Co přináší rok 2013?

01.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Na úvod nového roku si pojďme shrnout, co nás čeká. Vyšší DPH, spuštění 2. pilíře důchodového systému, změny v penzijním připojištění nebo solidární daň jsou jen některé novinky, které s sebou přináší rok 2013. V přehledu nechybí rovněž výčet různých parametrických změn v dalších oblastech a analýza cen energií v novém roce.

Na Finance.cz vyšlo před koncem roku mnoho článků popisujících změny, které přináší rok 2013. Tento článek čtenářům nabízí přehled toho nejdůležitějšího, co nás v novém roce čeká i s odkazy na více podrobností do již publikovaných článků. Jejich kompletní přehled naleznete v sekci:

> Novinky a změny v roce 2013


Penzijní připojištění: Účastníci jsou motivováni k většímu spoření

Od roku 2013 půjde snížit díky penzijnímu připojištění základ daně pouze, když měsíční úložka bude vyšší než 1 000 Kč. Protože však daňová reforma (pravděpodobně od roku 2014) počítá se zvýšením sazby daně, bude možnost odpočtu výhodnější.


Doporučujeme:

> Mzdový kalkulátor 2013  • Za rok 2012 půjde od základu daně z příjmu fyzických osob odečíst platbu příspěvků zaplacených občanem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nad částku 6 000 Kč ročně, a to až do částky 12 000 Kč za rok.
  • Kdo za rok 2012 zaplatil na příspěvcích na penzijním připojištění 12 000 Kč, ten sníží daňovou povinnost o 900 Kč. V příštím roce však stejná čátka nepřinese žádnou úsporu. Aby občan dosáhl v roce 2013 na daňový odpočet ve výši 900 Kč, tak bude muset měsíčně na penzijním připojištění měsíčně spořit 1 500 Kč.

Více se dozvíte zde:
Odpočet z daní u penzijního připojištění bude vyšší
.


Důchody se zvyšují

Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat. Zvyšují se důchody starobní (včetně předčasných starobních), invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč (z 2 270 Kč na 2 330 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 0,9 %.


Více se dozvíte zde:
Od ledna 2013 se zvýší důchody a příplatky k nim
Jaký musím mít příjem na průměrný důchod?
Výpočet důchodu v roce 2013
O kolik se vám zvýší důchod?
Jaká bude v roce 2013 minimální a maximální penze?


Předčasný důchod

Při výpočtu předčasného důchodu se krátí procentní část důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a nikdy se nekrátí. V roce 2013 je to částka 2 330 Kč. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Je tedy rozdíl odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo celý rok (tj. 365 dní). Na to je při plánování odchodu do předčasného důchodu vhodné pamatovat.


Více se dozvíte zde:
Předčasný důchod v roce 2013
Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013


Vyšší DPH a nová solidární daň

Od ledna 2013 nabývá účinnosti hned několik daňových novel. Novinky se týkají přímých i nepřímých daní a přinášejí s sebou nové povinnosti.

Po dlouhém období nejistoty Parlament schválil zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jedno procento (na 15 a 21 procent) s účinností od 1. ledna 2013.

Podle novely zákona o daních z příjmů vzniknou nové povinnosti také zaměstnancům a zaměstnavatelům. Největší změnou je tzv. solidární zvýšení daně z příjmu, které se bude týkat jak zaměstnanců, tak živnostníků. Navíc spuštěním druhého pilíře se markantně navýší administrativa pro zaměstnavatele, kteří budou povinni odvádět důchodové pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení i finanční úřad.


Více se dozvíte zde:
Rok 2013 a daně: Změny v odvodech DPH i danění zaměstnanců
Solidární daň v roce 2013
Které OSVČ zaplatí na dani z příjmu o desetitisíce více?


Důchodové spoření alias druhý pilíř

Nový rok provádění sociálního zabezpečení zásadně nemění, výjimkou je zavedení důchodového spoření (druhého pilíře). Plátce pojistného (zaměstnavatel) odvede na důchodové pojištění u zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a u zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel nadále odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

U zaměstnance účastného důchodového spoření (druhého pilíře) činí sazba pojistného na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti 5 % z vyměřovacího základu. Toto pojistné za zaměstnance účastného důchodového spoření odvádí zaměstnavatel konkrétní pobočce finančního úřadu.


Více se dozvíte zde:
Sociální zabezpečení v roce 2013: Zásadní novinkou je důchodové spoření
.


Výpočet mateřské v roce 2013

Každoročně dochází ke změně redukčních hranic, a proto i v roce 2013 bude nepatrně jiný výpočet mateřské.

  • Mateřská závisí na průměrném příjmu za 12 předcházejících měsíců, ze kterého se vypočítá denní vyměřovací základ.
  • Při výpočtu mateřské se denní vyměřovací základ redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2013 jsou: 863 Kč, 1 295 Kč a 2 589 Kč.
  • Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Mateřská potom činí 70 % z denního vyměřovacího základu.

Více se dozvíte zde:
Jak vysoká bude mateřská v roce 2013?


Nemocenská, náhrada mzdy a ošetřovné

Zaměstnanci mají během své nemoci nárok na náhradu mzdy, při delší nemocnosti na nemocenskou. Když je nemocné dítě, tak na ošetřovné. Jak vysoké budou jednotlivé dávky v roce 2013?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na nemocenskou pouze, když si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Jak vysokou nemocenskou OSVČ v roce 2013 dostanou?


Více se dozvíte zde:
OSVČ a nemoc v roce 2013
Kolik dostaneme během nemoci v roce 2013?


Poplatek za obnovitelné zdroje prodraží elektřinu

I když cena silové elektřiny na trhu klesla, zvýšila se tzv. regulovaná složka ceny elektřiny, především poplatek na obnovitelné zdroje energie. Ve výsledku tak bude elektřina dražší. Poplatek za obnovitelné zdroje bude příští rok tvořit nemalou částku v celkovém účtu za elektřinu, kolik odběratelé zaplatí, bude záležet na jejich spotřebě. Například domácnost, která elektřinu používá na svícení a napájení běžných spotřebičů, přispěje na zelenou energii téměř 1 500 korun. U domácnosti, která elektřinou také vytápí, dosáhne příspěvek na obnovitelné zdroje přibližně 8 750 korun.


Více se dozvíte zde:
Cena elektřiny v roce 2013: Srovnání a příklady
.


Ceny plynu negativně ovlivní zvýšení DPH

Dobrou zprávou je, že většina dodavatelů plynu své ceníky od ledna nezmění. Špatnou zprávou je, že podraží distribuce (dodávky plynu), a to v průměru o 4,32 %. Do ceny plynu v roce 2013 se také může negativně promítnout zvýšení DPH na 21 %. Kolik zaplatíte za vytápění, ohřev vody nebo vaření na plynu?


Více se dozvíte zde:
Cena plynu 2013: Kolik zaplatíte za vaření i vytápění?


Voda podraží ve většině měst a obcí

Také náklady na vodu tvoří významnou část rodinného rozpočtu. Voda od nového roku podraží ve většině měst a obcí ČR, a to v průměru o 5 až 12 %. V praxi to znamená, že si domácnosti za každý odebraný litr vody připlatí několik haléřů. Například v Praze cena vody naroste z 66,35 korun na 74,35 korun, litr tedy podraží o 74 haléřů. Nejdražší vodu budou stáčet domácnosti v Ústí nad Labem, kde zaplatí 88,98 korun za m3, a v Plzni, kde metr krychlový bude stát 87,89 korun. Průměrná cena m3 vody v roce 2013 bude 77,74 korun.


Více se dozvíte zde:
Ceny energií v roce 2013 prodraží nejen DPH
.


Autor článku

Lukáš Pololáník


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ