Nejlépe se ženám žije ve Skandinávii

29.11.2012 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V zemích Skandinávie mají ženy nejlepší podmínky pro vlastní seberealizaci, kariéru a skloubení mateřských povinností a práce. V severských zemích jsou nízké mzdové rozdíly a střídání rodičů během rodičovské dovolené je běžné. Jak si stojí Česko?

Postavení mužů a žen v jednotlivých zemích světa pravidelně hodnotí Světové ekonomické fórum. Politika rovných příležitostí pro muže a ženy sklízí ovoce. Pro domácí ekonomiku je jenom přínosné, když talentované ženy mají prostor a dostatek možností uplatnit svoji inovaci a kreativitu.

  • Třináctku zemí s nejlepšími podmínkami pro uplatnění žen ve vrcholných funkcích tvoří Island, Finsko, Norsko, Švédsko, Irsko, Nový Zéland, Dánsko, Filipíny, Nikaragua, Švýcarsko, Nizozemí, Belgie a Německo. V přiložené tabulce máme uvedenu první třináctku nejlepších zemí a následně již vybrané členské země EU a OECD.

Čtěte také


Kritéria hodnocení

Světové ekonomické fórum ve své zprávě „Gender Gap 2012“ hodnotilo 135 zemí světa. Čím lepší umístění, tím lépe se daří v daných zemích snižovat rozdíly mezi muži a ženami v těchto oblastech:

V zemích na předních místech tak mají ženy téměř shodné příjmy, přístup k vysoce kvalifikovaným pracovním místům, ke vzdělání a jsou zastoupeny ve vládě a rozhodovacích funkcích ve společnostech.

Země Skandinávie hrají prim

Všechny severské země (Island, Finsko, Norsko, Švédsko a Dánsko) najdeme v první sedmičce nejúspěšnějších zemí. Pracovní podmínky pro ženy jsou zde na vynikající úrovni. Z dobrého přístupu žen k vrcholným a rozhodovacím funkcím profituje celá národní ekonomika. Dle většiny ekonomických ukazatelů patří země Skandinávie mezi nejúspěšnější země světa. Počet manažerek, političek a vrcholkých státních zaměstnankyň je v severských zemích nejvyšší na světě. Zaměstnanost žen je v severských zemích nejvyšší a mzdové rozdíly nejnižší na světě.

  • Ve Skandinávských zemích bylo taky nejdříve uzákoněno hlasovací právo pro ženy, ve Finsku v roce 1906, v Dánsku 1915. Například ve Spojených státech to bylo až v roce 1920 a ve Švýcarsku až v roce 1971.

Jak si stojí Česko?

V publikaci „The Global Gender Gap Report 2012“ hodnotilo Světové ekonomické fórum celkem 135 zemí světa, Česku přitom patří až 73. místo. Horší hodnocení má z vybraných členských zemí EU a OECD uvedených v přiložené tabulce pouze Kypr, Itálie, Maďarsko, Řecko, Mexiko, Chile, Malta a Japonsko. V Českou je nízké zastoupení žen v politice, manažerských pozicích a mzdové rozdíly mezi muži a ženami patří mezi nejvyšší z vyspělých zemí světa. Zastoupení žen v politice je v mnoha vyspělých zemích světa podstatně vyšší, Česko patří mezi země, které neměly v historii prezidentku či premiérku.

  • V Poslanecké sněmovně rekordních je v Česku 44 žen (tj. 22 %), což je ve světovém srovnání málo. V mnoha zemích je to okolo 40 % (např. Švédsko 45 %, Island 40 %, Dánsko 39 %, Španělsko 36 %, Německo 33 %), naproti tomu v Japonsku pouze 11 %.

Pořadí zemí dle rovnosti mužů a žen v roce 2012

Pořadí Země Pořadí Země
1 Island 26 Španělsko
2 Finsko 34 Litva
3 Norsko 38 Slovinsko
4 Švédsko 47 Portugalsko
5 Irsko 52 Bulharsko
6 Nový Zéland 53 Polsko
7 Dánsko 56 Izrael
8 Filipíny 57 Francie
9 Nikaragua 60 Estonsko
10 Švýcarsko 67 Rumunsko
11 Nizozemí 70 Slovensko
12 Belgie 73 Česko
13 Německo 79 Kypr
15 Lotyšsko 80 Itálie
17 Lucembursko 81 Maďarsko
18 Velká Británie 82 Řecko
20 Rakousko 84 Mexiko
21 Kanada 87 Chile
22 USA 88 Malta
25 Austrálie 101 Japonsko

Pramen: World Economic Forum – Gender Gap 2012

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU