Průměrný Čech vydělá za rok čtyřikrát méně než průměrný Němec, říká statistika OECD

02.04.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Mzdové rozdíly mezi vyspělými členskými zeměmi OECD jsou značné. Průměrná roční mzda ve Švýcarsku byla za rok 2011 více než 12krát vyšší než v Mexiku. Porovnávat výši mzdy nelze jenom dle nominální hodnoty. Ceny zboží a služeb se liší. Jak vysoké jsou průměrné mzdy ve světě? A jak jsme na tom v Česku?

Za rok 2011 byla dle údajů OECD s velikým náskokem nejvyšší průměrná roční mzda ve Švýcarsku (64 215 €), Norsku (64 009 €). Následuje Austrálie (55 298 €), Dánsko (51 480 €) a Lucembursko (49 890 €). Na eura je průměrná mzda přepočtena akuálním kursem. Na eura jsme údaje přepočetli, protože právě euro je národní měnou v nejvíce členských zemích OECD. Rozdíly jsou významně ovlivněny měnovými kursy. Některé země těží při přepočtu z výhodného kurzu. V přiložené tabulce je proto uvedena průměrná mzda v národní měně i eurech.

  • Průměrná mzda v Česku je nejvyšší ze všech východoevropských zemí. Snižuje se i rozdíl mezi průměrnou mzdou v Česku a Portugalsku, Španělsku nebo Řecko. Při porovnání průměrné mzdy v paritě kupní síly je česká průměrná mzda téměř na stejné úrovni jako řecká průměrná mzda.

Porovnává se hrubá mzda

V přiložené tabulce je u všech zemích uvedena průměrná roční hrubá mzda. Tedy před zdaněním. Čistá mzda, kterou dostanou zaměstnanci na svůj bankovní účet, se přitom od hrubé mzdy liší až o desítky procent. Z hrubé mzdy je totiž zapotřebí odvést daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Daňové podmínky se v jednotlivých zemích liší. V mimoevropských zemích jsou však daně nižší než v Evropě. Daňové zatížení v evropských členských zemích OECD je vyšší než v mimoevropských. Porovnávat čistou mzdu není snadné, protože daňové podmínky jednotlivých zaměstnanců se liší dle mnoha aspektů (např. rodinné situace, počtu dětí, možností využití daňových slev).

Ve „skutečnosti“ jsou rozdíly menší

Všechny členské země OECD jsou ekonomicky vyspělé. Porovnávat životní úroveň pouze podle nominální hodnoty průměrné mzdy není nejpřesnější. Ceny zboží a služeb se totiž v jednotlivých zemích výrazně liší. Kupní síla průměrné mzdy je tedy rozdílná. Služby, energie či potraviny stojí zkrátka v každé zemi jinak. Při pohledu na údaje o průměrné mzdě jsou rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi vyšší než při zohlednění průměrné mzdy v paritě kupní síly.

  • Zatímco tedy při porovnání nominálních průměrných mezd je průměrná mzda ve Švýcarsku 12krát vyšší než v Mexiku, tak při porovnání průměrné mzdy v paritě kupní síly „jen“ 4,7krát.

Průměrná mzda v paritě kupní síly

V přiložené tabulce máme uvedenu i průměrnou mzdu v paritě kupní síly. Tento údaj zohledňuje cenové rozdíly v jednotlivých zemích. Přestože lze v dnešním globálním světě nakupovat zboží díky internetu v zahraničí levněji, tak nižší ceny v některých zemích snižují „mzdový náskok“ některých západovropských zemí. Z členských zemí OECD je nejlevněji v Koreji, Chile, Mexiku nebo Turecko. Poměrně levně je i v USA. Proto v těchto zemích je průměrná mzda v paritě kupní síly výrazně vyšší než v nominální hodnotě. Naproti tomu v zemích Skandinávie nebo Švýcarsku je dráž, a proto je průměrná mzda v paritě kupní síly nižší než v nominální hodnotě. K posouzení cenové úrovně v členských zemích OECD se, stejně jako při měření inflace, porovnávají stovky položek.

  • V paritě kupní síly je průměrná mzda za rok 2011 nejvyšší v Nizozemí, Německu, Lucembursku, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku. Ve všech těchto zemích přesahuje 50 tisíc dolarů.

Mzdy, daně a ceny se liší ve všech členských zemích OECD. Ideálním řešením je mít průměrnou švýcarskou hrubou mzdu, zdanit ji Chile a utrácet v Mexiku.

Tabulka: Průměrná mzda v zemích OECD (rok 2011)

Země
Průměrná mzda
(v národní měně)
Průměrná mzda
(v EURO)
Průměrná mzda
(v PPP dolarech)
Švýcarsko 77 414 CHF 64 215 € 51 738 $
Norsko 487 324 NOK 64 009 € 50 644$
Austrálie 69 903 AUD
55 298 € 44 853 $
Dánsko
382 850 DKK 51 480 € 48 994 $
Lucembursko 49 890 EUR 49 890 € 53 480 $
Nizozemí
45 904 EUR 45 904 €
55 165 $
Německo 43 855 EUR 43 855 € 54 949 $
Japonsko 4 781 406 JPY 43 694 € 44 738 $
Belgie 42 740 EUR 42 740 €
49 351 $
Švédsko 375 436 SEK 42 043 € 42 118 $
Finsko
41 445 EUR 41 445 € 43 798 $
Velká Británie 34 286 GBP 41 045 € 52 013 $
Rakousko 39 263 EUR 39 263 €
46 211 $
Francie 35 859 EUR 35 859 € 41 361 $
USA 46780 USD 35 400 € 46 800 $
Kanada 46 163 CAD 34 965 € 37 549 $
Island 5 577 213 ISK
33 460 € 40 507 $
Irsko 32 841 EUR 32 841 € 39 226 $
Nový Zéland 49 395 NZD 30 522 € 32 426 $
Korea 36 154 826 WON 30 387 €
43 943 $
Itálie 29 030 EUR 29 030 €
36 361$
Španělsko 25 223 EUR 25 223 €
35 528 $
Izrael 119 016 ILS 24 088 € 32 098 $
Portugalsko 17 588 EUR 17 588 €
27 836 $
Řecko 15 729 EUR 15 729 € 22 230 $
Slovinsko 14 625 EUR 14 625 € 27 578 $
Česko 290 481 CZK 11 788 € 20 868 $
Estonsko
9 916 EUR 9 916 € 18 639 $
Slovensko 9 658 EUR 9 658 €
18 589 $
Turecko 22 636 TRY 9 524 € 21 736 $
Polsko 38 557 PLN 9 312 € 21 736 $
Chile 5907326 CLP 9 131 € 14 530 $
Maďarsko 2 624 088 HUF
8 958 € 20 202 $
Mexiko 89 944 MXN 5 333 € 11 035 $

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2011), Table I.7. Top statutary personal income tax

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ