Jak mít co nejvyšší důchod?

22.02.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do důchodu je závažné rozhodnutí. Nepřipravenost nás může připravit na důchodu měsíčně o několik stokorun. Zbytečně. Přitom si stačí ohlídat vstupní údaje a termín odchodu do důchodu. Důchod plánujme dopředu.

„Malá důchodová reforma“ přinesla řadu změn. Další změny se dají v příštích letech očekávat. Státní důchod bude většině občanů v příštích letech postupně klesat a podmínky pro přiznání důchodu se budou zpřísňovat. Proto je dobré se na důchod včas připravit.


Řádný nebo předčasný důchod?


Řádný důchod bude vždy vyšší než předčasný důchod. Legislativní změny na této skutečnosti nic nezmění. Změny budou totiž probíhat postupně. Kdo může pracovat, nemá zdravotní problémy, nemá v práci přílišný stres, ten by měl odejít do řádného důchodu. Předčasný důchod znamená nižší penzi.  Do předčasného důchodu lze v letošním roce odejít 3 roky před dosažením důchodového věku. Krácení předčasného důchodu je od ledna 2012 vyšší, než tomu bylo minulý rok. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím nižší důchod. Předčasný důchod není nižší jenom kvůli krácení, ale i kvůli nižšímu získanému počtu let pojištění.

Praktický příklad: Pan Zelený má osobní vyměřovací základ 22 000 Kč (tj. průměrná měsíční mzda za všechny odpracované roky v současné hodnotě). Jak by se lišil jeho řádný a předčasný důchod? Výpočet důchodu provedeme dle legislativy v roce 2012. Čím dříve odejde pan Zelený do předčasného důchodu, tím nižší počet let získá.

 

Ilustrační foto

Řádný důchod bude vždy vyšší než předčasný důchod.


Tabulka: Termín odchodu do důchodu a výše důchodu  

O kolik dní dříve
odejde pan Zelený do
předčasného důchodu?
Krácení
předčasného důchodu
(v %)
Získaný počet
let pojištění
Osobní vyměřovací
základ
Předčasný důchod
řádný důchod - 42 22 000 Kč 11 169 Kč
1 - 90 0,9 42
22 000 Kč 11 042 Kč
91 – 180 1,8 42
22 000 Kč 10 915 Kč
181 - 270 2,7 42
22 000 Kč 10 788 Kč
271 – 360 3,6 42 22 000 Kč 10 661 Kč
361 – 450
4,8
41 22 000 Kč 10 280 Kč
451 - 540 6,0 41 22 000 Kč 10 110 Kč
541 - 630 7,2
41
22 000 Kč 9 941 Kč
631 – 720
8,4
41 22 000 Kč 9 771 Kč
721 - 810 9,9
40 22 000 Kč 9 347 Kč
811 – 900 11,4
40 22 000 Kč 9 135 Kč
901 – 990 9,9
40 22 000 Kč 8 924 Kč
991 – 1 080 11,4
40 22 000 Kč 8 712 Kč

vlastní výpočty autora


Jak vidíme, řádný důchod by měl pan Zelený 11 169 Kč. Když by odešel do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní (tedy o necelé tři roky), tak by měl předčasný důchod 8 712 Kč. Což je rozdíl 2 457 Kč měsíčně.


Má ČSSZ správné podklady?


Důchod vypočítává ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) na základě údajů, které má ve své databázi. Tyto údaje však nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Některý bývalý zaměstnavatel nemusel třeba splnit své zákonné povinnosti. Proto je dobré tyto údaje porovnat se skutečností. Třeba již rok před plánovaným odchodem do důchodu si zažádat o zaslání IOLDP (informativního osobního listu důchodového pojištění). V tomto tiskopise je uvedeno, jaké údaje má k dispozici ČSSZ. Při zjištění nesrovnalostí máme čas nepřesnost vydokladovat. Současně je dobré si dopředu založit složku „důchod“, kde budeme mít potřebné doklady nutné při sepsání žádosti o důchod (doklady o studiu, vojenskou knížku, ženy rodné listy vychovaných dětí, potvrzení úřadu práce…).


Máme uzavřený celý rok pojištění?


Výše důchodu přiznaného v roce 2012 závisí na příjmech do roku 1986 po rok 2011 a získaném počtu let pojištění. Minimálně musí žadatel o důchod získat 28 let pojištění. Každý rok pojištění hraje roli. Zvyšuje důchod o 1,5 %. Započítávají se přitom celé ukončené roky.

Praktický příklad: Pan Černý má osobní vyměřovací základ 22 000 Kč a získal 42 let a 2 dny pojištění (tedy 42 let). Pan Modrý má osobní vyměřovací základ 22 000 Kč a získal 41 let a 360 dní (tedy 41 let). Jak rozdílnou budou mít penzi oba pánové?


Tabulka: Výpočet řádné penze pana Černého 

Text  Částka
(v Kč)   
Osobní vyměřovací základ 22 000
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 061
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 3 063
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 3 063 Kč) 14 124
Základní výměra důchodu 2 270
Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5 %) 63 %
Procentní výměra důchodu (14 124 Kč x 63 %) 8 899
Měsíční důchod celkem(2 270 Kč + 8 899 Kč) 11 16


Odchod do penze o 5 dní dříve znamená v případě pana Modrého nižší důchod o 212 Kč měsíčně. Proto je dobré získat vždy celý rok pojištění


Tabulka: Výpočet řádné  penze pana Modrého 

Text Částka (v Kč)
Osobní vyměřovací základ 22 000
Redukce do 11 061 Kč
(ze 100 %)
11 061
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 3 063
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 3 063 Kč) 14 124
Základní výměra důchodu 2 270
Procentní výměra za odpracované roky (41let x 1,5 %) 61,5%
Procentní výměra důchodu(14 124 Kč x 61,5 %) 8 687
Měsíční důchod celkem (2 270 Kč + 8 687 Kč) 10 957

vlastní výpočty autora


Jak postupovat při souběhu práce a vyloučené doby?


Během života se může stát, že se kryje vyloučená doba s výdělečnou činností. Možností je např. péče o bezmocnou osobu a přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti. Příjem z dohody o pracovní činnosti je však velmi nízký (třeba 3 200 Kč měsíčně). Započítání příjmu pro výpočet důchodu by znamenalo nižší důchod. Průměrná mzda by se zbytečně rozmělnila. Od roku 2009 je možné požádat při výpočtu důchodu, aby při souběhu byla upřednostněna vyloučená doba. Žadatel o důchod si však musí sám zažádat. V opačném případě bude při souběhu započítána výdělečná činnost. Započítání vyloučené doby se vyplatí u nízkých příjmů.


Proč nepřesluhovat?


Někteří občané i při dosažení důchodového věku nadále pracují. Nenechají si vyplácet důchod. Pracují na tzv. procetna. Za každých odpracovaných 90 dní navíc bude procentní část důchodu vyšší o 1,5 %. Přesto není tento postup efektivní. Výhodnější je pobírat starobní důchod a mzdu z práce současně. V důchodovém věku nejsou žádná pracovní omezení. Lze pracovat na základě smlouvy na dobu neurčitou. Nebo podnikat s neomezeným ziskem. Práce na procenta se totiž vyplatí až po delší době.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.