmy nejenom vyplácet nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy (od čtvrtého dne nemoci), ale současně ještě musí zajistit plnění úkolů během této doby. Často se tak děje zvýšením přesčasových hodin nebo odměn, takže se zvyšují i mzdové náklady. Snižování firemní nemocnosti je pro všechny společnosti velmi důležité.Kdo vyplácí jednotlivé dávky?  • V Česku musí zaměstnavatelé od letošního roku v prvních třech týdnech nemoci vyplácet nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy. Náhrada mzdy však náleží až od čtvrtého dne nemoci.
  • Teprve od 22. dne nemoci mají nemocní zaměstnanci nárok na nemocenské dávky, které vyplácí místně příslušná OSSZ.
  • V případě péče o nemocné dítě vyplácí ošetřovné zaměstnanci místně příslušná OSSZ.


První tři dny bez peněz


Nemocní zaměstnanci jsou první tři dny bez finančních prostředků, protože náhrada mzdy přísluší až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti. Slabou útěchou zaměstnancům může být, že OSVČ nemají vůbec nárok na náhradu mzdy ani ošetřovné. Obdobná praxe je navíc i v dalších členských zemích EU. Během několika prvních dní nemoci nemá zaměstnanec nárok na nemocenské dávky např. v Irsku, Velké Británii, Švédsku, Španělsku, Řecku nebo Estonsku. Naproti domu od prvního dne nemoci mají zaměstannci nárok na nemocenské dávky v Německu, Maďarsku, Belgii či Polsku.  • Zaměstnavatelé jsou zapojeni na výplatě nemocenských dávek ve většině členských zemí Evropské unie. Např. ve Finsku 9 dní, ve Švédsku a Belgii 14 dní, Španělsku a Maďarsku 15 dní, Norsku 16 dní, Slovinsku 30 dní,  Polsku 33 dní, v Německu 6 týdnů. V některých zemích (např. Kypr, Portugalsko, Malta…) zaměstnavatelé nejsou zapojeni do systému vyplácení nemocenské.


Na čem závisí příjem v době nemoci (péče o nemocného)?


Během nemoci nebo péče o nemocného může zaměstnanec pobírat náhradu mzdy, nemocenské dávky nebo ošetřovné. Ve všech případech závisí, kolik zaměstnanec během nemoci dostane na svůj bankovní účet, čili na jeho příjmu.


  • Náhrada mzdy je upravena zákoníkem práce. Základem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný výdělek zaměstnance v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Základ pro výpočet náhrady mzdy se tedy zjišťuje stejným způsobem jako pro výpočet např. dovolené či příplatků Průměrný hodinový výdělek se redukuje. Redukční hranice pro rok 2012 jsou: 146,65 Kč, 219,98 Kč a 439,95 Kč. Do první redukční hranice se započítává z 90 %, z druhé redukční hranice z 60 %, ze třetí redukční hranice z 30 % a k průměrnému hodinovému výdělku nad 414,93 Kč se nepřihlíží. Výsledná náhrada mzdy následně činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.
  • Nemocenské dávky i ošetřovné se počítají z denního vyměřovacího základu. Základem pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je následně průměr na jeden den. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské i ošetřovného se redukuje. Redukční hranice pro rok 2012 jsou: 838 Kč, 1 257 Kč a 2 514 Kč. Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenská i ošetřovné potom činí 60 % z denního vyměřovacího základu. Ošetřovné lze maximálně pobírat 9 kalendářních dní, osamělí rodiče 16 dní.


Praktický příklad


Paní Zelená má měsíční plat 22 400 Kč, průměrný hodinový výdělek činí 140 Kč. Paní Zelená bude nemocná 28 dní a další 3 dny bude pečovat o nemocnou dceru. Jak vysokou dostane náhradu mzdy, nemocenskou a ošetřovné?


  • Výpočet náhrady mzdy

Paní Zelená obdrží náhradu mzdy za 112 hodin. Náhrada mzdy totiž náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnanece během prvních 21 dní pracovní neschopnosti (ale až od čtvrtého dne) pracovními dny.

Tabulka: Výpočet náhrady mzdy při hodinovém výdělku 140 Kč

Text Částka
Průměrný hodinový výdělek  140 Kč
Počet hodin pracovní neschopnosti  144
První redukční hranice
(do 146,65 Kč, z 90 %)
126 Kč
Druhá redukční hranice
(od 146,65 Kč do 219,98 Kč, z 60 %)
0 Kč
Třetí redukční hranice
(od 219,98 Kč do 439,95 Kč, z 30 %)
0 Kč
Redukovaný průměrný hodinový výdělek  126 Kč
Náhrada mzdy za 1 hodinu
(126 Kč x 60 %)
75,6 Kč
Náhrada mzdy celkem
(75,6 Kč x 112 hodin)
8 468 Kč


  • Výpočet nemocenské a ošetřovného

Nemocenské bude paní Zelené náležet za 7 dní (28 dní – 21 dní). Ošetřovné za 3 dny.

Tabulka: Výpočet nemocenské a ošetřovného

Text Částka
Průměrná měsíční hrubá mzda  22 400 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ  736,44 Kč
První redukční hranice
(do 838 Kč, z 90 %)
662,79 Kč
Druhá redukční hranice
od 838 Kč do 1 257 Kč, z 60 %) 
0 Kč
Třetí redukční hranice
(od 1 257 Kč do 2 514 Kč, z 30 %)
0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ  663 Kč
Denní nemocenská i ošetřovné
(663 Kč x 60 %)
398 Kč
Nemocenská celkem
(398 Kč x 7 dní)
2 786 Kč
Ošetřovné celkem
(398 Kč x 3 dny) 
1 194 Kč

Paní Zelená obdrží za nemoc a péči o nemocného za celý měsíc částku 12 448 Kč (8 468 Kč jako náhradu mzdy, 2 786 Kč jako nemocenskou a 1 194 Kč jako ošetřovné).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát 5 0.5

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.